Elektronický podpis a eurofondy na konferencii i2s

Tlačový servis  /  18. 10. 2004, 00:00

3. ročník konferencie i2s sa aj tentokrát venoval horúcim témam informatizácie na Slovensku. Na podujatí, okrem iných, vystúpil i Tibor Papp, generálny štátny radca a riaditeľ Odboru informatizácie spoločnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Milan Ištván, výkonný riaditeľ OZ Partnerstvá pre prosperitu. Diskusia s účastníkmi sa dotkla najmä oblasti čerpania eurofondov a elektronického podpisu, ktorému bola venovaná jedna zo sekcií konferencie.

Na konferencii i2s sa najviac sa diskutovalo o čerpaní eurofondov a elektronickom podpise

„Otázka, kedy bude na Slovensku možné aktívne využívanie elektronického podpisu, je stále otvorená. Hoci by využitie elektronického podpisu vo verejnom sektore znamenalo významné uľahčenie a zrýchlenie všetkých úkonov, jeho rozvoj stagnuje, Problémom je tiež, že očakávania Národného bezpečnostného úradu a komerčného sektora sa rozchádzajú,“ hovorí Miloš Ronec, marketingový riaditeľ Datalanu. „Očakávam však, že aktivity štátnej správy a najmä ministerstva kompetenčne zodpovedného za informatizáciu (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií) budú v tejto oblasti akcelerovať,“ dodáva k súčasnému stavu M. Ronec.
Podľa predstaviteľov kompetenčne zodpovedného ministerstva, informatizácii naďalej chýba výraznejšia politická podpora, ujasnenie kompetencií, inštitucionálne zabezpečenie a finančné prostriedky. Ako nevyhnutné vidia dobudovanie legislatívneho prostredia, v rámci ktorého by mali byť upravené aj podmienky pre použiteľnosť dokumentov v elektronickej podobe.

Jednou z možných ciest rozvoja informatizácie je využívanie eurofondov. Názory sa však aj na túto problematiku rôznia.
„Ukazuje sa, že s čerpaním prostriedkov z eurofondov sú problémy. Mnohé výzvy na predkladanie projektov meškajú už pol roka a v tých, ktoré sa svojho zverejnenia už dočkali, možno nájsť vecné chyby,“ konštatuje výkonný riaditeľ občianskeho združenia PPP Milan Ištván. „Chyby spočívajú napríklad v zlom stanovení koncových prijímateľov, či nekompetentne odhadnutej výške finančných prostriedkov na jednotlivé typy projektov,“ upresňuje M. Ištván.

Konferencie i2s sa v tomto roku zúčastnilo viac ako 150 odborníkov zo všetkých oblastí hospodárstva, verejnej správy i záujmových združení a organizácií.

Obsah jednotlivých príspevkov konferencie i2s, ktorá sa uskutočnila 7. – 8. októbra 2004 v Grand Hoteli Praha v Tatranskej Lomnici, nájdete, spoločne s ďalšími informáciami, na stránke www.i2s.sk.

Neprehliadnite: