Spoločnosti Microsoft a Sun Microsystems ukončili tiahnúci sa spor ...

Tlačový servis  /  15. 04. 2004, 00:00

Dohoda uzatvorená na obdobie desiatich rokov predstavuje nový rámec pre spoluprácu v oblasti informačných technológií. Zákazníkom prinesie zníženie nákladov a náročnosti používaných riešení.

Spoločnosti Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) a Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ: SUNW) oznámili uzatvorenie rozsiahlej dohody, ktorá zaistí lepšiu spoluprácu ich produktov. Dohoda súčasne ukončí tiahnúce sa súdne spory, ktoré tieto dve spoločnosti v tejto otázke viedli. Obe spoločnosti taktiež uzatvorili dohodu o patentoch a ďalších otázkach.

„Táto dohoda otvára novú etapu vzájomných vzťahov spoločností Sun a Microsoft. Ide o významný krok vpred, ktorý umožňuje spoluprácu pri zachovaní možnosti voľby zo strany zákazníka,“ vyhlásil Scott McNealy, výkonný riaditeľ Sun Microsystems, Inc. „Dohoda prinesie značný úžitok zákazníkom spoločnosti Sun, ako aj zákazníkom spoločnosti Microsoft. Podnieti vývoj nových produktov a rozšíri možnosti výberu pre tých zákazníkov, ktorí potrebujú využívať servery od viacerých výrobcov v rámci jednej siete a vyžadujú bezproblémový chod aj v zmiešanom prostredí. Veľmi sa na túto novú príležitosť tešíme – podarilo sa nám vytvoriť model budúcej spolupráce medzi spoločnosťami Sun a Microsoft.“

„Naše spoločnosti si budú aj naďalej tvrdo konkurovať, avšak táto dohoda otvorí cestu novej forme spolupráce, ktorá prinesie celý rad výhod zákazníkom spoločnosti Sun, ako aj zákazníkom spoločnosti Microsoft,“ uviedol Steve Ballmer, výkonný riaditeľ spoločnosti Microsoft. „Zmluva okrem iného deklaruje, že špičkový výskum a vývoj a ochrana intelektuálneho vlastníctva sú základom úspešného rozvoja nášho odvetvia. Ide o významný ústretový krok spoločnosti Sun, ako aj spoločnosti Microsoft. Tí, ktorí budú z tohto kroku skutočne profitovať, sú zákazníci oboch spoločností a vývojári, ktorí vyvíjajú nové aplikácie pre obe platformy.“

Súčasťou dohody je tiež záväzok spoločnosti Microsoft uhradiť spoločnosti Sun 700 miliónov dolárov ako odškodné v prípade sporu týkajúceho sa antimonopolného zákona a ďalších 900 miliónov ako odškodné v prípade sporu týkajúceho sa patentov. Sun a Microsoft sa ďalej dohodli na vzájomnej platbe poplatkov za využívanie technológií druhej strany. Microsoft v tomto prípade vyplatí spoločnosti Sun 350 miliónov dolárov ako zálohu. Sun bude platiť vtedy, keď bude technológia spoločnosti Microsoft použitá na serveroch Sun.

Body podpísanej dohody

Technická spolupráca: Podľa dohody o technickej spolupráci budú mať obe spoločnosti prístup k serverovým technológiám druhej strany. Tieto informácie umožnia obom spoločnostiam vyvíjať taký softvér pre servery, ktorý bude lepšie spolupracovať so systémami druhej strany. Spolupráca sa bude spočiatku týkať predovšetkým serverov a klientov Windows, ale časom by mala zahŕňať aj ďalšie dôležité oblasti, ako napríklad softvér pre elektronickú poštu a databázy. Jedným z kľúčových elementov každého zložitejšieho sieťového prostredia je napríklad softvér pre správu používateľov a ich autorizáciu a autentizáciu. Na základe dohody o technickej spolupráci by mali vývojári spoločností Sun a Microsoft v budúcnosti spolupracovať na vývoji takých aplikácií, ktoré umožnia zdieľať identitu používateľa medzi systémami Microsoft Active Directory a Sun Java System Identity Server. Zmiešané siete tak budú bezpečnejšie a ľahšie spravovateľné.

Microsoft Communications Protocol Program: Sun súhlasil s podpisom licencie pre komunikačné protokoly operačného systému Windows pre stolové počítače v rámci programu Microsoft Communication Protocol. Program bol uvedený do praxe na základe súhlasného vyjadrenia spoločnosti Microsoft a konečného rozhodnutia amerického ministerstva spravodlivosti a generálnych prokurátorov osemnástich štátov.

Podpora Javy zo strany spoločnosti Microsoft: Spoločnosti sa dohodli, že Microsoft bude vo svojich produktoch aj naďalej podporovať Microsoft Java Virtual Machine, riešenie, ktoré majú zákazníci nasadené v produktoch Microsoft.

Certifikácia Windows pre server Sun: Spoločnosti Sun a Microsoft oznámili, že servery spoločnosti Sun, založené na procesoroch Intel Xeon, boli certifikované pre Windows. Certifikačný proces pre servery Sun založené na procesoroch AMD Opteron v súčasnosti prebieha.

Budúca spolupráca v oblasti Javy a .NET: Spoločnosti Sun a Microsoft sa dohodli, že budú spoločne pracovať na lepšej spolupráci medzi technológiami Java a .NET.

Patenty a intelektuálne vlastníctvo: Spoločnosti sa dohodli na obojstrannom uzatvorení všetkých vzájomných súdnych sporov v oblasti patentov a autorských práv. Dohoda tiež zahŕňa návrh riešení pre všetky budúce spory. Spoločnosti sa zaviazali pokračovať v rokovaniach o budúcom vzájomnom poskytovaní licencií.

Zdroj : Tlačová správa, Bratislava, 5. apríl 2004

Neprehliadnite: