Slovak Telecom poskytuje Hlasovaciu službu 0890

Tlačový servis  /  03. 11. 2004, 00:00

Od 1.11.2004 Slovak Telecom komerčne poskytuje Hlasovaciu službu 0890. Táto služba predstavuje rýchly a efektívny spôsob masového telefonického hlasovania a získavania spätnej väzby od volajúcich.

Ide o službu s pridanou hodnotou, ktorá je poskytovaná na platforme inteligentnej siete. Nová služba reaguje na potrebu zvládnutia veľkých, „nárazových“ objemov volaní a pre účastníka predstavuje zaujímavý zdroj príjmov.

Hlasovacia služba 0890 je určená pre rôzne typy telefonického hlasovania: veľké zábavné šou, hudobné relácie, ankety, hry, súťaže o ceny a marketingové prieskumy. Potenciálnymi účastníkmi sú masmediálne spoločnosti (TV stanice, rádiá, noviny, časopisy), spoločnosti pripravujúce programy pre masmédiá, prieskumné a marketingové agentúry, ako aj zákaznícky orientované spoločnosti.

Nová služba je dovolateľná prostredníctvom prístupového kódu Hlasovacej služby 0890 na číselnej množine 0890 Y11 XXX, Y=1,.....6. Účastník si môže vybrať cenu za hlas, ktorou sú spoplatnení volajúci z viacerých tarifných pásiem. Výnosy z volaní sú následne prerozdeľované medzi účastníka a ST ako poskytovateľa služby zmluvne stanoveným pomerom.

V rámci zriadenia Hlasovacej služby 0890 účastník získa „Web interface prístup“ k službe. Vďaka tomu má možnosť on-line sledovať a získavať výsledné štatistiky jednotlivých hlasovacích akcií, riadiť nastavenia jednotlivých vlastností a čŕt hlasovania priamo zo svojho PC. Ďalšími výhodami novej služby sú účastníkom nadefinované tzv. „zákaznícke“ hlásky, zoznam nepovolených a povolených oblastí volania, ako aj jedno ľahko zapamätateľné číslo v rámci celého Slovenska.

Slovak Telecom pri Hlasovacej službe 0890 garantuje rýchle zriadenie, nízke obstarávacie a prevádzkové náklady i stabilnú technologickú podporu.

Zdroj : Tlačová správa, Bratislava, 2. november 2004

Neprehliadnite: