Slovanet: Nové ceny ST spôsobia nekvalitný internet

Tlačový servis  /  14. 07. 2004, 00:00

Tlačová správa | Zmeny cien dial-up internetu ST od 1 augusta prinesú podľa Slovanetu časti používateľov vyššie náklady a po väčšinu dňa pravdepodobne aj výrazné problémy s dostupnosťou samotnej služby. Slovanet preto preveruje možnosť podania vo veci na príslušné regulačné orgány.

Bratislava, 14. 7. 2004 - Slovak Telecom oznámil k 1. augustu tohto roku zmenu štruktúry aj samotných cien pre telefonické pripojenie do internetu (tzv. dial-up). Okrem výrazného zvýšenia cien za prvé minúty pripojenia, zníženia nákladov za dlhé hovory zavádza aj tzv. „flat“, čiže neobmedzené telefonovanie na internetové číslo 019XY vo večerných a nočných hodinách. Podľa bývalého monopolu tak príde k zvýšeniu používania internetu na Slovensku.

Realitou bude podľa Slovanetu zvýšenie celkových nákladov za pripojenie do internetu pre menšiu časť užívateľov a problémy so samotným pripojením pre všetkých klientov telefonického pripojenia, ktorí používajú internet po 16. hodine. Bez ponuky akceptovateľného veľkoobchodného modelu zo strany ST nebudú môcť poskytovatelia internetu investovať do nákupu nových liniek a modemov na pokrytie zmeny štruktúry dopytu po službe. Dôsledkom budú preťažené zariadenia a obsadené linky znemožňujúce používať internet. Jediným, kto bude z dodatočných tržieb za „flat“ internet profitovať bude samotný ST.

Zmena cien ST prichádza v momente, keď na ich ponuku Slovanet ako prvý poskytovateľ na Slovensku od 1. júla spustil telefonické pripojenie cez tzv. „reverse-charging“ model, kde klient dostáva len jednu faktúru za internetové služby od svojho ISP. Z dôvodu náhlej zmeny prístupu Telecomu k svojmu obchodnému partnerovi sú tak investície do nového produktu z veľkej časti znehodnotené.

Slovanet sa preto pravdepodobne obráti na príslušné orgány so žiadosťou, aby vydali regulačné opatrenie, a zároveň do vydania konečného rozhodnutia zakázali ST meniť spôsob a ceny za telefonické pripojenia do internetu.


Otázky a odpovede k téme „Nové ceny ST pre dial-up internet“

Prečo by malo zavedenie produktu „Rodinný internet“ (neobmedzené telefonovanie na číslo 019XY v čase 16:00 do 7:00 hod.) priniesť problémy s pripojením pre veľkú časť používateľov telefonického internetu?

„Na základe skúsenosti s podobným modelom v Českej republike očakávame výrazne zvýšenú aktivitu užívateľov v čase flat prevádzky, t.j. v čase od 16:00 do 7:00 hodiny a tým aj preťaženie prístupových liniek a modemových centrál. V Čechách poskytovatelia reagovali núteným odpájaním používateľov, aby sa mohli pripojiť aj ostatní,“ vysvetľuje nepríjemnú situáciu Juraj Kováčik, obchodný riaditeľ Slovanetu. „Napriek tomu ostalo pravdepodobne veľa tých, ktorí sa aj tak nepripojili. Keďže poskytovateľ na Slovensku nemôže rozlíšiť, či má klient od ST zakúpeny „flat“ produkt alebo nie, negatívne dôsledky navyše pocítia všetci klienti, ktorí budú chcieť browsovať po 16. hodine,“ predpokladá J. Kováčik.

Prečo poskytovatelia nebudú chcieť zväčšiť svoje kapacity telefonického pripojenia, keď bude oň vďaka „rodinnému internetu“ väčší záujem?

Na prvý pohľad pozitívny krok – zavedenie neobmedzeného telefonovania za paušálny poplatok vo večerných hodinách môže spôsobiť neúspešné vytáčanie prístupového čísla poskytovateľa trvajúce desiatky minút, ktoré si na Slovensku pamätajú už len prví používatelia z polovice deväťdesiatych rokov. „Práve k výraznému zníženiu kvality služby, ktorej základnou zložkou je dostupnosť internetu bude s vysokou pravdepodobnosťou viesť tzv. ‚Rodinný internet‘ od ST,” vysvetľuje Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. „Keďže však bývalý monopol zatiaľ neponúkol poskytovateľom internetu žiaden akceptovateľný model zdieľania svojich zvýšených tržieb (wholesale model), nemajú z čoho investovať do nákupu nových liniek alebo modemov, ktorým by zvýšený dopyt mohli uspokojiť. Jediným príjmom ISP ostáva poplatok za samotný internet, ktorý napríklad v Slovanete predstavuje na klienta len rádovo 100 Sk/mesiac v slabej prevádzke. Veľké problémy s pripojením tak pravdepodobne pocítia klienti všetkých ISP.“

Aký by bol dôvod na zablokovanie spustenia nových cien ST regulačnými orgánmi?

Jediným podnikom, ktorý bude mať možnosť investovať zo zvýšených tržieb do prístupovej infraštruktúry bude samotný Slovak Telecom, ktorý je podľa analýzy Telekomunikačného úradu SR podnikom so 100% podielom na relevantnom trhu volania do siete internet. Zavedením produktu „Rodinný internet“ od 1. augusta by ST zneužil svoje postavenie na trhu a zároveň by tak v priamej súvislosti spôsobil zníženie kvality a znevýhodnil internetové služby ostatných poskytovateľov internetu.

Prečo Slovanet pôsobí proti užívateľom na Slovensku a chce zablokovať zavedenie prospešného produktu flat internetu?

Slovanet si uvedomuje potrebu zvyšovania používania internetu pre ďalší rast slovenskej ekonomiky. V rámci cenovej stratégie spoločnosť len pred pár dňami znížila ceny za telefonické pripojenie do internetu na najnižšiu úroveň spomedzi konkurencie. Slovanet zároveň od začiatku júla ako prvý poskytovateľ na Slovensku po viacerých investíciách do úpravy siete a zavedenia prevádzkových procesov spustil nový model účtovania poplatkov za pripojenie, tzv. reverse-charging. V tomto systéme klient okrem mierneho poklesu cien dostáva už len jedinú jednoduchú faktúru za všetky internetové služby (internet+impulzy) od spoločnosti Slovanet.

„Kroky bývalého monopolu však zabraňujú, aby naše snahy prinášali svoj pozitívny efekt. Aj keby si klienti zaplatili za neobmedzený internet v noci, vďaka nemožnosti pripojiť sa by aj tak svoje peniaze minuli zbytočne. Naše investície do reverse-chargingu Telecom jednostranným rozhodnutím zhodil zo stola. Zdôrazňujem, že tzv. „reverse-charging model“ sme zaviedli práve na základe ponuky ST,“ vysvetľuje celú situáciu Juraj Kováčik a  dodáva: „Neostáva nám preto iná možnosť, ako zvážiť situáciu a obrátiť sa na regulačné orgány, aby vydali rozhodnutie a zakázali ST zrealizovať ohlásené zmeny a tým prestali neprimerane zneužívať svoje významné postavenie na trhu.“

Zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: