Paušálny dial-up bez obmedzenia maximálnej dĺžky pripojenia

Matúš Serdula  /  06. 09. 2004, 00:00

Pár dní je už na Slovensku v ponuke paušálny dial-up. Slovak Telecom naňho nebude uplatňovať žiadne obmedzenia. Maximálnu dĺžku pripojenia môžu ovplyvniť provideri. K produktu "Rodinný internet" je možné vybrať si iba z providerov s tarifou A (Euroweb, Nextra, Orange, Slovanet, STonline).

Miloslav Sova:
Bude uplatňovať Slovak Telecom na Rodinný internet nejaké obmedzenie?

Slovak Telecom:
Slovak Telecom nebude voči internetovým poskytovateľom uplatňovať žiadne obmedzenie. To znamená, že hovory na univerzálne prístupové číslo na internet (019XY) nebudú na strane Slovak Telecomu nijako násilne rozpojované, neštandardne ukončované a podobne. Jednotliví internetoví poskytovatelia (vrátane ST Online) môžu samozrejme realizovať pre svojich zákazníkov obmedzenia na maximálnu dĺžku pripojenia - takéto obmedzenia je možné účinne realizovať len z úrovne poskytovateľov internetových služieb (ISP), ktorí môžu takýmto obmedzením aj diferencovať jednotlivé programy pre prístup do internetu.

MS:
Budú mocť paušálny dial-up ponúkať aj alternatívni operátori?

ST:
Produkt Rodinný internet môže využívať zákazník, ktorý využíva prístup do internetu od ľubovoľného poskytovateľa internetových služieb využívajúceho pripojenie do siete Slovak Telecom. ISP účtuje zákazníkovi cenu za prístup do internetu (tak to je aj v súčasnosti). Slovak Telecom účtuje zákazníkovi buď štandardnú cenu tarify za volania na 019XY alebo cenu za program Rodinný internet. Súčasný model pre dial-up sa zavedením nového produktu Rodinný internet nijako zásadne nemení. Ak si zákazník objedná produkt Rodinný internet, potom cena za jednotlivé volania je nahradená mesačným paušálom (pre volania počas slabej prevádzky a víkendov). Snahou ST je ponúknuť ISP participáciu na predaji produktu Rodinný internet formou nepriameho predaja. Cena za produkt rodinný internet bola nastavená tak, aby vytvárala priestor pre obchodné aktivity ISP, ktoré zaručia vlastnú profitabilitu poskytovania prístupu do internetu aj pre užívateľov flat rate programu.

MS:
Aký systém účtovania by ste v prípade kladnej odpovede na otázku č.2 využívali? Vo svete je využívaný model FRIACO - kedy operátor nakúpi od dominatného operátora určitú kapacitu - takže mu vlastne platí paušálne bez ohľadu na to koľko času strávia na Internete jeho zákazníci
.

ST:
Wholesalový produkt pre dial-up, založený na modeli tzv. reverse chargingu má Slovak Telecom v ponuke od novembra minulého roka (tento model tiež účtuje minúty). Avšak bez ohľadu na spôsob účtovania na wholesalovej úrovni (minúty / flat rate), vždy platí, že ISP má na svojich pleciach riziko vymáhania pohľadávok a je zaťažovaný platbami (tzv. outpayments) voči sieťovému operátorovi (v našom prípade Slovak Telecom). Každý wholesalový model prináša určité riziko na stranu ISP (nielen pohľadávky, ale aj potreba presného odhadnutia veľkoobchodnej kapacity, ktorú ISP nakúpia od operátora a pod). Práve toto riziko všeobecne (riziko platieb voči operátorovi) bolo - na základe diskusií s ISP - najvážnejšou prekážkou úspešného rozbehnutia wholesalového modelu založeného na reverse charging-u. Preto sa Slovak Telecom rozhodol zrealizovať produkt Rodinný internet, s nasledovnými zámermi:

  • nezaťažovať ISP platbami prostredníctvom reverse charging-ových modelov - špeciálne pre kategóriu bytových zákazníkov - "heavy userov", pri ktorej je riziko pohľadávok a následných strát na strane ISP najvyššie,

  • veľmi prijateľnou cenou produktu

Otázky kládol Miloslav Sova zo združenia Internet pro všechny

 

Súvisice články:

Paušálny dial-up až v septembri

ST ponúkne internet za paušál na analógovej linke

Neprehliadnite: