Spoznávame štandardy: Je validita stránky hlavným cieľom?

Redakcia Inet.sk  /  09. 08. 2004, 00:00

Validite sa momentálne prikladá veľký význam. Je to však oprávnené? Nezabúda sa pritom na skutočný význam dodržiavania štandardov? O tom ale i o inom je posledná časť série článkov Spoznávame štandardy.

V dnešnej dobe množstvo autorov internetových stránok prepadlo dojmu, že validita stránky je jedným z hlavných cieľov, respektíve kritérií ako vytvoriť úspešný a dobrý web. Nie je však úplne tomu tak.

Ako bolo spomenuté už v predošlom článku (/index.php?id=1819&tema=internet&page=clanok), tak validita je len jedným z prostriedkov ako dosiahnuť, aby náš web spĺňal určité štandardy, konkrétne normu DTD, ktoré sme pre náš web definovali, ale nie je pre nás nutným cieľom.

Validita je skôr chápaná ako vizitka autora, ktorá o ňom vypovedá, že pozná normu DTD, ktorú používa, a že nie je pre neho problém urobiť stránku, ktorá DTD dodržiava. Preto validita nie je nutnosťou a niekedy musí ísť bokom.

Ako bolo spomenuté už aj v predošlom článku, tak existujú stránky ako http://google.com, http://www.yahoo.com a iné, ktoré síce valídne nie sú ale približne rovnako sa zobrazia a sú prístupné na každej platforme, respektíve v každom prehliadači.

Valídny web totiž ešte neznamená, že všetko je správne. I v najprísnejšej norme XHTML môžete použiť na vzhľad tabuľky, čo je zásadne proti štandardom, alebo iné časté prehrešky proti štandardom, ktoré vám validátor proste nezistí.

Dodržiavanie štandardov nie je teda pridržiavanie sa normy DTD, ktorú sme si zvolili, ale je to napríklad sémantika webu a postupy pri tvorbe webu. Štandardy sa netýkajú len (X)HTML a CSS ale aj Javascriptu, či jazykov na strane servera ako sú PHP, ASP, JSP a iné.

Štandardy úzko súvisia aj so SEO (Search Engine Optimalization – Optimalizácia stránok pre vyhľadávače), ktoré je dosť dôležité, ak chcete, aby Vašu stránku našli návštevníci z rôznych končín sveta s podobnými záujmami a čím je lepšie SEO, tým lepšia návštevnosť (/index.php?id=1723&tema=internet&page=clanok).

Ale to najpodstatnejšie
, čo dosiahnete dodržiavaním štandardov je, že Váš web bude prístupný. A to znamená, že naň bude môcť prísť bežný návštevník, ale i zrakovo postihnutý alebo len návštevník, ktorý používa iný typ platformy, média, prehliadača ako väčšina návštevníkov a pritom bude pre nich stránka plne prístupná.

A práve prístupnosť je základom úspechu (ľudia sa radšej vrátia na web, ktorý je pre nich prístupný, príjemný ako na nedostupný), zisku (neprístupný web nebude mať toľko návštev ako prístupný a z toho plynúci napríklad zisk z reklám) a pomáha spĺňať do bodky účel stránky (teda informovať, predať a iné). Práve preto by mala byť Vašim hlavným cieľom pri vytváraní stránok a zároveň hlavným kritériom pri hodnotení dobrého webu.

Na koniec uvediem ešte zaujímavé stránky / pomôcky, ktoré Vám pomôžu pri tvorbe stránok a ich dolaďovaní:

http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.htmlhelp.com/tools/validator/
http://www.holovaty.com/tools/getcontentsize/
http://www.top25web.com/pagerank.php
http://www.delorie.com/web/headers.html
http://www.delorie.com/web/lynxview.html
http://www.delorie.com/web/ses.cgi
http://www.delorie.com/web/wpbcv.html
http://www.delorie.com/web/purify.html
http://www.browsercam.com/

Už čo nevidieť Vám prinesieme seriál Spoznávame (X)HTML a CSS, ktorý sa bude podrobnejšie zaoberať tvorbou webu.

Michal Slančík

Zaujímavé stránky o štandardoch ale aj o inom:

http://www.interval.cz
http://www.zpravy.net/weblog/
http://blog.converter.cz/
http://cubseo.bloguje.cz/
http://www.vitdlouhy.cz/
http://www.hmw.sk/weblog/
http://www.orisek.net/
http://weblog.plavacek.net/
http://pristupnost.nawebu.cz/
http://www.sovavsiti.cz/
http://www.vaclavak.net/weblog/
http://www.jakpsatweb.cz/weblog/
http://www.jakpsatweb.cz/
http://www.pixy.cz/blog/
http://www.civilizace.cz/weblog/

Neprehliadnite: