V Siemense oceňovali budúcich vynálezcov

Tlačový servis  /  11. 05. 2004, 00:00

Divízia Automatizačnej techniky, Automation & Drives (A&D), Siemens s. r. o. včera popoludní v priestoroch spoločnosti na Stromovej 9 v Bratislave slávnostne vyhlásila víťazov prvého ročníka súťaže Siemens Young Generation Award. Súťaž Siemens Young Generation Award odštartovala divízia Automation & Drives v septembri, na začiatku školského roka 2003/2004. Súťažiacimi boli študenti stredných odborných škôl a učilíšť s elektrotechnickým a strojníckym zameraním. Do súťaže sa zapojilo 34 stredných odborných škôl z celého Slovenska, spolu 130 študentov, ktorí vytvorili 68 technických riešení a aplikácii.

Gestorom celej súťaže bol František Tóth, štátny tajomník Ministerstva školstva SR, ktorý odovzdal ceny najlepším účastníkom.
Finále Siemens Young Generation Award sa zúčastnilo 16 stredoškolských tímov.

Cieľom súťaže bolo pomôcť študentom získať odborné i praktické skúsenosti. Študenti pod vedením odborných pedagógov vytvorili technické aplikácie s využitím techniky poskytnutej spoločnosťou Siemens.
Mimoriadnu cenu divízie Automatizačnej techniky a pohonov získali Martin Mihaľo a Štefan Radačovský zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove za technické riešenie – aplikáciu „Riadenie výrobnej linky“.
Ocenená bola aj Stredná priemyselná škola z Kysuckého Nového Mesta, ktorá prihlásila do súťaže najvyšší počet – dvanásť súťažných prác.

Za najlepšie riešenie bola ocenená trojica autorov - Emil Béger, Jaroslav Betík a Matej Medvecký zo Strednej priemyselnej školy Šaľa za technické riešenie – produkt „Autonómne pásové vozidlo“
Práce študentov posudzovali jednak zástupcovia spoločnosti Siemens, ako aj vysokoškolskí pedagógovia zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a zástupcovia partnerských spoločností.
Členovia víťazného tímu zo Šale získali mobilné telefóny a škola, ktorú reprezentovali dostala do daru osobný počítač s LCD monitorom.
Ocenení študenti zároveň navštívia školiace centrum Automatizácie a pohonov Siemens AG vo Viedni, Rakúsko. Exkurziu však, ako prezradil Ing. Marián Hrica, riaditeľ divízie Automation & Drives, spoločne ukončia v známom zábavnom parku Práter.
Siemens Young Generation Award, súťaž pre stredoškolákov, nadväzuje na tradíciu súťaže o cenu “Werner von Siemens Excellence Award“ podporujúcu vzdelávanie vysokoškolákov, postgraduálnych študentov a vedeckých pracovníkov.

Vzdelávacie projekty

Vo februári tohto roka odštartovala spoločnosť Siemens projekt v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie spoločný vzdelávací projekt pre vybrané bratislavské gymnáziá zameraný na environmentalistiku – The Green Debate. Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom pod odborným vedením, diskutovať o globálnych, ako aj lokálnych environmentálnych problémoch. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami pripravia gymnazisti verejné kampane, s ktorými sa budú snažiť upozorniť nielen svojich spolužiakov a rovesníkov, ale priamo v uliciach mesta aj širokú verejnosť na súčasné problémy životného prostredia. Projekt The Green Debate bude vyhodnotený v júni tohto roka a vyvrcholí celobratislavskou diskusiou.
Spoločnosť Siemens v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou už štyri roky prostredníctvom projektu Werner von Siemens Excellence Award výrazne podporuje študentov technických univerzít a vysokých škôl. Každoročne sú oceňovaní študenti za výnimočné vedecké a študijné výsledky dosiahnuté na univerzitnej pôde.
Nadnárodný koncern Siemens podporuje školstvo a vedu celosvetovo. Vo februári začal ďalší ročník súťaže Join Multimedia 2004, v ktorej mladí programátori a kreatívci súťažia v oblasti tvorby multimediálnych prezentácií. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 27 tímov z celého Slovenska.
V apríli 2004 sa spoločnosť Siemens rozhodla pre dlhodobú spoluprácu a podporu Slovenskej debatnej asociácie (SDA). Prioritou SDA je podporovať a rozvíjať debatný program na stredných a vysokých školách na Slovensku. Cieľom spoločnosti Siemens je naďalej podporovať talentovanú a aktívnu mládež.

Zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: