Spoznávame štandardy: Význam štandardov pri tvorbe stránok

Redakcia Inet.sk  /  12. 07. 2004, 00:00

Určite ste o nich už niekedy počuli, ale pritom o nich neviete nič konkrétne. Prečo teda vôbec boli definované štandardy? Aký majú význam? Čo získate ich dodržiavaním? Odpovede sa dozviete v článku.

W3C (The World Wide Web Consortium) vytvorilo definície / normy ako vytvárať stránky, ktoré by boli prístupné pre každého, pričom by nezáležalo na použitej platforme, či na použitom prehliadači, ktorý by tieto internetové stránky zobrazoval.

Ďalšou snahou W3C je, aby stránky mohol vytvárať každý človek a to bez rozdielu rasy, národnosti, či kultúry ale za predpokladu, že bude poznať určité definície / normy, ktoré sú úzko spätá s tvorbou kvalitných a prístupných stránok. Takéto stránky sa zobrazujú takmer rovnako vo vašom obľúbenom prehliadači na PC, PDA, či v mobile.

Podľa platných štandardov sa pre obsah webových stránok používajú značkovacie jazyky založené na XML (Extensible Markup Language – Rozšírený značkovací jazyk), čo je veľmi jednoduchý a flexibilný formát pôvodne navrhnutý pre elektronické publikovanie, dnes však zohráva dôležitú úlohu vo výmene rôznych druhov dát na internete.

Prvým vhodným jazykom je dnes už zastaralé HTML (The HyperText Markup Language – hypertextový značkovací jazyk), ktorého norma je aktuálne vo verzii 4.01. Druhým vhodným jazykom je novšie a hlavne dokonalejšie XHTML (The Extensible HyperText Markup Language – Rozšírený hypertextový značkovací jazyk), ktorého norma je aktuálne vo verzii 1.1, ale často sa však používa aj norma 1.0, ktorá však nie je príliš rozdielna.

Jednou zo zásadných zmien v XHTML oproti HTML je napríklad zápis tagov a to, že XHTML je case-sensitive (citlivé na veľkosť písmen). To znamená, že zápis tagu <h1> nie je to isté ako  zápis <H1>. Preto si treba pamätať, že všetky tagy v XHTML sa zapisujú malými písmenami.

Obidva tieto jazyky pomocou tagov (napríklad značka <h1>), respektíve elementov (napríklad dvojica značiek <h1></h1>) určujú pre internetový prehliadač, čo je napríklad nadpis, čo je odkaz, čo je odstavec a podobne. V dnešnej dobe sa považuje ako najvhodnejší jazyk pre vyjadrenie obsahu stránky práve XHTML, ktoré rieši niektoré vážne nedostatky jazyku HTML.

Pre formu (vizuálny formát / vzhľad) sa podľa platných štandardov má používať CSS (Cascading Style Sheet), ktoré bolo na to navrhnuté. Niekedy sa používali (a niekde sa používajú až dodnes) pre vizuálny formát stránok tabuľky, ktoré boli navrhnuté pre iný účel (zobrazenie dát, ktoré spolu súvisia). Avšak pri použití tabuliek celá stránka stráca prehľadnosť, ale zároveň sa aj zbytočne zväčšuje jej veľkosť.

Správnym použitím CSS a XHTML veľkosť stránky môže byť niekoľkokrát nižšia, ale i prehľadnejšia a hlavne ľahšie obsahovo i vizuálne editovateľná. Pár zásahmi do CSS môžete zmeniť komplet celý vzhľad stránky a to bez toho, že by ste zasahovali do XHTML kódu.

Zároveň môžete ľubovoľne meniť obsah stránky a to bez toho, že by ste zasahovali do jeho vizuálnej formy, ktorá je definovaná čisto CSS kódom. Použitím kombinácie XHTML + CSS ušetríte hlavne čas a prácu pri neskoršom editovaní stránok.

To je zatiaľ všetko, v ďalších častiach si prečítate:

   - vplyv prehliadačov na dodržiavanie štandardov
   - vplyv editorov na dodržiavanie štandardov
   - pomôcky pre dodržiavanie štandardov
   - je validita stránok koniec našej snahy?

Michal Slančík

Neprehliadnite: