V auguste sa zmenia ceny za dial-up

Matúš Serdula  /  08. 07. 2004, 00:00

Aktualizované | Cena za prvé tri minúty v slabej prevádzke bude 3-krát vyššia (1,20 Sk oproti doterajším 0,40 Sk bez DPH). Za ďalšie minúty v slabej prevádzke zákazník zaplatí 0,24 Sk, teda o 40% menej ako v súčasnosti. Za hodinu pripojenia na internet cez dial-up od augusta zaplatíte v silnej prevádzke 37,10 Sk (44,20 Sk s DPH), v slabej prevádzke 17,30 Sk (20,60 Sk s DPH).
API podáva podnet na TÚ SR
ST: Dôvod na regulačné opatrenie kvôli 019xy neexistuje
TÚ SR zmenu cien zastavuje

Nový cenník zvýhodňuje dlhšie pripojenia. Pri veľmi krátkom pripojení zákazník zaplatí viac, cenový rozdiel za celé internetové pripojenie však nepresiahne 3,30 Sk (3,93 Sk s DPH) v prípade silnej prevádzky, respektíve 2,40 Sk (2,86 Sk s DPH) v slabej prevádzke.

Za hodinu pripojenia na internet cez dial-up od augusta zaplatíte v silnej prevádzke 37,10 Sk (44,20 Sk s DPH), v slabej prevádzke 17,30 Sk (20,60 Sk s DPH).

Súčasné ceny za volania na 019xy

SKK/min.

Silná prevádzka

0,80

Slabá prevádzka a víkendy/sviatky

0,40

Nové ceny za volania na 019xy od 1. augusta 2004

SKK/min.

prvé 3 min.

ďalšie min.

Silná prevádzka

1,90

0,55

Slabá prevádzka a víkendy/sviatky

1,20

0,24

Nové ceny za pripojenie:

Silná prevádzka

Dĺžka hovoru

Súčasná cena

Nová cena

rozdiel

10 min.

8 Sk

9,60 Sk

1,6 Sk

20 min.

16 Sk

15,10 Sk

-0,9 Sk

30 min.

24 Sk

20,60 Sk

-3,4 Sk

60 min.

48 Sk

37,10 Sk

-10,9 Sk

Slabá prevádzka a víkendy/sviatky

Dĺžka hovoru

Súčasná cena

Nova cena

rozdiel

10 min.

4 Sk

5,30 Sk

1,3 Sk

20 min.

8 Sk

7,70 Sk

-0,3 Sk

30 min.

12 Sk

10,10 Sk

-1,9 Sk

60 min.

24 Sk

17,30 Sk

-6,7 Sk

* ceny v tabuľkách sú uvádzane bez DPH


Doplnené 9.7.2004 15:00
SME.sk: Ďalší podnet na Telecom kvôli internetu


Doplnené 13.7.2004 - tlačová správa ST

Dôvod na regulačné opatrenie kvôli 019xy neexistuje

(Bratislava, 12. júla 2004) – Slovak Telecom rezolútne odmieta argumenty Asociácie poskytovateľov internetu (API), ktorými asociácia odôvodňuje svoj minulotýždňový návrh na Telekomunikačný úrad SR na začatie správneho konania a vydanie regulačného opatrenia proti Slovak Telecomu. Spoločnosť si nie je vedomá, že by úpravou cien volaní na internet (019xy) postupovala v rozpore s platnou právnou úpravou. Slovak Telecom zastáva stanovisko, že cieľom API zastupujúcej záujmy alternatívnych operátorov nie je presadzovať čo najvýhodnejšie podmienky pre zákazníkov, ale len udržať existujúci nelegálny biznis niektorých operátorov s telefonovaním cez internet.
 
Slovak Telecom sa rozhodol pristúpiť k zmene tarify na volania do internetu (019xy) pre zvyšujúci sa dopyt zákazníkov po zvýhodnení dlhšieho dial-upového surfovania. Čoraz väčší a kvalitnejší internetový obsah (rozsiahlejšie webstránky, často s dynamickými aplikáciami, veľké súbory prenášané e-mailom, internet shopping, internet banking) zvyšujú čas, ktorí používatelia trávia na internete. Od 1. augusta 2004 dochádza k zmene, ktorej cieľom je zvýhodniť všetky dlhšie pripojenia do internetu. Zmena ceny spočíva v účtovaní vyššej minútovej ceny za prvé tri minúty a zároveň potom nižšej minútovej sadzby od štvrtej minúty ako doteraz. Pri veľmi krátkom pripojení zákazník zaplatí viac, cenový rozdiel za celé internetové pripojenie však v žiadnom prípade nepresiahne 3,30 Sk (3,93 Sk s DPH) v prípade silnej prevádzky, respektíve 2,40 Sk (2,86 Sk s DPH) v slabej prevádzke.

Slovak Telecom predovšetkým odmieta tvrdenie API, že „...sa jedná o službu spadajúcu do kategórie univerzálna služba, pričom zo strany ST neboli dodržané zákonné povinnosti“. „Cena za internetové volania nepatrí medzi služby, na ktoré sa vzťahuje cenová regulácia. Cenová zmena teda nepodlieha žiadnemu schvaľovaniu, len štandardnej oznamovacej povinnosti 15 dní pred začiatkom účinnosti, ktorú si spoločnosť splnila“, uviedol Pavol Kukura, výkonný viceprezident pre stratégiu a regulačné záležitosti Slovak Telecomu.

Pokiaľ ide o vyhlásenie API, že „cieľom zmeny tarify je ďalší pokus o likvidáciu alternatívnych telekomunikačných operátorov, ktorí poskytujú volania cez čísla 019“, spájanie číselnej množiny 019xy s údajným rozbíjaním slovenského telekomunikačného trhu a likvidáciou alternatívnych operátorov je podľa ST účelovým zavádzaním. Čísla z množiny 019xy sú podľa platného Číslovacieho plánu a stanoviska TÚ SR určené len na poskytovanie prístupu do siete internet a s výnimkou jedinej spoločnosti nie je žiaden operátor oprávnený poskytovať na číslach 019xy hlas prostredníctvom siete internet (VoIP). Zo strany Slovak Telecomu ide v prvom rade o prispôsobenie tarifikácie potrebám internetového trhu, nie o poškodzovanie záujmov alternatívnych hlasových operátorov. Práve nútené zachovanie starej tarifnej štruktúry, o ktoré sa svojím podaním usiluje API, by viedlo k poškodzovaniu záujmov tých internetových poskytovateľov, ktorí čísla z množiny 019xy používajú na pripojenie do internetu. Dvojzložková cenotvorba (vyššia cena za kratšie volania, nižšia cena za dlhšie volania) zvýhodňujúca dlhšie volania je bežnou praxou pri spoplatňovaní volaní, rovnaký postup sa uplatňuje napríklad v Českej republike.

„Podľa nášho názoru je práve poskytovanie hlasu prostredníctvom siete internet dôvodom podania API na Telekomunikačný úrad. Ich podanie naplno odhalilo záujmy súčasných poskytovateľov telefonovania cez internet. Tými záujmami nie je korektné a otvorené poskytovanie služby hlas cez internet, ale konzervovanie súčasného netransparentného stavu, zachovanie konkurenčnej výhody ťažiacej z nejasného právneho stavu a zachovanie nekorektného spôsobu poskytovania VoIP voči koncovému užívateľovi – ktorý by mohol byť odstránený tzv. reverse chargingom. Naša spoločnosť sa pochopiteľne zneužívaniu 019xy na hlasové služby - inak povedané telekomunikačnej krádeži - snaží zabrániť všetkými legálnymi prostriedkami. Ak však majú niektorí poskytovatelia internetu záujem poskytovať aj hlasové služby, majú na základe zmluvy o prepojení možnosť prepojiť sa so sieťou spoločnosti Slovak Telecom“, dodal J. Kukura.


Doplnené 2.8.2004 - TÚ SR

Ceny za dial-up internet sa od 1. augusta nemenia. TÚ SR vydal predbežné opatrenie, ktorým zmenu cien zastavil.

Neprehliadnite: