ST Online DIAL Start – nová služba internetového prístupu

Tlačový servis  /  21. 04. 2004, 14:19

Od 1. mája 2004 pribudne v portfóliu ST Online produktov nový dial-up program bez mesačného paušálu - ST Online DIAL Start - určený predovšetkým pre rezidenčných zákazníkov. Služba DIAL Start poskytuje časovo neobmedzené pripojenie do internetu prostredníctvom klasickej telefónnej linky a modemu alebo ISDN linky.

Služba je poskytovaná v jednotnej kvalite ISDN 64. Znamená to, že zákazníci, ktorí sa budú pripájať so službou DIAL Start do internetu prostredníctvom ISDN, budú dosahovať prenosovú rýchlosť 64 kbit/s. Zákazníci s klasickou telefónnou prípojkou budú dosahovať rýchlosť do 56 kbit/s.  

Služba ďalej zahŕňa:
1 x štandardná e-mailová schránka s veľkosťou 10 MB
2 x alias k e-mailovej schránke
SMS notifikácia
všetky výhody webmailu 

Služba DIAL Start nie je spoplatňovaná fixným mesačným poplatkom. Výška mesačného poplatku za používanie služby DIAL Start je variabilná a závisí od počtu minút strávených na internete. Za každú začatú minútu pripojenia do internetu v danom mesiaci zákazník zaplatí jednorazový poplatok 50 halierov.
Jednorazový poplatok za používanie služby DIAL Start nezahŕňa cenu za internetové volania na 01919. Tie sú účtované podľa platnej Tarify ST na poskytovanie verejnej telefónnej služby resp. Tarify ST na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN.

Služba DIAL Start je určená pre bytových zákazníkov, ktorí:
majú doma telefónnu linku (resp. ISDN) a počítač a nevyužívajú ho v súčasnosti na pripojenie do internetu
nevyužívajú internet intenzívne, potrebujú sa do internetu pripájať len sporadicky (napr. na stiahnutie a odoslanie e-mailov)
zákazníci, ktorí nemajú žiadnu resp. minimálnu skúsenosť s internetom a chcú ho vyskúšať 

Z cenového porovnania služby DIAL Start s ostatnými dial-up službami určenými pre tento segment je zrejmé, že služba DIAL Start sa oplatí:
užívateľom klasickej TP v prípade, že mesačne nestrávia na internete viac ako 2,5 hod.
užívateľom ISDN v prípade, že mesačne nestrávia na internete viac ako 5 hodín
Pre intenzívnejších internetových užívateľov nie je služba DIAL Start výhodná.

Službu DIAL Start si zákazníci môžu objednať osobne na miestach predaja ST alebo telefonicky na Linke internetových služieb ST Online – 0800 123 777.

Neprehliadnite: