Slovak Telecom žiada o zrušenie predbežného opatrenia vo veci zmien taríf prístu

Tlačový servis  /  06. 08. 2004, 00:00

Slovak Telecom podal dnes, t.j. 5. augusta 2004 odvolanie proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu (TÚ) SR o predbežnom opatrení č. 434/14/2004, zo dňa 30.júla 2004. Predmetným predbežným opatrením TÚ SR uložil Slovak Telecomu povinnosť zdržať sa vykonania zmeny tarify sprostredkovania prístupu do siete internet prostredníctvom čísiel 019XY. Spoločnosť sa dožaduje zrušenia tohto rozhodnutia.

Slovak Telecom je presvedčený, že správne konanie, v rámci ktorého bolo napadnuté predbežné opatrenie vydané, bolo začaté bez príslušného hmotnoprávneho zákonného ustanovenia, ktoré by úrad oprávňovalo na začatie konania. Zrejme i to bolo dôvodom, prečo TÚ SR vydanie rozhodnutia oprel len o procesné ustanovenia Správneho poriadku. Podľa názoru Slovak Telecomu uvedené rozhodnutie je vydané v rozpore s platným právom a v takomto prípade ide o správny akt, ktorý nevyvoláva právne účinky (tzv. nulitný právny akt).

Na margo vyhlásenia TÚ SR, ktorý včera pre média vyhlásil, že rozhodnutie o zastavení nových dial-upových cien doručil Slovak Telecomu načas, spoločnosť vyhlasuje, že sa s regulátorom nesporí o to, či jej predbežné rozhodnutie doručil v zákonne stanovenom termíne, alebo nie. „Slovak Telecom je veľká firma, ktorá poskytuje svoje služby obrovskému počtu podnikových a bytových klientov a zmenu tarifikácie cien (o.i. technické prípravy účtovného a fakturačného systému na prechod na novú tarifu) nie je možné vykonať len tak obratom ruky. Úrad preto nemôže očakávať, že na základe jeho predbežného opatrenia je možné okamžite sa vrátiť k pôvodnej tarife. Regulátor by si mal byť vedomý toho, že ak chcel vydať predbežné opatrenie vo veci, ktorá bola navrhovateľom na úrade napadnutá už začiatkom júla, mal tak urobiť v skoršom termíne a nie v posledný možný termín neskoro popoludní“, povedal Ján Kondáš, viceprezident pre korporátnu komunikáciu.

Uvedené rozhodnutie TÚ SR, ktoré Slovak Telecom hodnotí ako nešťastné, je len ďalším zo série kontroverzných rozhodnutí úradu. V minulosti úrad v rozpore s platným číslovacím plánom vydal povolenie spoločnosti Nextra na poskytovanie hlasových služieb prostredníctvom volaní na čísla 019xy (VoIP). Neskôr, koncom júla TÚ SR udelil trom alternatívnym operátorom pokuty za nedodržiavanie platných licencií a poskytovanie hlasových služieb prostredníctvom 019xy. V ten istý týždeň vydal úrad aj predbežné opatrenie, ktorým Slovak Telecomu zakázal zmeniť ceny volaní na 019xy, čím jednoznačne podľahol tlaku spoločnosti Nextra, ktorá chybou pracovníka úradu získala licenčné podmienky na poskytovanie VoIP.
Na základe dnešného rozhodnutia zasa TÚ SR prikázal spomínanému telekomunikačnému operátorovi zastaviť služby VoIP na 019xy. V tejto súvislosti spoločnosť nemôže kroky TÚ SR hodnotiť inak, ako kontroverzné a neprofesionálne.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes okrem toho informoval aj o rozhodnutí vo veci podmienok zmlúv o prístupe ISP DialUp Access a Voice Plus. Rozhodnutie v dvoch bodoch upozorňuje na nesúlad Obchodných podmienok služieb ISP DialUp Access a Voice plus so zákonom. Ide o ustanovenia týkajúce sa paragrafu 35 Zákona o elektronických komunikáciách o používaní koncových telekomunikačných zariadení, pričom Slovak Telecom nedopatrením v podmienkach ponechal znenie podľa starého zákona. Tento problém spoločnosť okamžite odstráni. Závažnejší je však fakt, že TÚ SR v predmetnom rozhodnutí pristupuje k cenovej regulácii služby Voice Plus, na ktorú zákon TÚ SR vôbec neoprávňuje a voči tejto časti rozhodnutia Slovak Telecom podá v najbližších dňoch rozklad.

Zdroj : Tlačová správa spoločnosti Slovak Telecom, Bratislava, 5. augusta 2004

Neprehliadnite: