Slovanet podpísal Vstup Slovanetu na liberalizovaný trh hlasových služieb

Tlačový servis  /  13. 10. 2004, 13:33

Po podpise prepojovacej dohody so spoločnosťou Slovak Telecom je Slovanet pripravený stať sa plnohodnotným dodávateľom komplexných telefónnych služieb pre verejnosť. Svoj vážny záujem vstúpiť na trh hlasových služieb potvrdil vybudovaním príslušnej infraštruktúry a zakúpením novej tranzitnej telefónnej ústredne.

Slovanet je pripravený začať poskytovať verejnú hlasovú službu na uskutočňovanie a príjem národných aj medzinárodných volaní do pevných a mobilných sietí v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. Verejnú telefónne služby momentálne na Slovensku poskytujú len Slovak Telecom a dvaja mobilní operátori. V rámci príprav na spustenie hlasových služieb zakúpil Slovanet novú tranzitnú telefónnu ústredňu od českej spoločnosti Strom Telecom. Medio TX je ústredňa modernej koncepcie s vysokou kapacitou spojovacích okruhov, ktorá umožňuje prepojiť viac ako 15 miliónov minút mesačne. Tranzitná ústredňa je vybavená modulárnym systémom so zameniteľnými HW jednotkami a optickým rozhraním medzi modulmi. Jej spoľahlivosť je zabezpečená plne zdvojeným vnútorným riešením všetkých komponentov a prenosových ciest. Medio TX má vlastnosti plne porovnateľné s renomovanými systémami používaných pre hlasové služby od spoločností Siemens, Alcatel alebo Nortel Networks.

Slovanet je jednou z mála spoločností pripravujúcich sa na spustenie hlasových služieb, ktorá vlastní telefónnu ústredňu týchto parametrov. Slovanet v poslednom období investoval viac ako 10 miliónov korún do vybudovania technických kapacít a realizoval všetky kroky potrebné k spusteniu hlasových služieb. Prostriedky boli investované aj do prijatia kvalifikovaných odborníkov pre hlasové služby a v súčasnosti Slovanet disponuje tímom špecialistov v tejto oblasti.

Poslednou podmienkou sprístupnenia telefonovania pre širokú verejnosť je podpis prepojovacej dohody medzi Slovanetom a spoločnosťou Slovak Telecom, ktorá je jediným vlastníkom miestnych vedení. Podpis dohody a prepojenie sietí by umožnilo zákazníkom s pevnými linkami zvoliť si spoločnosť Slovanet, ako svojho operátora pre uskutočnenie telefónnych volaní a získať tak možnosť telefonovať za konkurenčné ceny. V prípade, že sa podarí uzavrieť dohodu a zrealizovať prepojenie so Slovak Telecomom ešte do konca roka, je Slovanet pripravený začiatkom nasledujúceho roka poskytovať hlasové služby okrem biznis zákazníkov aj domácnostiam a menším firmám.

zdroj: tlačová správa Slovanetu

Neprehliadnite: