eTel Slovensko je pripravený na vstup do segmentu rezidenčných zákazníkov

Tlačový servis  /  26. 10. 2004, 23:42

eTel Slovensko po 18 mesiacoch od začiatku rokovaní o prepojení so spoločnosťou Slovak Telecom predpokladá, že ST v najbližších dňoch predloží alternatívnym operátorom návrh zmluvy o prepojení v zmysle rozhodnutia TÚ SR. Prepojením sietí sa otvorí pre alternatívnych operátorov segment rezidenčných zákazníkov. eTel je na tento krok dostatočne pripravený.

Prepojenie verejných telekomunikačných sietí je predpokladom a podmienkou vstupu alternatívnych operátorov s ponukou hlasových služieb do segmentu malých firiem a domácností. TÚ SR vydal 28. septembra 2004 konečné rozhodnutie, ktorým určil technické, prevádzkové podmienky prepojenia a metodiku výpočtu ceny za prepojenie. Zároveň uložil spoločnosti Slovak Telecom povinnosť zosúladiť terminológiu použitú v návrhu zmluvy o prepojení s terminológiou používanou v zákone v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Alternatívni operátori spájajú prepojenie sietí so vstupom na trh malých firiem a domácností. Prepojením sietí sa umožní prechod volaní medzi jednotlivými sieťami, čím zákazník získa možnosť komfortného výberu operátora individuálnou voľbou a predvoľbou (Carrier Selection, Carrier Preselection). Alternatívni operátori majú TÚ SR pridelené 4 miestne prístupové číslo, tzv. predvoľbu, ktorá slúži ako identifikácia operátora. Služba výber operátora (Carrier Selection) bude komerčne sprístupnená ihneď po prepojení sietí s ST a ukončení testovacej prevádzky.
Na strane zákazníka to bude znamenať manuálne zadanie predvoľby alternatívneho operátora – štvorciferného kódu pred volané číslo pri realizácii volaní v pevnej sieti. Finančná úspora dosahuje v niektorých krajinách EÚ až 45% v porovnaní s dominantným národným operátorom.

Alternatívni operátori už viackrát avizovali možný termín podpísania zmluvy o prepojení s ST. Súčasný vývoj na slovenskom telekomunikačnom trhu však kopíruje znaky transformujúcich sa krajín, kde dominantní operátori rôznymi obštrukciami predlžovali trvanie svojho monopolu, častokrát aj na úkor strategického záujmu celého sektoru telekomunikačných služieb v pevnej sieti.
Licenciou na poskytovanie hlasovej služby v pevnej sieti dnes na Slovensku disponuje 17 spoločností. Konkurenčný tlak v kombinácii s veľkosťou trhu umožní podnikať iba najsilnejším operátorom. „Očakávame zvýšenú aktivitu na telekomunikačnom trhu pokiaľ ide o akvizície. Operátori sa budú snažiť o čo najlepšiu štartovaciu pozíciu, navyše, slovenský trh je pre také množstvo operátorov príliš malý,“ uvádza Juraj Taptič, generálny riaditeľ eTel Slovensko.
V centre pozornosti operátorov bude naďalej segment podnikových zákazníkov, ktorý sa však rozšíri nie len teritoriálne, ale aj pokiaľ ide o trhové segmenty. Okrem veľkých firemných zákazníkov sa tak stredobodom záujmu stanú aj menšie firmy. Prvý krát sa tiež operátori ocitnú v boji o domáceho zákazníka.

„eTel úspešne preukázal svoju konkurencieschopnosť v poskytovaní služieb významným zákazníkom. Blížiace sa otvorenie trhu je pre nás veľkou výzvou,“ dodáva Juraj Taptič, generálny riaditeľ eTel Slovensko.

Zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: