Slovak Telecom sa nestotožňuje s rozhodnutím TÚ SR

Platená reklama  /  29. 06. 2004, 00:00

Slovak Telecom rešpektuje druhostupňové rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorým TÚ SR zakázal viazanie služby ST DSL s volacími programami ST. Slovak Telecom sa však s týmto rozhodnutím TÚ SR nestotožňuje. Predmetné rozhodnutie stále analyzuje a zvažuje žalobu o preskúmaní rozhodnutia predsedu TÚ SR na Najvyššom súde Slovenskej republiky (NS SR).

Rozhodnutie TÚ SR je v celoeurópskom kontexte unikátne. „Slovak Telecomu nie je známe, že by nejaké telekomunikačná spoločnosť vo svete poskytovala službu ADSL samostatne. Všade v Európe sa služba ADSL poskytuje súčasne s hlasovou službou, keďže bola táto technológia na spoločné súžitie aj vyvinutá“, uviedol Pavol Kukura, viceprezident pre stratégiu a regulačné záležitosti spoločnosti Slovak Telecom.

Slovak Telecom ďalej nesúhlasí s tvrdením predsedu TÚ SR, že viazaním hlasových služieb a služby ST DSL zabraňuje konkurencii v hlasovej službe. Telekomunikačný úrad SR už určil podmienky prepojenia siete ST so sieťou ostatných licencovaných operátorov, čím priamo prispel k tomu, aby v krátkom čase bola zabezpečená dostatočná konkurencia na trhu prostredníctvom výberu prevádzkovateľa individuálnou voľbou čísla alebo výberom prevádzkovateľa formou nastavenia predvoľby čísla.

„Podľa predbežnej analýzy ST rozhodnutie TÚ SR je nad rámec kompetencie úradu (teda TÚ SR nebol oprávnený rozhodnúť v tejto veci spôsobom, ktorým tak urobil), vychádza z nedostatočne zisteného stavu veci a je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Toto všetko sú dôvody pre zrušenie takéhoto rozhodnutia. Preto Slovak Telecom využije všetky dostupné právne prostriedky na svoju ochranu a to bez ohľadu na skutočnosť, že to môže znamenať aj dlhodobý proces“, dodal Pavol Kukura.

Ak by aj Slovak Telecom poskytoval službu prístupu k širokopásmovým službám (teda ST DSL) samostatne, oddelene od hlasových služieb – tak ako to požaduje TÚ SR – tento produkt by v žiadnom prípade nemusel byť lacnejší ako je súčasná cena za službu ST DSL a hlasovú službu ST Standard. Oddelené poskytovanie týchto služieb by znamenalo zavedenie nových systémov a procesov pre zriaďovanie ST DSL a poruchový manažment, čím by sa následne nielen zvýšili prevádzkové náklady, ale rovnako by neúmerne vzrástla i cena služby ST DSL. Taktiež by v poplatku za ST DSL musel byť zahrnutý náklad na prístupové vedenie, ktorý je dnes súčasťou poplatku za hlasovú službu.

Súčasným poskytovaním služby je podľa názoru spoločnosti zaručená pre zákazníka prijateľná cena služby ST DSL ako i maximálna využiteľnosť kapacity prístupového vedenia.

zdroj: tlačová správa ST

Neprehliadnite: