Informačné technológie - stále zaostávame

Peter Polakovič  /  03. 03. 2004, 00:00

Rozdiel v implementácii informačných technológií ostáva stále veľký, aj keď sa už končí program pomoci EÚ pri implementácii IT v pristupujúcich krajinách.

Pozadie

Akčný plán e-Europe+ je cestovnou mapou budovania informačnej spoločnosti, vytvorený špeciálne pre pristupujúce krajiny. Bol odštartovaný na Európskom summite v Göteborgu v roku 2001 a kandidátskym krajinám mal umožniť dobehnúť pätnástku EÚ, ktorá mala vlastný podobný program. Ministerská konferencia v Budapešti, ktorá prebehla 26.-27. februára, znamenala pre pristupujúce krajiny koniec dobiehacej periódy a koniec fungovanie plánu e-Europe+. Teraz sa pripoja k ostatným členom únie podľa akčného plánu e-Europe 2005. Na konferencii bola prezentovaná aj konečná správa o pokroku. Pre tri kandidátske krajiny, ktoré 1. mája 2004 do únie ešte nevstupujú (Bulharsko, Rumunsko, Turecko), ostáva v platnosti program e-Europe+.

Otázky

Záverečná správa e-Europe+ je pre nové členské krajiny povzbudivá, chváli ich za reštrukturalizáciu regulačného prostredia smerom k väčšej liberalizácii. Vo všetkých krajinách je už zavŕšený proces tvorby vlastníckej štruktúry a regulácií sietí a služieb a národné regulačné agentúry sú vytvorené podľa rovnakého modelu, ako v terajších členských krajinách. Správa poznamenáva, že väčšina direktív týkajúcich sa informačnej spoločnosti je v súčasnosti "prinajmenšom v štádiu počiatočných návrhov".

Nové členské krajiny budú musieť čeliť výzve pripojenia sa k Akčnému plánu e-Europe 2005 v strede procesu. V nasledujúcich rokoch ich preto čaká niekoľko priorít:

 • Regulácia: Komisia trvá na plnej implementácii nového regulačného rámca pristupujúcimi krajinami, čo má podporiť konkurenciu a tlačiť ceny nadol. Malo by sa tak stať do dňa vstupu do EÚ (1. máj 2004).
 • Vysokorýchlostný prístup: Penetrácia internetu v nových členských krajinách je stále nízka, čo robí z budovanie sietí vysokorýchlostného prístupu prioritnú agendu. Pokiaľ ide o terajšie členské krajiny, kladie to požiadavky na strane dodávky (vytváranie sietí) i dopytu (ponuka kvalitného obsahu a služieb na internete).

Rozdiel v implementácii IT však ostáva stále veľký. Podľa výskumu z júna 2003 sa v domácnostiach pristupujúcich krajín začínajú v tejto oblasti prejavovať niektoré výsledky. V priemere priznalo 11 percent ľudí, že nemajú poňatie o tom, čo vlastne ten internet je a 23 percent prehlásilo, že nevie používať počítač. Údaje krajiny na konci rebríčka (Bulharska) ukazujú, aké sú rozdiely veľké. 23 percent opýtaných nevedelo, čo internet je a takmer polovica nevedela používať počítač. V tejto súvislosti Komisia zdôraznila základné znalosti potrebné pre posilnenie dopytu po informačnej spoločnosti v nových členských krajinách.

Správy sú omnoho povzbudivejšie pre sféru biznisu. Podľa prieskumu, ktorý v novembri zrealizovala organizácia zaoberajúca sa výskumom e-biznisu, je medzi európskou pätnástkou a pristupujúcimi krajinami omnoho menší rozdiel, než by sa dalo očakávať - pokiaľ ide o pripojenie na internet, i vysokorýchlostný prístup. Estónski podnikatelia majú napríklad rovnakú mieru pripojenia k vysokorýchlostným sieťam (dva Mb za sekundu) ako Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia. Jediným podstatným rozdielom, ktorý správa spomína, sú sofistikovanejšie e-biznis aplikácie, ako sú možnosti on-line nákupu a integrácie dodávkových sietí, čo si vyžaduje reorganizáciu riadenia spoločnosti.

Pozície

Na ministerskej konferencii v Budapešti sa írsky minister komunikácií Dermot Ahern vyjadril, že Európa by sa mala v blízkej budúcnosti snažiť o desaťpercentnú vysokorýchlostnú penetráciu: "Verím, že by školy a knižnice mali mať vysokorýchlostné pripojenie... Ak máte vysokorýchlostné pripojenie v škole, budete ho chcieť aj doma."

Komisár pre podnikanie a informačnú spolčnosť Erikki Liikanen na konferencii prehlásil, že od regulačného rámca elektronických komunikácií očakáva, že prinesú podstatný rast v pristupujúcich krajinách. Trval na tom, že by mali "urobiť všetku kroky na to, aby do dátumu vstupu ukončili proces adaptácie národných práv a zabezpečili a prenesenia rámca."

Ďalšie kroky

 • 8.-9. marec: Rada ministrov telekomunikácií
 • 25.-26. marec: Jarný európsky summit
 • 21.-23. apríl: Neformálna Rada ministrov telekomunikácií
 • 1. máj: Pristúpenie desiatich krajín k EÚ a deadline pre prenesenie regulačného rámca novými členskými krajinami.

Ďakujeme EURACTIV.SK za povolenie uverejniť tento článok.

 

Linky:

Európske inštitúcie


EurActiv.com

 • Linky: e-Europe - Informačná spoločnosť pre všetkých (En)
 • Linky: Vysokorýchlostné pripojenie (En)
 •  

   

   

  Neprehliadnite: