Čaká nás v informatizácii rok nula?

Peter Polakovič  /  16. 03. 2004, 00:00

Bývalý poslanec NR SR Milan Ištván, dnes výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP), je od jesene minulého roka členom Rady vlády SR pre informatiku. Oslovili sme ho s niekoľkými otázkami, čo môžeme čakať po schválení vládnej Stratégie informatizácie spoločnosti.

Je prijatie tejto vládnej stratégie skutočne také dôležité? Nejde opäč len o jeden z mnohých vládnych dokumentov, ktorých realiácie je „vo hviezdach“?

Z formálneho hľadiska je to určite istý prielom. Takýto dokument Slovensku jednoznačne chýbal. Triezvy pohľad na vec nám ukáže aj fakt, že už sme tu mali Akčný plán eEurope+, ale jeho realizácia bola prinajmenšom otázna, neexistuje jeho vyhodnotenie. Aj Akčný plán tejto Stratégie vyvoláva veľa otáznikov. Mnoho bude nakoniec záležať od konkrétnych ľudí v štátnej správe, napríklad aj od toho, kto bude menovaný vládnym splnomocnencom pre informatizáciu spoločnosti. Väčší tlak na vládu by mali vyvíjať aj rôzne profesné ICT asociácie a občianske združenia, politická opozícia a médiá by mali viac plniť prirodzenú kontrolnú funkciu.

Ktoré úlohy z Akčného plánu budú podľa vás najôležitejšie?

Vidím niekoľko dôležitých bodov, nielen v súvistosti s týmto plánom. Určite medzi ne patrí nový zákon o informačných systémoch verejnej správy, ktorý by mal nahradiť zákon o štátnom informačnom systéme. V legislatívnom pláne vlády je júlový termín, ktorý dnes považujem za nereálny. Prijatiu takéhoto dôležitého zákona musií predchádzať kvalitná verejná i odborná diskusia, ktorá sa ešte vôbec nezačala. Nemali by sme opäť prijať zákon, ktorý bude porušovaný – súčasný je podľa mňa porušovaný minimálne v dvoch bodoch (chýba koncepcia štátneho informačného systému a zástupca obcí nie je členom Rady vlády pre informatiku).

Z pohľadu občana je pravdepodobne najzaujímavjšia úloha dobudovania centrálneho portálu verejnej správy, ktorý podľa všetkého bude vychádzať z pilotného projektu www.obcan.sk. Osobne zatiaľ nie som spokojný s prístupom mnohých rezortov k tejto aktivite, chýba mi väčšie zaangažovanie miestnych a regionálnych samospráv.

Tiež by som bol rád, keby boli skutočne do konca tohto roka všetky základné a stredné školy jednou učebňou pripojené na internet, vybavené kvalitným edukačným softwérom a učebnicami a pripravenými pedagógmi. Od vedúcich predstaviteľov Ministerstva školstva by som očakával viac aktivít v tejto oblasti.

Spomína sa aj akýsi audit stavu informatizácie v štátnej správe...

Takýto audit je podľa všetkého potrebný. Dnes nemáme komplexnú informáciu o skutočnom stave informatizácie v štátnych inštitúciách a o objeme preinvestovaných prostriedkov za ostatných, povedzme, desať rokov. K tomu, či má skutočne stáť okolo 90 miliónov korún sa neviem vyjadriť, názory sa rôznia. Faktom je, že ak budeme mať splnomocnenca, mal by z niečoho pri svojej práci vychádzať, a takýto audit by mohol byť užitočný. Užitočnejšia však určite bude širšia odborná a politická diskusia o informatizácii či eGovernmente, pretože tá tu podľa mňa dlhodobo absentuje. Jedným z nepriamych dôkazov je aj fakt, že 100 miliónov na informatizáciu v štátnom rozpočte bolo nakoniec v parlamente schválených iba kvôli „vydieraniu“ poslanca Branislava Opaterného zo Slobodného fóra.

Myslíte si teda, že tento rok bude v informatizácii spoločnosti iný ako bol minulý?

Určite, pomaly sa posúvame dopredu. Tento rok by mohol byť rokom nula – už máme presunuté kompetencie na ministerstvo dopravy, v parlamente pracuje Brestenskej komisia pre IS, máme schválenú vládnu stratégiu, spraví sa audit, vznikne vládny splnomocnenec. Minulý rok boli parlamentom schválené dva nové dôležité zákony – o elektronických komunikáciách a o elektronickom obchode. Pripravené sú viaceré rezortné projekty, bude tu možnosť čerpať prostriedky európskych fondov. To všetko vytvára isté pozitívne predpoklady.

Ako sa do týchto procesov zapoja Partnerstvá pre prosperitu? Aké budú vaše najdôležitejšie tohtoročné aktivity?

V tomto roku budeme pokračovať v našom internom projekte „Budovanie eGovernment v SR“, zhruba v troch základných úrovniach.

V júni opäť pripravujeme spolu s ITAS reprezentatívny výskum verejnej mienky „Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy“, ktorý bude realizovať Agentúra MVK. Od mája začíname sériu diskusných podujatí k aktuálnym legislatívnym otázkam, napríklad problematike verejného obstarávania (špecificky témy Public-Privat Partnership a Outsourcing vo verejnej správe, eProcurement), k zákonu o štátnom informačnom systéme alebo k novele zákona o elektronickom obchode. Chceme využiť naše bohaté skúsenosti z minuloročných aktivít k zákonu o elektronických komunikáciách.

V týchto dňoch pripravujeme aktivity v súvislosti s Operačným programom Základná infraštruktúra – informatizácia na lokálnej úrovni. Pre ZMOS, na jeho aprílový XIV. snem, chystáme informačný CD-ROM k tejto téme, radi by sme aj v regiónoch vzbudili väčší záujem o túto oblasť. Nemalo by nám ísť iba o minutie týchto eurofondov, ale o čo najväčšiu zmysluplnosť. Aj tu sa prejavuje nedostatok informácií. O všetkých aktivitách priebežne informujeme na www.p3.sk.


Za rozhovor ďakuje Peter Polakovič.

Neprehliadnite: