Slovak Telecom mení podmienky poskytovania služby Bezplatné číslo 0800

Tlačový servis  /  13. 08. 2004, 11:24

Spoločnosť Slovak Telecom mení od 15. augusta 2004 všeobecné podmienky na poskytovanie služby Bezplatné číslo 0800. Povinnosť upraviť tieto podmienky vyplynula ST z potreby ich zosúladenia so zákonom o elektronických komunikáciách. Súčasne dochádza aj k doplneniu všeobecných podmienok o články, ktoré upravujú ďalšie poskytovanie služby Bezplatné číslo 0800.

Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Bezplatné číslo 0800 sa doteraz viazali na zákon o telekomunikáciách, ktorý bol zrušený novým zákonom o elektronických komunikáciách k 1. januáru 2004, na základe čoho bolo nutné zosúladenie podmienok s terminológiou aktuálne platného zákona.

V súlade so súčasne platnou legislatívou je Služba Bezplatné číslo 0800 určená výhradne pre dial-in pristupovanie z pevných i mobilných staníc. Službu Bezplatné číslo 0800 nie je možné ďalej poskytovať a ani prostredníctvom nej poskytovať ďalšie elektronické komunikačné služby, napr. prenos hlasu cez internet ako aj ďalšie služby.

zdroj: tlačová správa ST

Neprehliadnite: