Neverte reklame na Rodinný internet. Nehovorí celú pravdu!

Roman Lomnický  /  09. 09. 2004, 00:00

Od začiatku augusta ponúka Slovak Telecom svojim zákazníkom službu Rodinný internet. Táto služba umožňuje pripojenie do internetu bez toho, aby surfujúci musel „strážiť“ svoj telefónny účet. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že zásluhou nie celkom korektnej reklamy v médiách sa záujemca môže pri jej prípadnom objednávaní dočkať nemilého prekvapenia. Poďme sa teda pozrieť na celú vec okom radového zákazníka ST a povedzme si, ktoré skutočnosti by mal pri svojom rozhodovaní sa brať do úvahy...

Hoci všetky štatistiky hovoria, že na Slovensku je percento domácností pripojených do internetu veľmi malé, situácia sa za posledná dva roky citeľne zlepšila. Konkurencia v tejto oblasti je tiež pomerne pestrá. V tomto ponímaní sa zdá, že Slovak Telecom akosi „zaspal dobu“ a s týmto produktom mal prísť na trh už oveľa skôr. No napriek tomu treba tento počin oceniť. Lenže, nič nie je také dobré, ako sa na prvý pohľad zdá. O ponukách ST to, bohužiaľ, platí dvojnásobne.

Rozhodol som sa, že sa vžijem do úlohy záujemcu o Rodinný internet a zavolal som na bezplatné číslo služby ST Online. Na moje veľké prekvapenie som sa stretol s nie príliš vľúdnym prístupom k zákazníkovi zo strany operátorky. V rozhovore trvajúcom asi päť minúť som celú vec dôkladne prebral, no mal som pocit, že som bol vmanévrovaný do pozície žiaka prvého stupňa ZŠ, ktorý nevie, čo vlastne chce a ničomu nerozumie. Poďme však priamo k veci. Na čo je teda potrebné pamätať pri rozhodovaní sa pre aktiváciu služby Rodinný internet?

1 Nie je pravda, že zákazník bude pripojený do internetu len za 299 Sk bez DPH. Je potrebné mať aktivovaný niektorý s volacích programov Slovak Telecom-u (okrem ST Mini), čím sa cena, pochopiteľne, zvýši.
2. Človek, ktorý nepozná reklamné fígle ST by sotva prišiel na to, že ak sa chce pripojiť využijúc spomínaného produktu, je nutné aktivovať si niektorý z programov prístupu do internetu, a to buď u ST, alebo iného poskytovateľa. (K tomuto sa ešte vrátim.)
3. Pozor na čas! Program sa vzťahuje len na čas od 18.00 do 7.00 (pri službe Dial Standard už od 16.00), na víkendy a sviatky. Pripojenie sa v inom čase vám bude vyúčtované podľa sadzobníka.
4. U svojho poskytovateľa prístupu do internetu si preverte, podľa akej tarify sú vám účtované poplatky za prístup. Rodinný internet je možné prevádzkovať len s tarifou A.
5. Nemusíte nikam chodiť. Službu Rodinný internet je možné aktivovať aj telefonicky na čísle 0800 123456.

Ako už bolo uvedené v bode 2, využívanie produktu Rodinný internet je viazané na program prístupu do internetu. Tu by som si dovolil vysloviť výhradu k reklamnému spotu, ktorý sa objavuje v médiách. Hoci mi aj pracovníčka Centra služieb zákazníkom (na anglický výraz Call centrum si nemôžem zvyknúť – sme predsa na Slovensku) tvrdila, že reklama nehovorí nič o tom, že samotná služba Rodinný internet stačí ná prístup do internetu, nemôžem s týmto tvrdením súhlasiť.

Reklama je podľa mňa absolútne zavádzajúca, pretože neinformuje o všetkých podmienkach využívania služby. Pre ilustráciu uvádzam citát zo stránky Telecomu: „Rodinný internet je určený zákazníkom s klasickou telefónnou linkou, ktorí majú aktivované volacie programy ST Standard, ST Pohoda, ST Maxi alebo ST Extra.“ Teda ani najmenšia zmienka o potrebe mať aktivovaný program na prístup do internetu.

Neviem ako vám, ale mne okamžite napadlo, že ak mám aktivovaný Rodinný internet, nemusím si okrem toho objednávať nijaký iný produkt. Sami sa môžete na vlastné oči presvedčiť, ako na svojej stránke propaguje ST tento produkt. Podľa mňa by neuškodilo, keby sa kompetentní zamysleli nad tým, akým spôsobom budú verejnosť informovať o svojich aktivitách. Zákazník totiž nie je povinný si po vzhliadnutí reklamného spotu zvyšok informácií domyslieť. No len na ňom záleží, či takejto, nesporne zavádzajúcej a nekorektnej, reklame podľahne, alebo bude k celej záležitosti pristupovať s chladnou hlavou a poobzerá sa aj po alternatívnych riešeniach. Mimochodom, dobre si všimnite slovo reklama a hneď vám bude všetko jasné. Presne tak, reklama je klam, a preto jej nikdy netreba veriť. Tej od ST dvojnásobne...

Roman Lomnický


Reakcia Slovak Telekomu na tento článok (od hovorcu ST, p.Radoslava Bielku):

V prvom rade by sme v reakcii na tento článok chceli zdôrazniť, že reklama na produkt Rodinný internet si nenárokuje a nemôže nahradiť podrobné podmienky poskytovania telekomunikačnej služby. Reklama chce v prvom rade zákazníka informovať o existencii nového, výhodného produktu a zároveň ho oboznámiť s informáciou, kde nájde podrobné informácie o tejto službe. Z tohto dôvodu bol vo všetkých komunikačných kanáloch uverejnený minimálne jeden zdroj podrobných informácii – Centrum služieb zákazníkom s bezplatným číslom 0800 123 456, vo väčšine prípadov aj web stránka Slovak Telecom - www.telecom.sk.

 

Čo sa týka vašej výhrady k „nie príliš vľúdnemu prístupu operátorky“ na bezplatnom čísle ST Online hotline, veľmi ťažko je k tomu zaujať nejaké všeobecné stanovisko. Boli by sme však radi, ak by ste vaše výhrady k práci našich operátorov bližšie skonkretizovali – kedy a s kým ste telefonovali, aké konkrétne výhrady k práci operátorov méte, atď. Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov a preto sa chceme neustále zlepšovať v poskytovaní našich služieb. Priama reakcia našich zákazníkov nám v tom môže pomôcť.

 

A teraz k vašim konkrétnym výhradám:

1.  Ako už sám pojem „Volací program“ naznačuje, ide o produkt určený predovšetkým na telefonovanie. Poplatok za využívanie „volacieho programu“ je teda najmä poplatkom za služby určené na telefonovanie, ktoré sú v ňom obsiahnuté, napr. voľné minúty na telefonovanie, príslušné ceny volaní, atď. Tento poplatok teda nemá nič spoločné s poplatkom za zvýhodnené pripojenie do internetu (t.j. mesačný poplatok za Rodinný internet vo výške 299 Sk bez DPH). Je to podobné aj pri službách mobilných operátorov, kde musíte využívať niektorý z programov Eurotel Viac, pripadne Orange Paušál, aby ste si mohli aktivovať dátové služby pre pripojenie do internetu. V reklame na Rodinný internet, ale na túto nutnosť upozorňujeme a presne špecifikujeme, ku ktorým volacím programom si zákazník môže objednať službu Rodinný internet. Táto informácia je v televíznej reklame, v tlačovej inzercii, na billboardoch, v informačných materiáloch na miestach predaja, v letákoch, ktoré posielame našim zákazníkom v účtoch, ako aj na internete. Jedinou výnimkou je rozhlas, kde to z dôvodu špecifičnosti tohto média nebolo možné. Nakoniec, sám autor v inej časti svojho článku cituje z našej webovej stránky „Rodinný internet je určený zákazníkom s klasickou telefónnou linkou, ktorí majú aktivované volacie programy ST Standard, ST Pohoda, ST Maxi alebo ST Extra.“

 

2.  Je to nepravdivé tvrdenie. O tejto skutočnosti sme informovali vetou“ Zároveň je potrebné vybrať si poskytovateľa internetových služieb, ktorý vám umožní pripájať sa v Tarife A“, a to v televíznej reklame, v tlačovej inzercii, na billboardoch, v informačných materiáloch na miestach predaja, v letákoch, ktoré posielame našim zákazníkom v účtoch, ako aj na internete a v PR článkoch v denníkoch a na internetových portáloch. Aj v tomto prípade bol jedinou výnimkou rozhlas, kde to z dôvodu špecifičnosti tohto média nebolo možné.

 

3. Program Rodinný internet nemá nič spoločné so službou prístupu do internetu niektorého z poskytovateľov internetového pripojenia (ISP), viď bod 2. Preto veta „Program sa vzťahuje len na čas od 18:00 do 7:00“ je nepravdivá. Rodinný internet poskytuje neobmedzené pripojenie bez ohľadu na strávený čas či prenesený objem dát každý pracovný deň od 16:00  do 7:00 a cez víkendy non-stop, čo sa týka tarifikácie pripojenia na čísla 019XY. Je už na zákaznikovi, aby si vybral takého ISP a takú službu, pri ktorej bude môcť maximálne využiť výhody Rodinného internetu a ktoré ho nebudú obmedzovať, či ochudobňovať o dve hodiny počas pracovných dní. Touto službou navyše vôbec nemusí byť ST Online Dial Basic (ale z portfólia Slovak Telecomu napríklad ST Online Standard, určený na surfovanie počas celého dňa).

 

4. Toto odporúčanie autora môžeme len uvítať. Je to dobrá rada nielen pre tých zákazníkov, ktorí by chceli využiť Rodinný internet, ale pre všetkých, ktorí sa pripájajú cez dial-up. Všetci títo zákazníci by vo vlastnom záujme mali uprednostňovať takých ISP, ktorí im umožnia pripájať sa v Tarife A, inak platia zbytočne vysoké poplatky za volania na čísla 019XY. Na Slovensku je pritom viacero ISP, ktorí umožňujú pripájať sa v Tarife A na celom území Slovenska.

 

5. Aj v tomto prípade vítame odporúčanie autora. Naša spoločnosť má záujem, aby pre zákazníka boli akékoľvek služby, ponúkané našou spoločnosťou, aj z hľadiska objednávania a poskytovania čo najjednoduchšie. Chceme, aby zákazník nemusel nikam chodiť (čo ho stojí čas, námahu a peniaze), ale aby v čo najväčšej miere zrealizoval všetko z pohodlia svojho domova (resp. zo svojej kancelárie) lacno a jednoducho telefonicky na bezplatnom čísle Centra služieb zákazníkom.

 

Na záver dodávame, že je trochu smutné, ak sa inet.sk chce tváriť ako seriózny spravodajský portál a pritom zakončí článok vetou: „Presne tak, reklama je klam, a preto jej nikdy netreba veriť. Tej od ST dvojnásobne...“ Naozaj nevieme, odkiaľ sa autor dozvedá o nových výrobkoch, službách, cenových ponukách, atď. ak nie z reklamy. A tým nemáme na mysli len telekomunikačnú oblasť, ale aj napríklad potraviny, dopravu, bankovníctvo, poisťovníctvo, autá, atď.

 

Reklama sama osebe nie je klam, ale je službou pre zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Samozrejme, mala by byť etická a pravdivá. Nemyslíme si, že reklama na Rodinný internet ňou nie je.

Zaujímavé články:

Slovak Telecom, Vegas a Tatra banka porušili kódex

Telecom mylne argumentoval

Slovak Telecom sa na vlastnej koži presvedčil, že výsledok zovšeobecňovania faktov niekedy vedie k zavádzajúcim informáciám. Spravodajský portál INET.sk totiž vyvrátil časť argumentácie tohto operátora proti rozhodnutiu Telekomunikačného ...

Rada upozornila na skrytú reklamu Telecomu

Rada pre reklamu

 

Neprehliadnite: