Apple oznámil výsledky za druhý štvrťrok finančného roku 2004

Tlačový servis  /  19. 04. 2004, 16:51

Apple oznámil finančné výsledky za druhý štvrťrok finančného roka 2004, ktorý sa skončil 27.marca 2004. Spoločnosť vykázala čistý zisk vo výške 46 mil. USD, resp. 0,12 USD na jednu akciu. Za rovnaké obdobie minulého roka bol zisk 14 mil. USD, resp. 0,4 USD na jednu akciu. Obrat za štvrťrok dosiahol 1,909 mld. USD, čo predstavuje rast o 29% v porovnaní s rokom 2003.

CUPERTINO, CALIFORNIA, – 14.apríl 2004 – Apple oznámil finančné výsledky za druhý štvrťrok finančného roka 2004, ktorý sa skončil 27.marca 2004. Spoločnosť vykázala čistý zisk vo výške 46 mil. USD, resp. 0,12 USD na jednu akciu. Za rovnaké obdobie minulého roka bol zisk 14 mil. USD, resp. 0,4 USD na jednu akciu. Obrat za štvrťrok dosiahol 1,909 mld. USD, čo predstavuje rast o 29% v porovnaní s rokom 2003. Dosiahnutá hrubá marža je 27,8% oproti 28,3% v roku 2003. Medzinárodný predaj za tento štvrťrok predstavoval 43% celkového obratu.

Tieto výsledky zahŕňajú aj náklady na reštrukturalizáciu vo výške 7 mil. USD, čo by zvýšilo príjem na jednu akciu o 0,14 USD.

Celkom sa predalo 749.000 počítačov Macintosh, čo predstavuje rast o 5% oproti minulému roku, ako aj 807.000 prehrávačov iPod, čo predstavuje rast o 909% oproti minulému roku.

„Apple mal vynikajúci štvrťrok s 29%-ným rastom obratu a 200%-ným rastom výnosu na jednu akciu,“ povedal Steve Jobs, Apple CEO. „ Zaznamenali sme rast vo väčšine našich segmentov, najvýraznejší však v rekordnom počte predaných iPodov.“

„Sme veľmi spokojní s dvojciferným rastom obratu v treťom štvrťroku po sebe,“ povedal Fred Anderson, finančný riaditeľ Apple. „ A čo je ešte dôležitejšie, naše výsledky demonštrujú rast prevádzkovej marže. Naďalej si zachovávame vysokú hotovosť 4,6 mld USD a zostávame bez úverového zaťaženia. V nasledujúcom štvrťroku očakávame pokračovanie tendencie dvojciferného medziročného rastu obratu aj zisku, s očakávaným obratom 1,íľť mld USD a výnosom na jednu akciu od 0,12 do 0,13 USD.“

Neprehliadnite: