Richard Stallman: Proti softvérovým patentom - prednáška 14.5.2004 v Bratislave

Matúš Serdula  /  11. 05. 2004, 00:00

Mení sa miesto a čas prednášky
Dňa 14.5.2004 navštívi Bratislavu vrámci svojho európskeho turné azda najvýznamnejšia osobnosť slobodného softvéru, Richard M. Stallman, zakladateľ projektu GNU, organizácie Free Software Foundation a myšlienkového prúdu Free Software. O 17:00 v Univerzitnom pastoračnom centre bude prednášať na tému "Proti Softvérovým Patentom".

Richard Stallman: Proti Softvérovým Patentom

Prednáška bude venovaná aktuálnej európskej téme sotfvérových patentov. V týchto dňoch je v Európskej Únii schvaľovaná nová direktíva, ktorá oblasť patentov upravuje. Jej výsledná podoba výrazne ovplyvní celé odvetvie informačných technológií a tým aj každého, kto príde do styku s počítačmi.

Prednáška bude dňa 14.5.2004 o 17:00 v UPC, ŠDaĽJŠ UK, Staré Grunty 36, Bratislava 4, http://www.upc.uniba.sk/. Ďaľšie informácie nájdete na stránke www.sklug.sk/patents2004/.

Prednáška Richarda Stallmana v Bratislave sa uskutoční vrámci jeho európskeho turné, venovaného softvérovým patentom. Jej cieľom je aj stimulovať politikov, ktorí môžu situáciu aspoň čiastočne ovplyvniť a prispieť tak k vytvoreniu takého znenia direktívy, ktoré bude prospešné celému odvetviu.

Richard Stallman vysvetlí, ako softvérové patenty bránia vývoju softvéru. Softvérové patenty sú patenty, ktoré sa vzťahujú na softvérové myšlienky. Obmedzujú vývoj softvéru, takže každé dizajnové rozhodnutie so sebou nesie riziko súdneho sporu. Patenty v iných oblastiach obmedzujú továrne, zatiaľ čo softvérové patenty obmedzujú každého používateľa počítača. Ekonomické výskumy ukazujú, že dokonca brzdia napredovanie.

Organizátorom celého turné je Foundation for Free Information Infrastructure - FFII. Lokálnym organizátorom je združenie SKLUG.

Miesto konania: UPC, ŠDaĽJŠ UK, Staré Grunty 36
http://www.upc.uniba.sk/

Dátum: 14.5.2004 (piatok)

Čas: 17:00

Vstup: voľný - kapacita sály je 360 miest, rezervačný systém bude dostupný na www.sklug.sk/patents2004/

SKLUG

Neprehliadnite: