ADSL bez hlasu existuje vo Fínsku

Matúš Serdula  /  06. 07. 2004, 00:00

Podľa tlačovej správy Slovak Telecomu z 29.6. žiadna telekomunikačná spoločnosť vo svete neposkytuje službu ADSL samostatne, teda bez podmienky používať aj hlasovú službu. Fínska telekomunikačná spoločnosť Elisa však pre INET.sk potvrdila, že to nie je pravda. ADSL vo Fínsku je možné objednať si samostatne.
Doplnené o stanovisko ST a TeliaSonera Finland

Tvrdenie, že žiadna telekomunikačná spoločnosť vo svete neposkytuje službu ADSL samostatne, bolo jedným z hlavných argumentov Slovak Telecomu v snažení spochybniť rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR.

V tlačovej správe Slovak Telecom uviedol: "Rozhodnutie TÚ SR je v celoeurópskom kontexte unikátne. Slovak Telecomu nie je známe, že by nejaké telekomunikačná spoločnosť vo svete poskytovala službu ADSL samostatne. Všade v Európe sa služba ADSL poskytuje súčasne s hlasovou službou, keďže bola táto technológia na spoločné súžitie aj vyvinutá".

Podľa našich informácií sú však tieto tvrdenia Slovak Telecomu nepravdivé. Objednať si ADSL bez podmienky používať aj hlasové služby je v Európe možné.

Potvrdila to aj Fínska telekomunikačná spoločnosť Elisa, ktorá vo vyjadrení pre INET.sk uviedla, že vo Fínsku je možné objednať si ADSL samostatne bez podmienky platiť za akékoľvek iné služby.

"Áno. Je možné kúpiť si iba službu ELISA ADSL. Nemusíte si objednávať žiaden paušál na pevnú alebo mobilnú linku", uviedol Aija Rikala, Communications Officer spoločnosti Elisa.
"Hlasová služba je samostatná a ak ju nepotrebujete platíte iba za ADSL a svojmu providerovi". dodal Rikala.

Tieto informácie sú dostupné aj na stránkach iných fínskych providerov.

Aj keď má Fínsko o 200 tisíc obyvateľov menej ako Slovensko, počet ADSL pripojení vo Fínsku je 20 krát väčší ako na Slovensku. Vo Fínsku ich je 377 410 (k 31.3.2004), na Slovensku  máme 17 540 ADSL pripojení (k 1.7.2004).

Fínsko
podľa počtu obyvateľov 106. krajina v celosvetovom rebríčku
počet obyvateľov: 5 211 311
podľa rozlohy 63. krajina v celosvetovom rebríčku
rozloha: 337 030 km²
TLD: .fi
počet ADSL pripojení: 377 410 (31.3.2004)

Slovensko
podľa počtu obyvateľov 103. krajina v celosvetovom rebríčku
počet obyvateľov: 5 414 937
podľa rozlohy 126. krajina v celosvetovom rebríčku
rozloha: 49 036 km²
TLD: .sk
počet ADSL pripojení: 17 540 (1.7.2004)

Ďalšie informácie o fínskom ADSL trhu.

Za pomoc pri tvorbe článku ďakujeme IPV ČR a Miloslavovi Sovovi - www.internetprovsechny.cz .


Stanovisko TeliaSonera Finland (doplnené 8.7.2004 o 16:10)

Stanovisko k tejto téme poskytla aj spoločnosť TeliaSonera Finland:

Áno, ADSL poskytujeme nezávisle od iných služieb a ponúkame ho v našej vlastnej sieti, vo všetkých väčších mestách a v iných lokalitách ostatných operátorov (vo Fínsku existuje viacero lokálnych telekomunikačných spoločností). V zásade však naše ADSL nevyžaduje používanie hlasovej služby od nás alebo od lokálnej telekomunikačnej spoločnosti; samozrejme podmienkou je prítomnosť kábla.

Ako zákazník dostanete balík obsahujúci ADSL pripojenie + ADSL internetový program s mail schránkami, web stránkou + doplnkové služby. Avšak žiadne ďalšie služby od nás nie sú spájané s ADSL.

Toto vyjadrenie pre INET.sk poskytol:
Timo Saxen, Riaditeľ divízie External Communications TeliaSonera Finland


Stanovisko Slovak Telecomu (doplnené 7.7.2004 o 17:00):

Minulotýždňové stanovisko našej spoločnosti k druhostupňovému rozhodnutiu TÚ SR zrejme nebolo jednoznačne formulované v tom zmysle, že Slovak Telecomu nie je v Európe známy prípad, aby regulátor prikázal poskytovať službu aDSL bez telefónnej prípojky incumbentnému operátorovi (t.j. bez platenia poplatku za prístup do jeho siete). Je to ako keby Slovak Telecomu prikázali poskytovať napríklad medzinárodné hovory z pevnej linky bez mesačného poplatku. Slovak Telecom by na požiadanie zriadil telefónnu prípojku, zákazník by si zavolal….A…? Koľko by ho taký hovor musel stáť? Preto Slovak Telecom poskytuje také služby, ktoré sú pre zákazníka zaujímavé, dostupné a nie sú nám známe žiadne dôvody, prečo by naše produktové portfólio mal riadiť priamo TÚ SR.

Technológia xDSL býva v Európe nasadzovaná na ULL od incumbenta (väčšinou ide o SDSL) a sú na nej poskytované dátové služby. Je samozrejme možné, že pokiaľ niektorý z alternatívnych operátorov (spomínate napríklad fínskeho alternatívneho operátora Elisa) identifikuje na trhu priestor pre takýto produkt, poskytne ho. Ako príklad tiež môžme spomenúť veľkoobchodný model českého Telenoru alebo niektoré SDSL (HDSL) a dátové služby (LL) na nich. Neposkytuje ho však incumbent (t.j. dominantný, bývalý monopolný poskytovateľ) na základe rozhodnutia regulátora.

Inak podľa našich zistení a prebrowsovaní webovských stránok fínskeho alternatívneho operátora Elisa sme dospeli k záveru, že v prípade produktu Elisa ADSL, o ktorom sa hovorí v článku na inet.sk, ide o úplne iný produkt ako služba ST DSL od Slovak Telecomu (pozri na webe Elisy „Special terms for Elisa broadband and internet services“), pri ktorom Elisa ponúka iba lokálne „inhause“ DSL riešenia, t.j. v rámci jednej budovy alebo skupiny susedných budov, pričom využíva kabeláž vlastníka budovy (t.j. Elisa poskytuje riešenie na spôsob miniDSAMov).


Súvisiace články:

Slovak Telecom sa nestotožňuje s rozhodnutím TÚ SR

Slovak Telecom musí odstrániť nútené spájanie ST DSL s hlasovými službami

Neprehliadnite: