Podľa IDC je 37% softvéru v EÚ pirátskeho pôvodu

tlačová správa  /  07. 07. 2004, 00:00

Business Software Alliance dnes publikovala výsledky Globálnej štúdie softvérového pirátstva za rok 2003 realizovanej spoločnosťou IDC, ktorá stanovila mieru softvérového pirátstva v Európskej únii na 37 percent. Taktiež boli zverejnené straty pre lokálnych aj medzinárodných výrobcov softvéru, keď hodnota nelegálneho softvéru bola odhadnutá na viac než 6 miliárd euro.


Podľa novej metodológie výskumu IDC každý druhý počítač na Slovensku obsahuje nelegálny softvér

Výsledky potvrdzujú, že softvérové pirátstvo zostáva v rámci Európskej únie aj naďalej závažným problémom a podľa indikácií IDC sa tento problém zhoršuje2.

Roman Karabelli, hovorca BSA v SR komentoval tieto výsledky: „Bohužiaľ toto zistenie demonštruje, že región nie je schopný využiť výhody, ktoré by mohla priniesť čo i len 10 percentná redukcia softvérového pirátstva do roku 2006, vrátane 250 000 nových pracovných miest a 18 miliárd dolárov na príjmoch z daní3.“

Tento rok bola štúdia softvérového pirátstva BSA po prvý krát realizovaná IDC, spoločnosťou zaoberajúcou sa globálnym technologickým výskumom, a zahŕňa hlavné softvérové segmenty trhu vrátane operačných systémov, používateľského softvéru a lokálneho trhu so softvérom. Zahrnutie týchto nových kategórií vytvára širší, podrobnejší obraz problematiky softvérového pirátstva.

Pre túto analýzu IDC využilo svoje celosvetové dáta o softvérových a hardvérových dodávkach, uskutočnilo viac ako 5 600 rozhovorov v 15tich krajinách a využilo svojich analytikov v mnohých krajinách sveta, aby mohlo zhodnotiť podmienky na lokálnych trhoch. IDC identifikovalo stupeň pirátstva a hodnotu nelegálneho sofvéru využitím patentovaných IDC modelov pre PC, softvér a licenčné dodávky všetkých priemyselných predajcov v 86 krajinách.

Steven Frantzen, Managing Director IDC pre Strednú a Východnú Európu, Stredný Východ a Afriku hovorí: „Za každé euro z predaja softvéru, ďalšie jedno až dve eurá4 idú na lokálne služby, distribučné a dodávateľské spoločnosti, čo ukazuje, že lokálne ekonomiky majú čo získať zo zníženia pirátstva.“

Ako odpoveď na štúdiu, BSA ohlásilo päť bodov strategického plánu na vyrovnanie sa s problémom softvérového pirátstva v Európskej únii:

Päť bodov akčného plánu BSA:

1. Rešpekt: zvýšiť rešpekt voči duševnému vlastníctvu, začínajúc už v mladom veku vo všetkých európskych školách, univerzitách a podnikoch.
2. Dôvera: zvýšiť dôveru v rámci priemyslu a tým povzbudiť oblasť výskumu a vývoja, ktorá podporí investície rast digitálnej ekonomiky v Európe.
3. Bezpečnosť: zabezpečiť, aby všetky podniky pochopili potenciálne dôsledky nízkej bezpečnosti a dôležitosť vytvorenia bezpečného a legálneho pracovného prostredia.
4. Rast a inovácia: podporiť efektívnu a rýchlu implementáciu iniciatív a zákonov určených na vytvorenie zdravého softvérového priemyslu a silného prostredia pre inováciu.
5. SAM: zvýšiť uznanie softvéru ako elementárnej hodnoty obchodu čo vyústi v zdokonalených praktikách SAM – Manažmentu softvérových hodnôt (Software Asset Management)

BSA apeluje najmä na vlády EU, aby podnikli kroky v niekoľkých oblastiach, vrátane:

Direktíva EÚ o postihoch: rýchla a efektívna implementácia tejto nedávno adoptovanej legislatívy je nevyhnutná. Direktíva predstavuje nové a najlepšie praktiky a nástroje pre región na boj proti softvérovému pirátstvu.

Direktíva EÚ o autorských právach: k dnešnému dátumu, iba menej ako polovica členských štátov EÚ implementovala túto direktívu, ktorá je dôležitým míľnikom v modernizácii európskych autorských práv, vytvárajúc základ pre bezpečné prostredie digitálneho podnikania. Termín na implementáciu vypršal pred 18timi mesiacmi.

Manažment digitálnych práv (DRM): BSA nalieha na vlády aby podstúpili kroky proti prekážkam, ktoré zabraňujú presadeniu DRM v regióne5. Autorské poplatky za digitálne médiá a vybavenie spolu s chýbajúcou celospoločenskou licenčnou štruktúrou zabraňujú inovačným riešeniam, ktoré pomáhajú vyrovnať sa s problémom pirátstva.

Softvérové pirátstvo v Európskej únii, 2003:

 

Krajina

Miera pirátstva

Hodnota nelegálneho softvéru ($M)

Rakúsko

27%

$108.6

Belgicko

29%

$240.0

Cyprus

55%

$7.8

Česká republika

40%

$105.6

Dánsko

26%

$164.8

Estónsko

54%

$14.4

Fínsko

31%

$148.4

Francúzsko

45%

$2,310.5

Nemecko

30%

$1,898.9

Grécko

63%

$86.9

Maďarsko

42%

$96.1

Írsko

41%

$70.9

Taliansko

49%

$1,126.9

Litva

57%

$16.1

Lotyšsko

58%

$16.5

Malta

46%

$2.1

Holandsko

33%

$576.9

Poľsko

58%

$300.5

Portugalsko

41%

$65.5

Slovensko

50%

$40.3

Slovinsko

52%

$31.9

Španielsko

44%

$512.2

Švédsko

27%

$241.1

Veľká Británia

29%

$1,600.6

Región

37%

$9,783.6„Výsledky štúdie IDC ukazujú, že napriek pozitívnemu vývojovému trendu v Slovenskej republike, zostáva softvérová kriminalita naďalej aktuálnym problémom, ktorý negatívne ovplyvňuje rozvoj trhu informačných technológií a ekonomiky Slovenska,“ povedal Roman Sládek, prezident BSA v Slovenskej republike.

Neprehliadnite: