Kontroly v internetových kaviarňach pokračujú

Tlačový servis  /  27. 02. 2004, 00:00

Dňa 24. 2. 2004 vykonali príslušníci Policajného zboru SR kontrolu dvoch internetových kaviarní v Trnave, ktorej cieľom bolo odhaliť potencionálne používanie nelegálneho softvéru. Policajný zásah bol zrealizovaný na základe podozrenia z používania nelegálnych kópií počítačového softvéru, vrátane operačných systémov a kancelárskych aplikácií. Akcia je pokračovaním intenzívneho pôsobenia orgánov činných v trestnom konaní proti používaniu nelegálneho softvéru.

Polícia v tomto prípade nezabavila žiaden z 30 počítačov, ktoré boli prevádzkované v rámci dvoch trnavských kaviarní. Znalec z Kriminalisticko-expertízneho ústavu PZ SR urobil priamo na mieste skeny (kópie) pevných diskov. Tieto odborníci následne podrobia znaleckej analýze, ktorej porovnanie s nadobúdacími účtovnými dokladmi preukáže, či softvér používaný v počítačoch bol nadobudnutý legálnym spôsobom.

Policajný zásah, ktorý bol tento týždeň zrealizovaný v Trnave nie je ojedinelý a je len pokračovaním zintenzívneného boja polície proti tomuto druhu trestnej činnosti. Polícia pripravuje ďalšie kontrolné akcie, zamerané na internetové kaviarne v Bratislave, Piešťanoch, Prievidzi, Košiciach ako aj ďalších mestách Slovenska,“ povedal Roman Karabelli, tlačový hovorca BSA v SR. „Používanie nelegálneho softvéru v týchto prevádzkach je trestným činom, ktorým sa porušujú autorské práva výrobcov počítačových programov a spôsobuje škoda výrobcom ako aj ekonomike celej krajiny – preto by sme chceli touto cestou vyzvať prevádzkovateľov takýchto zariadení, aby sa ubezpečili, že používajú len legálne nadobudnutý softvér a majú súhlas k jeho ďalšiemu nájmu,“ dodal p. Karabelli.

Používanie nelegálneho softvéru je na Slovensku naďalej aktuálnou témou, keďže spôsobuje rozsiahle škody nielen výrobcom programov, ale aj hospodárstvu a IT priemyslu Slovenska. Príkladom môže byť zabavenie počítačov v internetových kaviarňach v Nitre, ktoré prebehlo v rámci policajnej akcie v júli 2003. Poškodené spoločnosti vtedy utrpeli škodu, ktorá bola odborne vyčíslená na takmer 1 milión slovenských korún.

Na Slovensku dosiahli finančné škody vyplývajúce zo softvérového pirátstva v roku 2002 úroveň 907 mil. korún, pričom oproti roku 2001 to predstavuje nárast až o 155%. Nezávislá štúdia IDC z apríla 2003 pritom ukázala, že zníženie miery softvérového pirátstva na Slovensku o 10 percentuálnych bodov by do roku 2006 znamenalo pre našu krajinu zvýšenie daňových príjmov o 47 mil. USD, vytvorenie viac než tisíc nových pracovných miest a takmer zdvojnásobenie objemu odvetvia informačných technológií.

Združenie Business Software Alliance v boji proti softvérovej kriminalite nepoľavuje. Od roku 2000 monitorovala BSA na Slovensku viac ako 350 prípadov porušovania autorských práv k softvéru, zorganizovala množstvo školení pre orgány činné v trestnom konaní a zrealizovala niekoľko komunikačných kampaní s cieľom informovať verejnosť o dôležitosti ochrany duševného vlastníctva k softvéru.

Od začiatku roku 2004 monitoruje BSA 12 ďalších prípadov jednotlivcov a skupín, ktorí nelegálne kopírujú a distribuujú CD nosiče na území celého Slovenska. Okrem toho BSA sleduje 5 prípadov nelegálnej inštalácie počítačových programov u predajcov počítačov a 18 firiem s podozrením na nelegálne používanie softvérových produktov.

(zdroj: tlačová správa BSA)

Neprehliadnite: