IBM získala od Intelu prestížne ocenenie Supplier Continuous Quality Improvement

Tlačový servis  /  19. 04. 2004, 16:54

Spoločnosť IBM získala za rok 2003 od spoločnosti Intel Corporation prestížne ocenenie Supplier Continuous Quality Improvement (SCQI), ktoré je najvyšším ocenením Intelu pre svojich dodávateľov. Oceňuje vynikajúce výsledky pri zvyšovaní kvality a spoľahlivosti dodávok spoločností, ktoré dodávajú produkty a služby nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu spoločnosti Intel. IBM získala toto ocenenie za dodávky notebookov, stolných systémov, pracovných staníc a serverov.

„Najväčší význam tohto ocenenia je skutočnosť, že Intel si v pozícii technologického lídra zvolil na zabezpečenie svojej činnosti práve notebooky IBM ThinkPad, stolné systémy ThinkCentre, technológie ThinkVantage, serverové systémy eServer xSeries a pracovné stanice IntelliStation,“ povedal Steve Ward, viceprezident a výkonný riaditeľ Personal Systems Group, IBM. „Intel už tretí po sebe idúci rok ocenil dôležitosť IBM, ako hlavného partnera v produktivite, čo potvrdzuje správnosť nášho zamerania sa na napĺňanie očakávaní a potrieb našich klientov.“

„Intel oceňuje a uznáva prístup spoločnosti IBM, ktorá tento rok preukázala neustále zvyšovanie kvality a prevýšila naše očakávania,“ povedal Martin Manard, riaditeľ pre IT produktivitu, skupinovú spoluprácu a Flex Services, Intel. „IBM preukázala záujem využívať riešenia mobilnej technológie Intel Centrino a orientovať sa na výsledky v oblasti informačných technológií.“

Ocenenie SCQI je súčasťou procesov Intelu zameraných na nepretržité zvyšovanie kvality spolupráce s dodávateľmi, čo inšpiruje kľúčových dodávateľov k neustálemu zlepšovaniu sa. Aby bolo možné kvalifikovať sa do pozície SCQI, dodávatelia musia v hodnotení svojich činností a schopností dosiahnuť minimálne 95 percentnú úroveň – hodnotí sa nákladovosť, kvalita, dostupnosť dodávok, technologická úroveň a rýchlosť reakcií. Viac informácií o programe SCQI je k dispozícii na http://supplier.intel.com/quality/.


O spoločnosti IBM
IBM je najväčšia spoločnosť v oblasti informačných technológií na svete, ktorá už 80 rokov pomáha podnikom inovovať. Spoločnosť IBM využíva všetky zdroje svojej vlastnej organizácie aj kľúčových podnikových partnerov, aby ponúkla spektrum služieb, riešení a technológií, ktoré veľkým aj malým zákazníkom umožňujú naplno využiť nový vek elektronického podnikania. Informácie o IBM možno získať na adrese http://www.ibm.com.

Neprehliadnite: