Súťažná otázka na september: Výskum verejnej mienky PPP a ITAS

Milan Ištván  /  16. 09. 2004, 00:00

Občianske združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a ITAS už dva roky, vždy v júni, prostredníctvom Agentúry MVK realizujú reprezentatívny výskum verejnej mienky. Jeho cieľom je zistiť vzťah občanov na Slovensku k výpočtovej technike, internetu, poznať ich názory na elektronické služby verejnej správy. Pýtame sa vás, aký je názov tohto výskumu, ktorého výsledky nájdete na stránkach www.p3.sk. Zapojte sa do súťaže a získate darčekové balíčky!

a) Občania Slovenska a eGovernment
b) Slovenský internet a elektronické služby verejnej správy
c) Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy

Odpovede zasielajte do konca septembra 2004 na adresu sutaz@inet.sk.
Z tých účastníkov súťaže, ktorí budú odpovedať správne, vyžrebujeme troch výhercov darčekových balíčkov, ktoré obsahujú: tričko SUN Microsystems, kompas SAP a ďalšie darčekové predmety od členov a partnerov PPP.

Viac informácií nájdete v sekcii o eGovernmente na Inet.sk!

Neprehliadnite: