Hlas prostredníctvom siete internet od Slovak Telecomu

Tlačový servis  /  08. 04. 2004, 14:49

Spoločnosť Slovak Telecom začala od 5. apríla 2004 poskytovať služby Voice Plus. Služba Voice Plus poskytuje možnosť poskytovateľom telekomunikačným služieb poskytovať hlasové služby založené na IP protokole - teda Hlas prostredníctvom siete internet.

Poskytovateľ vystupuje voči koncovému užívateľovi ako jediný poskytovateľ hlasovej služby. Služba Voice Plus predstavuje možnosť, ako v súlade s platnými právnymi predpismi poskytovať hlasové služby prostredníctvom siete internet. Zároveň poskytovateľom umožní tvoriť vlastnú cenovú a marketingovú stratégiu hlasových služieb pre koncových užívateľov.

Služba Voice Plus sa skladá z dvoch neoddeliteľných komponentov - Voice Routing Voice Traffic.
Voice Routing zabezpečí dovolateľnosť uzlov služieb poskytovateľa z verejnej telefónnej siete ST. Tento komponent služby zahŕňa implementáciu čísla na poskytovanie služby Hlas prostredníctvom siete internet prideleného poskytovateľovi Telekomunikačným Úradom SR do smerovacích tabuliek ústrední ST.
Voice Traffic zabezpečí vytvorenie spojenia medzi koncovým užívateľom vo verejnej telefónnej sieti alebo sieti ISDN ST a poskytovateľom služby hlas prostredníctvom siete internet prostredníctvom prístupu ISP DialUp Access, patriaceho poskytovateľovi. Koncový užívateľ ST získa uvedením služby Voice Plus možnosť telefonovať prostredníctvom siete internet. Za volania na číslo určené na poskytovanie služby Hlas prostredníctvom siete internet bude koncového užívateľa spoplatňovať poskytovateľ.

V ústrety poskytovateľom vyšiel aj Telekomunikačný Úrad SR, ktorý už pred časom zaradil do Číslovacieho plánu číselnú množinu 0602 xxx xxx. Čísla z tejto číslovacej množiny bude TÚ SR prideľovať telekomunikačným operátorom - záujemcom o poskytovanie služby Hlas prostredníctvom siete internet.

Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti www.telecom.sk

Zdroj : Tlačová správa spoločnosťi Slovak Telecom (Bratislava, 7. apríla 2004)

Neprehliadnite: