Sony DSC V1 za 19.790 Sk, objednajte si teraz!

Platená reklama  /  18. 05. 2004, 00:00

DSC-V1 je digitálny fotoaparát so štvornásobným optickým priblížením a rozlíšením 5 megapixelov. Ponúka veľké množstvo fotografických funkcií, je vybavený najmodernejším objektívom Carl Zeiss Vario Sonar, pracuje s kartou Memory Stick PRO s úžasnou kapacitou až 1GB a svojím kompletne novým dizajnom reprezentuje novú éru tohto nesmierne populárneho radu digitálnych fotoaparátov. Tento fotoaparát si môžete objednať hneď teraz cez internet. Akcia platí do 1.6.2004.

Sony DSC V1 - digitálny fotoaparát so 4-násobným optickým zoomom

DSC-V1 je digitálny fotoaparát so štvornásobným optickým priblížením a rozlíšením 5 megapixelov. Ponúka veľké množstvo fotografických funkcií, je vybavený najmodernejším objektívom Carl Zeiss Vario Sonar, pracuje s kartou Memory Stick PRO s úžasnou kapacitou až 1GB a svojím kompletne novým dizajnom reprezentuje novú éru tohto nesmierne populárneho radu digitálnych fotoaparátov.

Cyber - shot V1 je vybavený funkciou Nightframing, ktorá umožňuje robiť fotografie aj pri úplnej tme. Všetky výkonné funkcie tohto modelu dávajú úplnú voľnosť vašej kreativite. Napriek svojím miniatúrnym rozmerom sa drží perfektne v ruke, aj rozloženiu ovládacích prvkov venovali dizajnéri veľkú pozornosť. Dá sa hovoriť aj o intuitívnom ovládaní, všetky ovládacie prvky sú rozložené po tele fotoaparátu, takže sa užívateľ nemusí preklikávať zložitým menu - naozaj sa pri V1 dá hovpriť o ergonomickej dokonalosti.

Sony DSC V1 za 19.790 Sk si môžete objednať na tejto stránke.

Sony DSC V1

Akcia platí do 1.6.2004

Akceptované spôsoby platby:
- dobierka (+150 Sk)
- TatraPay/EliotPay - internet banking Tatra banky
- SporoPay - internet banking Slovenskej sporiteľne
- ePlatby - internet banking Všeobecnej úverovej banky
- Platba Online - internet banking Poštovej banky
- CardPay - kreditné karty Visa a EuroCard/MasterCard - (Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete)
- bankový prevod alebo priamy vklad na bankový účet

Nie sme platcami DPH.

Možnosti doručovania tovaru:
- poistený balík Slovenskej pošty (cena: 100 Sk)
- poistený balík Slovenskej pošty 1. trieda (cena: 150 Sk)
- zásielková služba EMS Slovenskej pošty (cena: 300 Sk)
- donáška do domu vrámci Bratislavy (cena: 100 Sk)

Reklamačné podmienky:
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Odberateľ nás kontaktuje telefonicky alebo e-mailom a následne doručí reklamovaný tovar na adresu niektorého z autorizovaných servisov jednotlivých značiek tovarov prípadne na našu adresu, ak nie je spolu s tovarom doručený aj zoznam záručných servisov. Pri uplatnení reklamácie je treba reklamovaný tovar doručiť čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Vyhradzujeme si právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Na tovar sa vzťahuje štandardná záruka výrobcu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Obchodné podmienky:
Odberateľ objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu.
Dodávateľ potvrdí objednávku elektronickou poštou.
Dodávateľ zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorú odberaťeľ špecifikuje v objednávke.
Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe.
Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený nami alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na dodacom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
Spolu s tovarom je odberateľovi dodaný aj záručný list a daňový doklad (faktúra).
Odberateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke.
Za tovar zodpovedá dodávateľ až po jeho prevzatie odberaťeľom. Tovar sa považuje za prevzatý odberaťeľom od doby, kedy dodávateľ odberaťeľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberaťeľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch dodávateľa alebo na inom dodacom mieste, s ktorým dodávateľ vysloví súhlas.
Dodávateľ má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade odberateľovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým odberateľ súhlasí.
Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady sa riešia dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.
Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu príp. distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má odberateľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.
Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.

Dodávateľ:
Zoltán Fülöp
Vajanského nábrežie 17/E
811 02 Bratislava
foto@inet.sk

Neprehliadnite: