GTS Slovakia považuje zverejnené ceny prepojenia za dôkaz pretrvávania monopolu

Tlačový servis  /  03. 03. 2004, 00:00

Spoločnosť GTS Slovakia považuje výšku prepojovacích poplatkov zo zmluvy medzi ST a spoločnosťou Connspec Telecom, zverejnenú na stránkach Telekomunikačného úradu SR za vysoko neprimeranú. Poplatok za volanie v špičke ukončené na úrovni tranzitnej ústredne, ktorý sa v rámci EÚ pohybuje v hladine okolo 1 eurocentu za minútu je pre volania do siete ST stanovený až na úroveň 3,62 eurocentu za minútu. Podľa spoločnosti GTS Slovakia takéto ceny, niekoľkonásobne prevyšujúce náklady neumožňujú vznik konkurencie na trhu hlasových služieb a sú dokladom toho, že faktická liberalizácia telekomunikačného trhu ešte nenastala a pretrváva existencia monopolu.

Ak by napríklad alternatívny operátor mal záujem poskytovať miestne volania prostredníctvom voľby operátora, len na poplatkoch za prepojenie volania by musel ST uhradiť 2,66 Sk za minútu. Po zohľadnení ďalších nákladov by alternatívny operátor mohol ponúkať konkurenčnú službu v úrovni napr. 3,50 Sk za minútu, pričom bežný klient ST za obdobné miestne volanie platí 1,90 Sk za minútu a navyše môže využívať rôzne akcie typu „po x-tej minúte volanie bezplatne“. Podľa spoločnosti GTS ide o zjavné obmedzovanie súťaže na relevantnom trhu a poškodzovanie iných podnikov na trhu.

Spoločnosť GTS Slovakia považuje za nevyhnutné, aby regulátor v čo najkratšom čase využil svoje právomoci a pomocou predbežného opatrenia stanovil nediskriminačné podmienky prepojenia sietí vrátane cien založených na skutočných nákladoch. Obdobné kroky českého regulátora viedli pred niekoľkými rokmi k vytvoreniu konkurenčného prostredia pri poskytovaní hlasových služieb nielen pre firemných klientov, ale aj pre domácich užívateľov. Dôkazom toho je aj najnovšia iniciatíva GTS Czech, sesterskej spoločnosti GTS Slovakia, ktorá v rámci svojich produktov GTS Doma (www.gtsdoma.cz) ponúka nielen možnosť výhodných volaní, ale aj prístup do internetu za paušál.

Výšku prepojovacích poplatkov zo zmluvy medzi ST a spoločnosťou Connspec Telecom, môžete nájsť na stránkach Telekomunikačného úradu SR: http://www.teleoff.gov.sk/Prepojovanie/poplatkyEU.html

Neprehliadnite: