Data Nonstop - naozaj neobmedzený internet?

Ivan Kvasnica  /  01. 03. 2004, 00:00

Zákazníci spoločnosti EuroTel Bratislava si môžu od 5.januára aktivovať časovo a dátovo neobmedzený GPRS (General Packet Radio Service) internet v podobe služby Data Nonstop len za fixný mesačný paušál 990,-Sk bez DPH za mesiac. Je však naozaj táto služba dátovo neobmedzená?

EuroTel od 5.januára ponúka svojím zákazníkom neobmedzený internet len za paušálny mesačný poplatok 990,-Sk bez DPH(ak si užívateľ aktivuje túto službu do 29.februára 2004, poplatok za prvé dva mesiace je len 590,-Sk bez DPH). Od februára je možné si službu Data Nonstop aktivovať aj na paušálne programy 55Viac a 55Plus a od 16.februára aj na program EuroTel Ideal.

Ako si všetci mysleli, EuroTel touto službou jasne zvíťazil nad Orange-om, ba priam sa vyrovnal českému Eurotelu. Avšak už pri zavedení služby sa objavili pochyby a nejasnosti ohľadne dátovej neobmedzenosti tejto služby. V Dodatku "GPRS Data Nonstop" k Zmluve o pripojení sa píše následovné: "Prevádzkovatel má právo jednostranne zmeniť službu GPRS Data Nonstop na doplnkovú službu GPRS Internet poskytovanú Prevádzkovateľom alebo na inú telekomunikačnú službu, ktorá prípadne v budúcnosti nahradí službu GPRS  Internet. V prípade takejto zmeny je Užívatel povinný uhrádzať cenu za jej  využívanie podľa Cenníka. Za neprimerane vysokú prevádzku SIM karty sa považuje telekomunikačná prevádzka o objeme 200MB a viac dátových prenosov prostredníctvom SIM karty za obdobie jedného kalendárneho mesiaca."

Mnohých užívateľov táto správa veľmi znepokojila. Preto som sa spýtal na linke Služieb zákazníkom, ako aj cez e-mail. Pracovníci EuroTel-u mi však poskytli len veľmi nejednoznačné odpovede. Všetky ich odpovede by sa v podstate mohli zhrnúť do následovného: služba Data Nonstop JE NEOBMEDZENÁ, limit 200 MB neexistuje. Avšak ak užívateľ bude neprimerane využívať túto službu a ak bude jeho dátový objem neprimerane vysoký, EuroTel má právo ho na to upozorniť a následne mu túto službu zrušiť alebo upraviť na iný tarif. Neprimeraným objemom sa môže rozumieť mesačný objem dát nad 200 MB.

Neviem ako vy, ale ja si myslím, že tieto odpovede sa navzájom vylučujú, pretože obmedzenie neexistuje, ale keď prekročím 200 MB, bude mi upravená služba. Zaujímalo by ma, kde pracovníci EuroTelu tieto odpovede berú...

Keďže pracovníci EuroTel-u mi svojimi odpoveďami nič nepotvrdili ani nevyvrátili, obrátil som sa priamo na tlačového hovorcu, pána Milana Hrica:
"EuroTel Bratislava, a. s. ako jediný mobilný operátor na Slovensku ponúka svojim zákazníkom skutočný neobmedzený prístup na internet. Limit 200 MB je určený pre zákazníkov, ktorí zámerne a dlhodobo obmedzujú ostatných užívateľov služby Data Nonstop. EuroTel však doposiaľ nepristúpil ku žiadnym obmedzeniam a ani o nich neuvažuje. Službu Data Nonstop využíva mnoho zákazníkov, ktorí mesačne prekračujú limit niekoľkých GB bez akýchkoľvek obmedzení zo strany EuroTelu."

Pána Hrica sme sa spýtali aj na ďalšie otázky:
- Pripravuje EuroTel postupné zlacňovanie tejto služby alebo sa naopak zdraží? "Službu Data Nonstop spustil EuroTel 5. januára 2004 a v súčasnosti ešte stále platí akcia, počas ktorej môžu zákazníci EuroTelu využívať neobmedzený prístup na internet za 590 Sk mesačne. EuroTel neuvažuje o zdražovaní služby Data Nonstop."

- Bude služba Data Nonstop v budúcnosti dostupná pre užívateľov služby EASY? "Prostredníctvom programu IDEAL umožnil EuroTel Bratislava, a. s. aktivovať si službu Data Nonstop už od hranice 100 Sk mesačne. V súčasnosti EuroTel neuvažuje o možnosti aktivovať si neobmedzený prístup na internet prostredníctvom Data Nonstop pre predplatené karty."

Týmto EuroTel vyvrátil špekulácie o 200MB hranici, aj keď zmluva znie inak. EuroTel tak prináša ako jediný operátor na Slovensku naozaj neobmedzené GPRS, čím sa vyrovnal aj svojmu českému kolegovi. 

Neprehliadnite: