Spoločnosť Slovak Telecom podala rozklad voči rozhodnutiu TÚ SR

Tlačový servis  /  08. 03. 2004, 00:00

Spoločnosť Slovak Telecom podala včera, t.j. 4. marca 2004 rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) z februára t.r., ktorým TÚ SR uložil zmeniť podmienky poskytovania služby ST DSL.

Slovak Telecom nesúhlasí s rozhodnutím TÚ SR jednak z dôvodov procesných, keďže podľa názoru Slovak Telecomu TÚ SR nedostatočne zistil skutkový stav potrebný pre riadne rozhodnutie a jednak z dôvodov vecných. Všeobecne sa služba ST DSL poskytuje ako nadstavba k hlasovej službe. Rovnakým spôsobom postupujú aj iní operátori poskytujúci dátové služby. Realizácia postupu uloženého rozhodnutím TÚ SR by viedla k tomu, že cena za DSL prípojku by bola výrazne vyššia ako je v súčasnosti.

Rozhodnutie TÚ SR zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť a o rozklade rozhodne predseda TÚ SR.

Zdroj : Tlačová správa (Bratislava, 5. marec 2004)

Neprehliadnite: