Stanovisko ST k trestnému oznámeniu API

Martin Vataha  /  23. 09. 2004, 00:00

Asociácia poskytovateľov internetu (API) včera podala trestné oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu za údajné vypnutie zákazníkov – členov aj nečlenov API pripojených analógovými miestnymi vedeniami. API sa však vo svojom oznámení odvoláva na neplatné rozhodnutia Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktoré Najvyšší súd SR zrušil.

Slovak Telecom preto rázne odmieta tvrdenia API o tom, že spoločnosť odstavila poskytovateľov internetu. Slovak Telecom v žiadnom prípade zákazníkov neodpája, mení len technické parametre služieb prenájom analógových okruhov a miestnych okruhov telefónneho typu. Zmenou technického riešenia pripojenia zákazníkov u miestnych analógových okruhov pre prenos dát a u miestnych okruhov telefónneho typu, ku ktorému včera Slovak Telecom pristúpil, spoločnosť len zosúlaďuje ponuku spomínaných služieb s ich Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP). Koncoví zákazníci, ktorí používajú služby prenájom analógových okruhov a prenájom okruhov telefónneho typu v súlade s VOP, nebudú zmenou technického riešenia nijako poškodení.

Zmenou, o ktorej boli zákazníci už v predstihu informovaní, sa dostanú prevádzkové parametre miestnych analógových okruhov pre prenos dát a miestnych okruhov telefónneho typu do súladu s právne záväznými medzinárodnými technickými normami. Slovak Telecom ako poskytovateľ s významným vplyvom na trhu prenájmu telekomunikačných okruhov si touto zmenou technického riešenia tiež splní povinnosť poskytovať prenajaté okruhy všetkým užívateľom za rovnakých podmienok na celom území Slovenska a s takými technickými parametrami, o ktoré užívateľ pôvodne žiadal pri zriadení služby.

Neprehliadnite: