Foto poradňa: Odolnosť voči vode a prachu v JIS stupňoch

Martin Balec  /  12. 04. 2004, 00:00

Ľudia sa často pýtajú, aký je rozdiel medzi stupňami odolnosti voči vode - voduvzdornosť a vodotesnosť. Dúfam, že nasledujúce informácie prispejú k dostatočnej informovanosti na poli rôznych stupňov vodoodolnosti a vodotesnosti. Zároveň sa dozviete aj súvislosť medzi spomínanou problematikou a JIS stupňami, v ktorých sa u technických výrobkov táto odolnosť udáva.

JIS stupne odolnosti voči vode
vodaIEC technická komisia už v roku 1989 schválila udávanie odolnosti voči vode v JIS stupňoch. Týka sa jej zároveň odolnosť proti prachu.

Ochrana proti prachu:
4. stupeň - ochrana proti tuhým telesám do veľkosti 1 mm.

5. stupeň - ochránené proti prachu. Vstupu prachu nie je zabránené úplne, ale kritické miesta prístroja by zasiahnuté nemali byť vôbec.

6. stupeň - prachotesné. Prachové častice nemajú šancu preniknúť do prístroja.

Ochrana proti vode:
0. stupeň - neochránené

1. stupeň - ochránené proti vertikálne padajúcim kvpakám. Tie by nemali mať žiaden efekt na funkcionalitu prístroja.

2. stupeň - vertikálne padajúce kvapky s odchýlkou do 15 stupňov. Kvapky by nemali mať žiaden efekt na prístroj.

3. stupeň - chránené proti jemnému vodnému postreku z vertikálnej osi a odchýlky do 60 stupnov.

4. stupeň - ochrana proti striekajúcej vode z každej strany pod akýmkoľvek uhlom. Prístroj by mal takto vydržať približne 10 minút.

5. stupeň - ochrana pred prúdom vody z akejkoľvek strany. Testy sa robia pri prietoku približne 12.5 litra vody za minútu zo vzdialenosti 2,5 - 3m. Prístroj by mal pri takýchto podmienkach vydržať približne 3 minúty.

6. stupeň - chránené proti silnému prúdu vodu z akéhokoľvek smeru. Podmienky podobné predchádzajúcej špecifikácii, iba prietok vody za minútu sa zvyšuje z 12.5 litra na 100 litrov za minútu.

7. stupeň - ochránené pred efektom stáleho ponorenia pod hladinu. Vstup vody do prístroja by nemal byť možný, pokiaľ sa telo prístroja nachádza pod stálym štandardným tlakom. Ide o ponor do hĺbky 0.15 až 1m, na dobu 30 minút.

8. stupeň - ide o úplne vodotesný prístroj, ktorý môže byť ponorený neobmedzene dlhú dobu. Maximálna doba a tlak je stanovená výrobcom, musí však prekročiť JIS stupeň 7.

Neprehliadnite: