Rok 2003 bol pre ADSL vo svete výnimočne priaznivý

Miloslav Sova  /  05. 03. 2004, 00:00

Point-Topic v spolupráci s DSL Fórom predstavili ďaľšie zo série štúdií týkajúcich sa vysokorýchlostného internetu, obzvlášť o DSL technológiách. Obidve spoločnosti označujú rok 2003 za výnimočný a potvrdzujú to aj čerstvo zverejnené čísla vzťahujúce sa ku dňu 31.12.2003.

Celosvětově DSL operátoři přidali téměř 28 milionů přípojek, což je o 65 procent více než v roce 2002. Celkově počet přípojek dosáhl čísla 63,8 milionu. Jenom za první polovinu roku 2003 tak celosvětově přibylo cca 10,7 milionu přípojek a v druhé polovině roku k nim přibylo dalších 17,1 milionu. Zavzpomínat si na období před zhruba půl rokem můžete v tomto článku, který podrobně monitoruje situaci ve světě k 30.6.2003. V roce 2003 se událo také mnoho zajímavých změn. Před rokem kralovala všem statistikám Jižní Korea a to nejen v absolutním počtu přípojek, ale i v penetraci ADSL. V počtu přípojek na 100 obyvatel si sice ještě stále udržuje první pozici, ale i tam její prvenství brzo skončí. Jižní Koreu už předstihla v absolutním počtu přípojek Čína, Japonsko a USA. Jaká byla situace před rokem a jaká je dnes vidíte z následujícího grafu. Počty jsou udávané v tisících.

Obrázek 1.) Počty DSL přípojek, porovnání stavu k 31.12.2002 a 31.12.2003, Zdroj:
Point-Topic, 2. březen 2004

 
Jak už jsem uvedl, jediná kategorie, kde se Jižní Koreji ještě stále daří držet prvenství je počet přípojek na 100 obyvatel. Z následujícího grafu je patrné, jak se na Koreu tlačí Tchaj-wan a Hongkong, ostudu si však nedělají ani některé evropské země jako Dánsko, Belgie, Švédsko a Finsko.

Obrázek2.) Počty přípojek v přepočtu na 100 obyvatelDalší graf ukazuje jaký byl nárůst DSL přípojek v absolutních číslech ve druhé polovině roku 2003. Polovinu příček v tomto grafu obsadily země západní Evropy, přičemž překvapivě nejlepší výsledky z evropských zemí má Francie a Itálie, které byly dlouho ve stínu evropské velmoci Německa. V Itálii jen za poslední čtvrtletí minulého roku společnost Telecom Italia nainstalovala cca 530 tisíc přípojek. Vzhledem k tomu, že k 30.9.2003 měla Itálie celkově 1 672 000 přípojek překročila tak koncem roku hranici 2,28 milionu ADSL přípojek. Dnešní čísla přitom můžete porovnat se situací na trhu s vysokorychlostním připojením k 30.9.2003 v tomto článku.

Obrázek 3.) Nárůst počtu DSL přípojek v absolutních číslech, druhá polovina roku 2003


Následující graf ukazuje také nárůst ADSL přípojek, jenomže si nevšímá absolutních čísel, ale procentuelního nárůstu. Zde tak mají šanci i menší země, které vzhledem k počtu obyvatel nemají šanci poměřit si síly s těmi většími v absolutních počtech přípojek. Tomuto grafu opět stejně jako před 3 měsíci kraluje Portugalsko. Maďarsko si polepšilo o jedno místo na úkor Anglie.

Obrázek 4.) Deset zemí s největším poměrným nárůstem DSL připojení v třetím čtvrtletí roku 2003 (Zdroj: Point-Topic)

Podle zpráv publikovaných na serveru ISDN.cz ohlásilo Maďarsko v polovině prosince překročení hranice 100 tisíc přípojek. Podle informací obsažených v studii DSL Forum však Maďarsko dokázalo do konce roku zvýšit tento počet na celkových 111 500 přípojek. Zajímavé jsou i informace z Litvy, které se nám podařilo získat teprve nedávno. Litva dosáhla k 31.12.2003 už 23 699 přípojek což je vzhledem k počtu obyvatel (3 610 535 podle údajů z roku 2001, 3 446 000 podle výroční zprávy litevského operátora) opravdu úctyhodný výkon. Point- Topic se ve své zprávě zmiňuje i o České republice, ta však bohužel nepřekročila hranici 50 tisíc přípojek, aby tak mohla být porovnávaná s ostatními zeměmi. Dovolím si zde publikovat i graf, který zobrazuje jak se dařilo DSL technologiím v jednotlivých světových regionech v posledním roce.

Obrázek 5.) Nárůst počtu přípojek podle jednotlivých regionů, porovnání stavu k 31.12.2002 a 31.12.2003, (Zdroj:DSL Forum)

 
Poslední graf , který ukazuje jaký je počet uživatelů podle jednotlivých regionů v absolutních číslech pochází opět z dílny DSL Forum. Tentokrát charakterizuje, jak se oněch celosvětových 63,8 milionu přípojek (údaj se vztahuje k 31.12.2003) dělí mezi jednotlivé regiony. Pro představu jaký velký skok prodělal světový trh s DSL připojením si pro změnu dovolím odkázat na naší sekci „Internet v číslech“ kde najdete mimo jiné podobný koláčový graf ovšem z 30.6.2002 kdy počet DSL přípojek dosahoval pouhých 25 milionů.

 
Na závěr bych si snad už jenom dovolil pošťouchnout generálního ředitele Českého Telecomu. Jeho cíl udělat z ČTc do dvou let nejlepšího a nejvýkonnějšího operátora v našem regionu je velmi odvážný. Možná až moc odvážný. Alespoň co se vysokorychlostního Internetu týká, nejsme na tom zrovna nejlépe a náskok sousedních zemí se neustále zvyšuje. Určitý náznak zvrátit tento pro nás nepříznivý stav vidím v nedávných krocích ČTc, který podepsal smlouvu na 200 tisíc ADSL portů se společností Huawei Technologies. Bohužel dostatek portů ještě zákonitě nezaručuje skokový růst ADSL přípojek. Na to, aby ČTc obnovil důvěru uživatelů v DSL technologie mu stačí zdánlivě maličkost. Zlepšit kvalitu nabízených služeb a nastavit jejich cenu tak, aby konečně oslovily většinu našich domácností. A možná by to také chtělo zamyslet se nad tím, jaké služby svým zákazníkům nabídnout, aby měli důvod si tento druh připojení pořídit. Ale to manageři v ČTc moc dobře vědí, jen si z nějakých pro mě neznámých důvodů dávají načas.

Miloslav Sova 

Neprehliadnite: