ISDN na školách nahradí ADSL

Matúš Serdula  /  03. 06. 2004, 00:00

Už tento mesiac začne Slovak Telecom nahrádzať ISDN prípojky na slovenských školách technológiou ADSL. V priebehu roku 2004 bude prostredníctvom ADSL pripojených približne 1000 škôl. Náklady všetkým školám hradí Ministerstvo školstva. ADSL linky na slovenských školách budú mať rýchlosť 768 kbit/s a agregáciu 1:20.

ISDN linky na školách budú nahradené technológiou ADSL iba v tých lokalitách, kde je dostupná. Rovnako ako pri ISDN pripojení budú školám poskytnuté aj iné služby ako je správa domény školy v rámci domény edu.sk, mailová schránka elektronickej pošty pre školu formou doménového koša a webový priestor pre stránky škôl.

Školy nachádzajúce sa v lokalitách kde ADSL nie je dostupné budú naďalej používať ISDN pripojenie s rýchlosťou 128 kbit/s.

„Výber škôl, pripojených prostredníctvom technológie ADSL, bude závisieť od rozhodnutia Ministerstva školstva SR a od toho, či je v danej lokalite technológia dostupná. Zvyšovaním kvality a rýchlosti pripojenia do internetu prostredníctvom ADSL umožníme školám zapojiť do vyučovacieho procesu najmodernejšie technológie. Na takomto kvalitnom pripojení sa môže realizovať napríklad tzv. dištančné vzdelávanie,“ uviedol v súvislosti s pripájaním škôl prostredníctvom ADSL Ján Kondáš, viceprezident pre korporátnu komunikáciu spoločnosti Slovak Telecom.

„Vzhľadom na rôznu úroveň využívania internetu na jednotlivých školách je v záujme Ministerstva školstva SR a projektu Infovek mať k dispozícii rôzne možnosti technológií pripájania do internetu, aby sme sa mohli pružnejšie prispôsobovať potrebám škôl. Každá zo súčasných technológií pripájania má svoje výhody. ADSL prináša novú kvalitu a v budúcnosti bude určite dominantnou technológiou,“ uviedol László Szigeti, štátny tajomník ministerstva školstva SR.

Pripájanie škôl prostredníctvom ADSL technológie je realizované v súlade s projektom Počítače pre školy, vďaka ktorému bude mať každá z vyše 3500 škôl na Slovensku do konca tohto roku počítačovú učebňu a pripojenie do internetu. V súčasnosti sa už viac ako 1000 škôl môže pochváliť novou nainštalovanou počítačovou učebňou a pripojenie na internet už má viac ako 2400 škôl.

Pripájanie škôl prostredníctvom najmodernejšej technológie ADSL je jedným z krokov spoločnosti Slovak Telecom v rámci podpory rozvoja širokopásmového pripojenia do internetu na Slovensku. Širokopásmové pripojenie je tak k dispozícii nielen bytovým a biznis zákazníkom, ale už aj základným a stredným školám.

Zdroj: tlačová správa Slovak Telecom 

Neprehliadnite: