Dial Telecom odkúpil 100 % obchodný podiel spoločnosti Casablanca INT

Redakcia Inet.sk  /  02. 03. 2004, 13:29

Dial Telecom a Casablanca INT už dlhšiu dobu spoločne prevádzkovali jedno z najmodernejších a najväčších housingových centier na Slovensku. Zlúčením technologickej infraštruktúry oboch spoločností si spoločnosť Dial Telecom upevnila svoju významnú pozíciu v oblasti housingu telekomunikačných zariadení.

Rovnako v oblasti rádiových sietí predstavuje zlúčenie oboch spoločností významné posilnenie pozície spoločnosti Dial Telecom, a.s. v kontexte s územnou dostupnosťou služieb pripojenia do internetu.

O spoločnosti Dial Telecom, a.s.

Spoločnosť Dial Telekom, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako jeden z najvýznamnejších poskytovateľov telekomunikačných služieb pre inštitucionálnu klientelu pričom vôbec ako prvá získala licenciu na poskytovanie hlasových služieb.Spoločnosť sa ďalej zaoberá poskytovaním internetových služieb a prenájmom dátových okruhov prostredníctvom optických a bezdrôtových sietí pričom zároveň prevádzkuje jedno z najmodernejších housingových centier na území Slovenskej republiky.


(zdroj: tlačová správa Dial Telecom)

Neprehliadnite: