Na Slovensko prichádza Rodinný internet

Tlačový servis  /  08. 07. 2004, 00:00

Spoločnosť Slovak Telecom od 1. augusta tohto roku prichádza na trh s úplne novým spôsobom internetového pripojenia na báze klasického vytáčaného internetu. Paušálne dial-upové pripojenie (tzv. intervalový flat-rate) bude spoločnosť záujemcom z radov bytových zákazníkov ponúkať prostredníctvom programu s názvom Rodinný internet. Od augusta Slovak Telecom pristupuje tiež k zmene tarify na volania do internetu. Pripravované zmeny zvýhodnia používateľov, ktorí trávia na internete dlhší čas.

Slovak Telecom prináša od augusta novú alternatívu pre pripojenie do internetu prostredníctvom tzv. dial-upu (úzkopásmový internet). Paušálne intervalové dial-upové pripojenie pre internetovú tarifu A (tzv. flat rate), ktoré bude Slovak Telecom záujemcom poskytovať v pracovných dňoch v čase od 16.00 do 07.00 a počas víkendov a sviatkov neobmedzene, znamená pre používateľa predovšetkým zvýšenie komfortu surfovania. Zákazníci nového internetového programu si nemusia strážiť čas strávený na internete, ani kontrolovať objem prenesených dát. Program Rodinný internet je dostupný pre všetkých bytových zákazníkov klasickej (analógovej) telefónnej prípojky, ktorí používajú volacie programy ST Standard, ST Pohoda, ST Maxi a ST Extra.
Paušálne pripojenie je možné využívať pre volania na všetkých internetových poskytovateľov pripojených do siete Slovak Telecom, na ktoré sa uplatňuje v danej oblasti tarifa A. Na internetové volania v tarife B alebo C sa paušálny internet nevzťahuje. O lokálnej dostupnosti tarify A a paušálneho pripojenia je možné informovať sa u svojho internetového poskytovateľa. Podrobná informácia o zozname prístupových čísel 019XY, na ktoré sa uplatňuje tarifa A a paušálne pripojenie bude od 1.8.2004 dostupná na miestach predaja Slovak Telecom a na www.telecom.sk.

Nový flat-rate program pre klasický vytáčaný internet predstavuje veľmi efektívne riešenie pre používateľov, ktorí mesačne strávia na internete viac ako 15 hodín. Ďalšou výhodou flat-rate programu je, že vďaka nemu je možné surfovať už od 16.00 h, pričom slabá, teda zvýhodnená prevádzka pri štandardných tarifách začína až od 19.00 h. Používatelia, ktorí sa zvyknú pripájať do internetu aj v čase medzi 16.00-19.00 h, ušetria s programom Rodinný internet už po presurfovaní 9-10 hodín mesačne.

Za využívanie programu Rodinný internet bude spoločnosť účtovať mesačný poplatok 299,- Sk (355,80 Sk s DPH), ako príplatok k mesačnému poplatku za príslušný volací program.
Program Rodinný internet znamená pre zákazníka, že internetové volania nebudú tarifované v čase medzi 16:00 - 07:00 v pracovných dňoch, a celý deň počas víkendov a sviatkov. V ostatnom čase bude pre internetové volania uplatnená štandardná tarifa pre internet platná od 1. augusta 2004.

Čoraz väčší a kvalitnejší internetový obsah (rozsiahlejšie webstránky, často s dynamickými aplikáciami, veľké súbory prenášané e-mailom, internet shopping, internet banking) zvyšujú čas, ktorí používatelia trávia na internete. Pre zvyšujúci sa dopyt zákazníkov po zvýhodnení dlhšieho dial-upového surfovania sa Slovak Telecom rozhodol pristúpiť k zmene tarify na volania do internetu (t.j. volania na čísla 019xy). Od 1. augusta 2004 dochádza k zmene, ktorej cieľom je zvýhodniť všetky dlhšie pripojenia do internetu.

Čím dlhšie pripojenie zákazník zrealizuje, tým vyššiu úsporu môže získať (viď tabuľka nižšie). Zmena ceny spočíva v účtovaní vyššej minútovej ceny za prvé 3 minúty a zároveň potom nižšej minútovej sadzby od štvrtej minúty ako doteraz. Pri veľmi krátkom pripojení zákazník zaplatí viac, cenový rozdiel za celé internetové pripojenie však v žiadnom prípade nepresiahne 3,30 Sk (3,93 Sk s DPH) v prípade silnej prevádzky, respektíve 2,40 Sk (2,86 Sk s DPH) v slabej prevádzke.

Súčasné ceny za volania na 019xy

SKK/min.

Silná prevádzka

0,80

Slabá prevádzka a víkendy/sviatky

0,40

Nové ceny za volania na 019xy od 1. augusta 2004

SKK/min.

prvé 3 min.

ďalšie min.

Silná prevádzka

1,90

0,55

Slabá prevádzka a víkendy/sviatky

1,20

0,24


Zvýhodnenie dlhších volaní do internetu ilustrujú aj nasledujúce tabuľky: 

Silná prevádzka

Dĺžka hovoru

Súčasná cena

Nová cena

rozdiel

10 min.

8 Sk

9,60 Sk

1,6 Sk

20 min.

16 Sk

15,10 Sk

-0,9 Sk

30 min.

24 Sk

20,60 Sk

-3,4 Sk

60 min.

48 Sk

37,10 Sk

-10,9 Sk

Slabá prevádzka a víkendy/sviatky

Dĺžka hovoru

Súčasná cena

Nova cena

rozdiel

10 min.

4 Sk

5,30 Sk

1,3 Sk

20 min.

8 Sk

7,70 Sk

-0,3 Sk

30 min.

12 Sk

10,10 Sk

-1,9 Sk

60 min.

24 Sk

17,30 Sk

-6,7 Sk


* ceny v tabuľkách sú uvádzane bez DPH

Ako vyplýva z porovnaní starých a nových cien za internetové volania, nové ceny zvýhodňujú volania do internetu dlhšie ako 18 minút. Slovak Telecom tým chce vyjsť v ústrety internetovým používateľom, ktorí sú kvôli zvyšujúcemu sa objemu prenášaných dát stále viac nútení byť pripojení dlhší čas.

Príloha:

Porovnanie nových cien Slovak Telecomu s cenami Českého Telekomu:

Slabá prevádzka

Dĺžka hovoru

ČT

ST

rozdiel

10 min.

13,30 Kč

16,80 Sk*

9,60 Sk

-7,2 Sk

20 min.

20,90 Kč

26,30 Sk*

15,10 Sk

-11,2 Sk

30 min.

28,50 Kč

35,90 Sk*

20,60 Sk

-15,3 Sk

60 min.

51,30 Kč

64,60 Sk*

37,10 Sk

-27,5 Sk

 

Silná prevádzka a víkendy/sviatky

Dĺžka hovoru

ČT

ST

rozdiel

10 min.

5,20 Kč

6,60 Sk*

5,30 Sk

-1,3 Sk

20 min.

7,60 Kč

9,60 Sk*

7,70 Sk

-1,9 Sk

30 min.

10,00 Kč

12,60 Sk*

10,10 Sk

-2,5 Sk

60 min.

17,20 Kč

21,70 Sk*

17,30 Sk

-4,4 Sk

 * Prepočítané kurzom CZK/SKK 1,26, porovnávané ceny sú bez DPH

Zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: