T-Systems a Slovak Telecom spoločne zabezpečia služby zákazníkom na Slovensku

Tlačový servis  /  31. 05. 2004, 00:00

Spoločnosti T-Systems a Slovak Telecom podpísali zmluvu, ktorá zabezpečí vzájomnú kooperáciu pri poskytovaní služieb medzinárodnej siete zákazníkom na Slovensku.

T-Systems, spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií najvýznamnejším zákazníkom koncernu Deutsche Telekom, a Slovak Telecom, najväčšia telekomunikačná spoločnosť na Slovensku dnes podpísali zmluvu, na základe ktorej budú spolupracovať pri poskytovaní vysokokvalitných služieb medzinárodnej siete zákazníkom na Slovensku. Dohoda predznamenáva prehĺbenie vzájomného vzťahu medzi týmito dvoma spoločnosťami v oblastiach využitia siete, informačných a komunikačných technológií a ukončovania medzinárodnej hlasovej prevádzky.

Uzatvorená dohoda umožní spoločnosti Slovak Telecom (ST) rozšíriť svoje pôsobenie na medzinárodnom trhu a zároveň rozšíriť portfólio služieb poskytovaných zahraničným spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku. Načasovanie spolupráce sa časovo zhoduje s obdobím výrazného rastu slovenského trhu, ktoré súvisí s nedávnym vstupom Slovenska do Európskej únie. Spolupráca sa týka troch hlavných oblastí.

Vďaka spolupráci v oblasti využitia sietí sa ST stane súčasťou celosvetovej siete spoločnosti Deutsche Telekom - „Telekom Global Network”, ktorá ho spojí so všetkými časťami sveta. Takáto spolupráca vytvára technickú základňu pre poskytovanie konkurencieschopných medzinárodných hlasových a dátových služieb zákazníkom ST.

Dohody o úrovni poskytovaných služieb umožnia ST rýchlejšie poskytovať vysokokvalitné medzinárodné služby svojim firemným zákazníkom. Zákazníci sa tak budú môcť spojiť s ostatnými sesterskými spoločnosťami alebo svojimi partnermi na celom svete. Na druhej strane, spoločnosť T-Systems bude môcť lepšie poskytovať služby nadnárodným spoločnostiam expandujúcim do východnej Európy. Umožní im prepojiť ich pobočky a partnerov, pričom im súčasne poskytne služby zvyšujúce efektívnosť a flexibilitu ich podnikania. Spolupráca sa bude spočiatku týkať služieb medzinárodných prenajatých okruhov, no čoskoro bude rozšírená aj na oblasť medzinárodných sietí, ako sú virtuálne privátne siete (VPN) využívané pre hlasovú a dátovú komunikáciu.

Spolupráca pri ukončovaní medzinárodných hlasových volaní prinesie vyšší objem medzinárodnej hlasovej prevádzky a zníži prevádzkové náklady – čo je prínos, ktorý ST bude môcť postupne premietnuť do vzťahov so svojimi firemnými a bytovými zákazníkmi.


Obe spoločnosti sa dohodli, že v budúcnosti zintenzívnia aj svoju spoluprácu v oblasti služieb prenosu hlasu cez internet (VoIP). Významným vkladom Slovak Telecomu do tejto spolupráce bude jeho strategická výhoda, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že ST je prvou spoločnosťou v rámci skupiny podnikov Deutsche Telekom Group, ktorá buduje sieť budúcej generácie (Next Generation Network).

„Slovak Telecom je pre spoluprácu na Slovensku ideálnym partnerom, pretože nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom – nadnárodným spoločnostiam, najlepšie služby dostupné na trhu, najlepšiu kvalitu a najširšie pokrytie územia za konkurenčné ceny,” povedal Jürgen Graf, senior výkonný viceprezident pre stratégiu a riešenia, T-Systems. Ako ďalej zdôraznil: „Ide o jeden z príkladov našej celkovej stratégie vybudovať dlhodobé vzájomné vzťahy, aby sme mohli lepšie slúžiť našim súčasným zákazníkom a získať nových.”

„Spolupráca so spoločnosťou T-Systems je ďalším krokom k naplneniu zámeru urobiť zo Slovenska centrum telekomunikačných služieb vo východnej Európe. Zlepší našu konkurencieschopnosť v oblasti medzinárodných dátových a hlasových služieb a umožní nám rozšíriť sféru nášho obchodného pôsobenia. Ponúka vynikajúci základ pre uvedenie spoločne poskytovaných služieb v rámci našej geografickej oblasti,” povedal Herbert Müller, senior výkonný viceprezident pre obchodné a prevádzkové činnosti spoločnosti Slovak Telecom.

Zdroj : Tlačová správa, Bratislava, 30. máj 2004

Neprehliadnite: