ADSL routre a ich možnosti

Juraj Bednár  /  12. 05. 2004, 00:00

S poslednou ponukou Slovak Telecomu je prístup na Internet umožnený širšej verejnosti za nepomerne nižšie ceny, ako to bývalo doteraz. ADSL má však aj isté špecifiká, medzi ktoré patrí napríklad aj rátaný objem. Ja osobne som robil niekoľko linuxových ADSL routerov, ktoré spĺňali aj niektoré zložitejšie úlohy. V týchto riadkoch by som vám chcel opísať, čo všetko môže taký linuxový ADSL router zvládať.

Poštový server s antivírom
Linuxový server je možné využívať napríklad ako poštový server, ktorý sa stará o odosielanie a prijímanie pošty. Poštu môže jednak sťahovať od providera, v prípade statickej adresy je možné, aby pošta chodila priamo na server. Dôležitou súčasťou poštového servera je antivírový softvér, ktorý vám hlavne pri adsl umožní ušetriť nemalú časť nákladov na pripojenie. V prípade vírusovej infekcie totiž zabezpečí, že sa z vašej siete nebudú posielať do Internetu vírusy (server ich zachytí priamo u seba). Agresívny vírus môže za pár dní preniesť niekoľko gigabajtov dát a úplne vyťažiť linku. Taktiež môže predísť nákaze.

V prípade riešenia cez tretí server (server poskytovateľa, prípadne sa dá použiť na to aj môj server) je možné odfiltrovanie vírusov a prípadne aj spamov priamo na serveri a teda pošta, ktorá ľudí nezaujíma ani cez linku s rátaným objemom neprejde.

Samozrejme, je možné spraviť aj prístup cez webmail (v prípade statickej adresy) a tak umožniť ľuďom vo firme prezerať si poštu aj počas služobnej cesty. Prenos je možné zabezpečiť pomocou SSL (vrátane vybavenia korektného SSL certifikátu).

Taktiež nie je problém urobiť vnútrofiremné e-mailové konferencie, ktoré zostanú vrámci lokálnej siete.

Takto môže ADSL router poskytovať všetky potrebné služby elektronickej pošty.

Obmedzenie prístupu a shaping
Častým argumentom menežérov firiem proti zavedeniu internetu do firiem pre zamestnancov je zneužitie internetu počas pracovnej doby. Aj proti tomuto sa však dá bojovať nasadením filtrov pre zamestnancov (kto a kedy môže chodiť na internet), je možné zabrániť prístupu na niektoré stránky (pokec, rôzne chaty, ...), prípadne povoliť iba stránky nevyhnutné pre prácu. Taktiež je možné niektorým používateľom povoliť iba použitie e-mailu alebo obmedziť rýchlosť sťahovania. Obľúbenou možnosťou je časové obmedzenie prehliadania WWW stránok (napr. ráno medzi 8:00-9:00, cez obed a po pracovnej dobe).

Zálohovanie dát cez sieť
Je samozrejmé, že v prípade, že linuxový ADSL poštový server obsahuje dáta klientov, je potrebné vyriešiť zálohovanie servera ako takého. Toto je však možné rozšíriť a nechať zálohovať aj niektoré dôležité dáta z počítačov v sieti. Takto je možné nechať v určenú hodinu napáliť dôležité dáta na CD, prípadne ich skopírovať na disk servera.

Súborový a tlačový server
ADSL router je taktiež možné použiť ako súborový server pre lokálnu sieť, kde každý používateľ môže mať svoj vlastný adresár. S použitím Samby je možné vytvoriť aj primárny doménový kontroler.

Bezpečnosť
Azda najdôležitejšou časťou je bezpečnosť. Systém je možné zabezpečiť na mieru aj náročnejším zákazníkom a tak vylúčiť prípadný útok hackerov na vnútornú sieť.

Reklama:
Autor článku poskytuje uvedené služby. Viac informácií môžete získať na stránke sk.jurajbednar.com.

Neprehliadnite: