Tri milióny od Konta Orange pre stredoškolákov

Tlačový servis  /  10. 10. 2004, 00:00

Celkovou sumou tri milióny korún podporí Konto Orange aktivity stredoškolákov v projekte Nechajte školu ožiť. Cieľom grantového programu je podporiť projekty, ktoré vytvárajú mladým ľuďom priestor pre otvorenú komunikáciu medzi študentmi, učiteľmi a rodičmi a tiež študentmi navzájom.

Stredoškolské projekty zamerané na nezávislé vysielanie školských rádií, vytvorenie nových a vylepšenie existujúcich web stránok, vydávanie školských časopisov, prípadne iné aktivity zamerané na komunikáciu alebo prezentujúce školu, majú príležitosť uchádzať sa o podporu z Konta Orange Jednotlivé projekty môžu získať finančnú podporu do výšky 30 tisíc Sk.

Zameranie projektu vychádza z prieskumu, ktoré Konto Orange vykonalo v rámci prípravnej fázy programu v prvej polovici roka 2004. Cieľom prieskumu bolo zmonitorovať životný štýl, oblasti záujmov, ako i potreby súčasných stredoškolákov v procese vzdelávania a možností využívania voľného času. Prvé predbežné informácie priniesol kvalitatívny prieskum agentúry NFO AISA. Z prieskumu vyplynulo, že u dnešných stredoškolákov dominuje potreba byť akceptovaný a nájsť vlastný spôsob sebarealizácie. Výsledky agentúry boli následne podporené aj nápadmi získanými od samotných stredoškolákov. Tie vo forme esejí a úvah boli zasielané do Centra pre filantropiu, ktoré je organizačným garantom projektu.

Projekty zaslané do grantového programu Nechajte školu ožiť bude posudzovať odborná komisia zložená okrem iného zo zástupcov Konta Orange, spoločnosti Orange Slovensko, Centra pre filantropiu, zástupcov kultúrneho a spoločenského života a médií. Zoznam podporených projektov bude uverejnený na web stránke Konta Orange www.kontoorange.sk 7.12.2004.

Študenti môžu svoje nápady konzultovať e-mailom na adrese stredoskolaci@kontoorange.sk alebo telefonicky na číslach 0905 313 313 a 02/5464 4682. Bližšie informácie ako aj prihlasovací formulár môžu získať aj na internetovej stránke www.kontoorange.sk. Projekt môže byť predložený za jednotlivca, alebo ho môže napísať skupina stredoškolákov. Projekty v rozsahu 2 až 5 strán spolu s formulárom musia byť zaslané e-mailom na adresu stredoskolaci@kontoorange.sk najneskôr do 12. novembra 2004.


Konto Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu skupín obyvateľov - komunít. Vznikla v roku 2002 s cieľom realizovať filantropické aktivity, ktoré pomáhajú riešiť problémy rôznych skupín spoločnosti. Aktivity Konta Orange pokrývajú mnoho oblastí - od podpory náhradných rodín a adopcie, cez vzdelávanie, voľnočasové aktivity mladých ľudí až po pomoc opusteným ľuďom v ťažkostiach. Filantropické aktivity Konta Orange sú zamerané na problémové alebo deficitné oblasti spoločnosti. Zriaďovateľom Konta Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Zdroj : Tlačová správa, Banská Bystrica, 4. októbra 2004

Neprehliadnite: