Reklama na Rodinný internet je v rozpore s Etickým kódexom

Roman Lomnický  /  20. 10. 2004, 00:00

V septembri sme na Inet.sk uverejnili článok, v ktorom sme poukázali na nie úplne korektnú reklamu Slovak Telecomu na jeden zo svojich produktov. Za tento postoj som bol hlavne ja, ako autor spomínaného článku, neraz v diskusii kritizovaný a, nebojím sa povedať, aj osočovaný zo strany niektorých čitateľov. O to viac ma teraz teší, že kompetentný úrad v kauze „Rodinný internet“ rozhodol tak, ako rozhodol...

Arbitrážna komisia rady pre reklamu preskúmala sťažnosti občanov na reklamnú kampaň Slovak Telecomu na produkt „Rodinný internet“. Arbitrážna komisia konštatovala, že reklama s uvedením „neobmedzený internet“ je v rozpore s Etickými zásadami reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky.

Na webe Rady pre reklamu sa uvádza časť z môjho predošlého článku, v ktorom som namietal, že „Rodinný internet“ je možné využívať len v čase od 16.00 do 7.00 a nemôže sa teda jednať o neobmedzené využívanie tejto služby, v čom mi dala Arbitrážna komisia za pravdu. Podľa tejto komisie reklama zamlčuje dôležitú skutočnosť, že k produktu Rodinný internet je treba si objednať aj ďalšie služby. Zákazník teda nadobúda dojem, že ak zaplatí 299 Sk bez DPH, bude môcť byť neobmedzene pripojený do internetu bez potreby ďalších produktov. Slovak Telecom ešte na rozhodnutie Rady pre reklamu nereagoval.

"Podľa sťažovateľov okrem 299,- Sk plus DPH za túto službu, musí si zaplatiť aj hlasovú službu (minimálne ST Štandard - 250,- Sk plus DPH) ako aj objednať a zaplatiť niektorý z programov prístupu k internetu. Navyše si k tomu treba kúpiť modem - adekvátny modem k tejto službe vzhľadom na jej nízku rýchlosť však ST neposkytuje ani nepredáva (zdroj: Infolinka ST), cena za túto internetovú službu z reklamovaných 299,- Sk plus DPH zvýši na viac ako 1000,- Sk mesačne," uvádza sa na webe Rady pre reklamu. "Konečná cena pre zákazníka teda nie je 299 Sk bez DPH ale minimálne 600 Sk bez DPH. Táto reklama môže v zákazníkovi vzbudiť dojem že neobmedzený internet od Slovak Telecomu môže mať zákazník už za 299 Sk, čo nie je pravda."

Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým, ktorí nezostali ľahostajní a svojim podnetom dopomohli k tomu, aby Rada pre reklamu mohla vôbec o tomto probléme jednať. Veď ak je na dobrý produkt, akým „Rodinný internet“ bezpochyby je, uvádzaná neetická reklama, vrhá to negatívne svetlo na samotného poskytovateľa tohto produktu.


Zdroj: www.rpr.sk

Odporúčame prečítať si článok: Neverte reklame na Rodinný internet. Nehovorí celú pravdu!

Neprehliadnite: