Súťažná otázka na november: Európske fondy pre informatizáciu Slovenska

Milan Ištván  /  03. 11. 2004, 00:00

Koncom septembra 2004 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako riadiaci orgán, vydalo dve prvé výzvy na predkladanie projektov v rámci Opatrenia 3.2: Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor. Prvá výzva je zameraná na „Použitie internetu na podporu regionálnej politiky a rozvoj regionálneho digitálneho obsahu“ a druhá na „Národné projekty informačnej spoločnosti“. A aký operačný program ide? Pripomíname, že inet.sk sa téme viackrát venoval vo svojej TOP sekcii eGovernment.

a) Sektorový operačný program Ľudské zdroje
b) Sektorový operačný program Priemysel a služby
c) Operačný program Základná infraštruktúra

Odpovede zasielajte do konca novembra 2004 na adresu sutaz@inet.sk.

Z tých účastníkov súťaže, ktorí budú odpovedať správne, vyžrebujeme troch výhercov darčekových balíčkov, ktoré obsahujú: herný CD ROM od Microsoftu, digitálne prenosné rádio od Siemensu a pero od SAP.

Viac informácií na tému „Európske fondy pre informatizáciu Slovenska“ nájdete aj na www.strukturalnefondy.sk, www.build.gov.sk, www.p3.sk.

Neprehliadnite: