Nové opatrenia SK-NICu ešte viac zvýhodnili používanie skriptov

Matúš Serdula  /  15. 03. 2004, 00:00

Spoločnosť Atlantis Systems je druhým najväčším majiteľom slovenských domén - je ich na ňu zaregistrovaných viac ako 550. Väčšina domén však patrí jej klientom pretože podľa Atlantisu "systém SK-NICu priamo nabáda k registrovaniu domén na identifikátor registrátora". "SK-NIC si mohol zjednodušiť prácu zavedením decentralizovanej registrácie".

Otázky pre INET.sk zodpovedal Ing. Slavomír Slížik zo spoločnosti Atlantis Systems – www.atlantis.sk.

Čo hovoríte na podozrenie, že uvoľnené domény prideľujú zamestnanci Eurowebu „ručne“?

Toto zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené, je však pravdepodobné, že sa takéto niečo deje. Máme osobné skúsenosti s viacnásobným potvrdením registrácie tej istej domény. Ak aj SK-NIC skutočne pridelí doménu prvému, komu sa registrácia podarí, neospravedlňuje to fakt, že potvrdenie o úspešnej registrácii dostane viacero užívateľov.

Považujeme to za hrubú chybu informačného systému SK-NICu, ktorá mala byť odstránená hneď po prvom dni. Systém postavený na moderných technológiách (akými bezpochyby JSP a PostgreSQL sú, aspoň v rukách skúsených programátorov) musí mať implementované transakčné spracovanie a uzamykanie záznamov, takže spomínaná situácia s viacnásobnou registráciou domény by nemala vôbec nastať. V opačnom prípade môže dôjsť k dohadom ohľadne transparentnosti prideľovania registrovaných domén, ako sa to stalo teraz.

Od 11.3.2004 SK-NIC zavádza nové opatrenia. Aký je váš názor na tieto zmeny?

Tieto zmeny podľa mna ešte viac pohnevajú registrátorov registrujúcich domény 'ručne', tzn. nie za pomoci skriptov. SK-NIC zmenou systému ešte viac zvýhodnil používanie skriptov, pričom idea mala byť presne opačná. Navyše obe obmedzenia prinášajú problémy vyplývajúce z ďalších nedostatkov systému, napr. spadnuté relácie (sessions), pravdepodobne spôsobené cieleným premazaním sessions prípadne vyprázdnením cache webservera, čo spôsobí okamžité odhlásenie všetkých prihlásených užívateľov.

Najmä dnes, 11.3. bolo takéto správanie systému ťažko ospravedlniteľné - vzhľadom k limitu dvoch prihlásení systém neumožňoval ďalšie prihlásenie (systém pravdepodobne držal aj spadnuté relácie ako prihlásené, aspoň tak si vysvetľujeme vzniknutú situáciu).

Ako by sa dal podľa vás zlepšiť registračný systém slovenských domén?

Z organizačného hľadiska je terajší systém navrhnutý tak, aby všetku "špinavú robotu" odvádzali za SK-NIC registrátori. Pokiaľ sa chce vydať SK-NIC touto cestou, mohol si ešte viac zjednodušiť prácu zavedením decentralizovanej registrácie, podobne ako sa to nedávno stalo v doméne .CZ. Každý registrátor by si vytvoril vlastné rozhranie na registráciu domén, komunikáciou priamo v centrálnej databáze SK-NIC by mal okamžitý prehľad o voľných doménach, zjednodušila by sa registrácia, bol by priestor pre konkurenciu, a ďalšie výhody. V konečnom dôsledku by SK-NIC za tie isté peniaze mal menej starostí, nižšie náklady a žiadnu negatívnu popularitu.

Čo sa týka súčasného systému, podľa môjho názoru systém SK-NICu trpí dvoma veľmi vážnymi nedostatkami. Tým prvým je nemožnosť registrácie koncových užívateľov pod vlastným prihlasovacím menom a heslom. To prináša veľmi zbytočnú byrokraciu pri konfigurácii a zmene užívateľských nastavení, čo nesmierne predražuje celý proces správy domén.

Pri zmene vlastníka domény (čo by mal byť automatický proces, pri ktorom sa obaja užívatelia prihlásia pod svojim menom a heslom a potvrdia zmenu vlastníka) je treba minimálne 2x notársky overovať podpis, čo samo predraží proces o 140,- korún (+DPH). Pri jednej doméne nejde o vysokú položku, ale registrátori, ktorí pracujú so stovkami domén takto prichádzajú úplne nezmyselne o desiatky tisíc korún. Perlička z dnešného dňa, kedy som bol u notárky overiť podpis na prevod domén - pani notárka dôverne poznala tlačivá z SK-NICu, a zmienila sa že s týmito tlačivami chodí veľké množstvo ľudí. A to bola iba jedna notárska kancelária v jednom meste.

Toto isté by však malo platiť aj o zmene registrátorov domén (kde je opäť úplne nezmyselný poplatok 200,- Sk + DPH), zmene údajov užívateľa (kde dochádza k dalšiemu fatálnemu nezmyslu - pri zmene registrátora nestačí zmeniť si ho vo vlastných nastaveniach, ale presúvať doménu kus po kuse) a podobne. Všetko by to riešila možnosť, ktorá je bežná pri registrácii medzinárodných domén - aby každý užívateľ mal vlastné prihlasovacie meno a heslo - čiže de facto bol sám o sebe registrátorom.

Obdobnou možnosťou by bolo využitie systému elektronického podpisu - takto by stačilo jedno notárske overenie (verejného kľúča) a všetka ostatná komunikácia s SK-NICom by mohla prebiehať v elektronickej podobe. Také veľké využitie klasickej pošty a nutnosť tlačiť papierové formuláre u spoločnosti, ktorá by mala byť jedným z leadrov slovenského Internetu, je predsa hanbou celého systému.

Druhá vec, ktorá v systéme chýba, je registrátorský backend, ktorý by zjednodušoval proces registrácie domén. Proces registrácie je síce pomerne jednoduchý (ak neberieme do úvahy proces k získaniu identifikátora), ale pre registrátorov by bolo vhodné umožniť automatické objednávanie domén pomocou jednoduchého rozhrania (napr. pomocou XML s PGP autentifikáciou).

Akou známkou by ste ohodnotili súčasného správcu .SK domény (1-najlepšia známka, 5-najhoršia)? Čím si správca túto známku podľa vás zaslúži?

Situáciu by som hodnotil 3-kou. Systém ako taký nie je najhorší (po skúsenostiach s bývalým českým systémom, ktorý pracoval prostredníctvom e-mailov je práca s SK-NICom priam úľavou) a proces registrácie je rýchly a prehľadný. Jeho stabilita pri veľkej záťaži je mizerná, ale ide o extrémne situácie, pri bežnej prevádzke vykazuje v posledných mesiacoch nestabilitu iba výnimočne.

Neospravedlniteľné sú veľmi časté výpadky "whois" servera (poskytuje informácie o doménach, ich stave a údajoch o majiteľoch domén), ktorý by mal byť od webservera úplne nezávislý. Nefunkčnosť whois servera urgujeme od prvých dní prevádzky systému, bohužiaľ, k náprave doposiaľ neprišlo. Takisto systém registrácie klientov a nevyhnutná a ťažkopádna byrokracia je obrovským mínusom. Nehovoriac o pre laikov veľmi ťažko zrozumiteľnom obsahu WWW stránky - človek bez presného popisu (napr. od registrátora) nevie, čo vlastne má robiť. Za veľké plus naopak považujem aktualizáciu obsahu nameserverov viackrát za deň, čo umožňuje rýchle sprevádzkovanie novozaregistrovanej domény.

Ponúkli ste svojim klientom možnosť predregistrácie domén? Aká je asi vaša úspešnosť, koľko % domén sa vám podarilo zaregistrovať?

Oficiálne sme túto službu neponúkali a neprezentovali, kedže výsledok sa nedá nikdy garantovať. Niekoľko našich klientov využilo po komunikácii s nami a vysvetlení situácie možnosť predregistrovať si doménu.

K percentu úspešnosti sa nebudem vyjadrovať, keďže štatisticky je počet domén na registráciu príliž nízky a každý deň je situácia iná.

Podľa nás ide v prípade "predregistrácie .SK domén" (za peniaze) o podobne špekulatívnu činnosť ako "predregistrácia" .EU domén a nakoľko je našim cieľom vystupovať ako seriózna spoločnosť, pristúpili sme na možnosť predregistrácie domén iba na špeciálne požiadanie našich stálych klientov.

Momentálne je na vás zaregistrovaných 579 domén a po Slovak Telecome ste druhým najväčším majiteľom slovenských domén. Patria tieto domény priamo vašej spoločnosti alebo vašim klientom? Udržíte si túto pozíciu aj po skončení migračného procesu?

Drvivá väčšina domén je registrovaná pre našich klientov. Terajší systém SK-NICu (bohužiaľ) priamo nabáda k registrovaniu domén na existujúci identifikátor registrátora. Jednak sa zníži čas potrebný na registráciu domény pre nového zákazníka (a ten chce obvykle mať doménu funkčnú ihneď), a taktiež odpadajú problémy ak sa doména dostane do stavu HELD z dôvodu nezaplatenia - ak je majiteľ domény sám registrátor, doména sa dá ihneď obnoviť. V opačnom prípade musí majiteľ domény poslať žiadosť o zmenu registrátora (bez ohľadu na to, že jeho registrátor už dostal splnomocnenie) poštou (!) čo môže trvať aj dva dni. Nie sme nadšení figurovaním v rebríčku počtu vlastnených domén (na rozdiel od rebríčka registrovaných domén).

Týmto systémom vychádzame v ústrety zákazníkom, ktorí nemajú záujem pristúpiť na byrokraciu SK-NICu - ale samozrejme má u nás každý zázkazník možnosť rozhodnúť sa pre registráciu "na nás" a "na seba". Pokiaľ by SK-NIC zmenil pravidlá smerom k menšej byrokracii, potom odpadne dôvod registrovať domény v mene registrátora.

Súvisiace články:

SK-NIC jednu doménu prideľuje dvom majiteľom

SK-NIC by mal kúpiť nové servery, myslí si Yegon

Technici Eurowebu prideľujú domény jednotlivým registrátorom

Sekcia Domény

Neprehliadnite: