Štrukturálne fondy pre rozvoj informačnej spoločnosti

Zuzana Mazanova  /  07. 05. 2004, 00:00

4. mája 2004 sa v Banskej Bystrici konal seminár na tému „Štrukturálne fondy Európskej únie: možnosti čerpania prostriedkov na IT projekty v slovenských regiónoch“, ktorý v spolupráci s MDPT SR, MVaRR SR a PPP zorganizovala spoločnosť Infocom.

Cieľom seminára bolo informovať zúčastnených zástupcov verejnej správy z miest a obcí, súkromného sektora a štátnej správy nielen o zdrojoch financií, ktoré sú vyčlenené na budovanie informačnej spoločnosti v regiónoch, ale i o riadení celého procesu spracovania a predloženia projektu tak, aby predkladaný projekt bol pri posudzovaní úspešný.

Základné informácie o štrukturálnych fondoch

Seminár bol rozčlenený na tri tematické bloky. Úvodné prezentácie prvého bloku zamerané na poskytnutie základných informácií o štrukturálnych fondoch predniesli Attila Jámbor a Tomáš Štálnik z MVaRR SR. Konkrétne opatrenie 3.2 určené na podporu budovania informačnej spoločnosti (Operačný program Základná infraštruktúra) prezentoval Tibor Papp, riaditeľ odboru informatizácie spoločnosti na MDPT SR. Svoju motivujúcu prezentáciu Milan Ištván z PPP upriamil na dôvody prečo je dôležité informatizovať regióny. Na záver tohto bloku vystúpil Ján Vigaš z ATO, ktorý veľmi jasne a stručne charakterizoval možnosti, výhody a nevýhody rôznych pripojení do internetu v SR.

Predkladanie a schvaľovanie projektov

Druhý blok seminára bol upriamený na konkrétne rady pri predkladaní projektu. Projekt a projektový cyklus boli hlavnou témou vystúpenia Attillu Jámbora z MVaRR SR. Sústredil sa najmä na praktické odporúčania pre konečných prijímateľov pomoci a vecne popísal celý životný cyklus projektu od nápadu pre projekt až po finálne schvaľovanie projektu. Po tejto prezentácií nasledovala bohatá diskusia, ktorá sa týkala najmä podávania projektov a oprávnenosti nákladov. Predstavitelia MVaRR informovali, že už začiatkom júla by mala byť plne funkčná nová web stránka www.strukturalnefondy.sk, ktorá je určená predovšetkým záujemcom o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Tento blok bol ukončený prezentáciou Martina Taxu z Deltaxu, ktorá sa týkala úspešného projektu informačného miesta pre podnikateľov z Českej republiky.

Ponuky na spoluprácu

Posledný blok informácií bol vyhradený pre súkromný sektor. Zástupcovia spoločností HP, KPMG a IBM mali možnosť prezentovať svoje úspešné prípady public private partnerships z krajín Európskej únie ako i ponuky na spoluprácu týkajúce sa využitia štrukturálnych fondov.

Viac informácií o seminári a štrukturálnych fondoch nájdete na:

http://www.infocomeurope.com/fondy  
http://www.telecom.gov.sk/infspol/index.htm  
http://www.strukturalnefondy.sk  
http://www.build.gov.sk  

Neprehliadnite: