Prvý interaktívny tábor pre mládež v Slovenskej republike

Tlačový servis  /  23. 04. 2004, 11:31

Prvý interaktívny tábor pre mládež v Slovenskej republike, to je názov projektu, ktorý organizuje Občianske združenie POĎ S NAMI počas letných prázdnin 2004. A čo sa pod týmto názvom ukrýva? Jedná sa o letný tábor pre mládež vo veku od 11 do 16 rokov, ktorí chcú svoje letné prázdniny prežiť aktívne a hlavne naplno.

(Bratislava) – Prvý interaktívny tábor pre mládež v Slovenskej republike, to je názov projektu, ktorý organizuje Občianske združenie POĎ S NAMI počas letných prázdnin 2004. A čo sa pod týmto názvom ukrýva?

Jedná sa o letný tábor pre mládež vo veku od 11 do 16 rokov, ktorí chcú svoje letné prázdniny prežiť aktívne a hlavne naplno. Počas tábora budú všetci v tábore fotografovaní a fotografie sa budú objavovať každé ráno na internetovej stránke tábora – www.podsnami.sk . Takto si bude môcť rodič pravidelne prezerať, čo jeho ratolesť robila predchádzajúci deň. Okrem toho budú každý deň táborníci pod dohľadom vedúceho pripravovať táborové noviny, ktoré sa taktiež budú pravidelne zverejňovať aj na internete. Každý deň bude v tábore hrať aj unikátne rádio POĎ S NAMI, ktorého prípravu budú mať na starosti aj samotní táborníci.

Tábor POĎ S NAMI 2004, to nie je len interaktívny tábor. Počas tábora bude prebiehať aj mnoho celotáborových hier a súťaží o hodnotné ceny od našich sponzorov. Aj vďaka sponzorom je cena za letný mládežnícky tábor POĎ S NAMI veľmi výhodná, len 4 450,- Sk. Bližšie informácie nájdete na našej internetovej stránke, prípadne ich získate na našich telefónnych číslach.


Občianske združenie POĎ S NAMI je nezisková organizácia ktorej hlavným cieľom je organizovanie neziskových táborov. Má za sebou už 4 letné a jeden jarný tábor. Združuje najmä vysokoškolských študentov, ktorí pracujú bez nároku na honorár.

KONTAKT:
Občianske združenie POĎ S NAMI
Topoľčianska 21
85105 Bratislava
Tel.: 0904 / 161 331, 0905 / 491 588
IČO: 30846552
Bankové spojenie: 262 776 84 93 / 1100 - Tatra Banka, a.s.
Web: www.podsnami.sk
E-mail: tabor@podsnami.sk

Neprehliadnite: