Slovak Telecom víta kroky Telekomunikačného úradu SR

Tlačový servis  /  01. 03. 2004, 00:00

poločnosť Slovak Telecom víta ostatné kroky Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR). TÚ SR dnes informoval spoločnosť Slovak Telecom, že v súvislosti s pretrvávajúcimi problémami s požívaním čísiel 019xy na poskytovanie hlasu prostredníctvom internetu (VoIP), začne od 1. marca 2004 kontrolovať plnenie povinností a podmienok držiteľmi licencií určených na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb. Slovak Telecom zároveň akceptuje žiadosť TÚ SR, aby na dobu kontroly TÚ SR, ktorá bude trvať dva mesiace, spoločnosť pozastavila avizované kroky smerujúce k zrušeniu smerovania dát do ISDN prístupov prostredníctvom skráteného čísla 019xy.

Spoločnosť Slovak Telecom ústretovo víta iniciatívu TÚ SR, ktorý sa rozhodol vstúpiť do riešenia problému s používaním prístupových čísel 019xy na poskytovanie VoIP držiteľmi licencií určených na poskytovanie telekomunikačných služieb. Slovak Telecom na požiadanie TÚ SR zároveň pozastaví ukončenie smerovania volania na skrátené číslo 019xy do ISDN prístupov, čím by bolo znemožnené zapojenie do internetu pre zákazníkov tých posyktovateľov internetových služieb (ISPs), ktorí doteraz nepremigrovali z ISDN prístupov na novú službu ISP DialUp Access.

„Domnievame sa, a vyplýva to aj z viacerých vyjadrení poskytovateľov internetu, operátorov a rôznych profesijných združení, že hlavnou príčinou odporu poskytovateľov internetu premigrovať z ISDN prístupov na ISP DialUp Access je využívanie čísiel 019xy aj na poskytovanie hlasovej služby. To je však v rozpore s platným Číslovacím plánom TÚ SR a licenciami, ktoré operátori majú. Títo poskytovatelia teda zneužívajú nízku cenu za volania na čísla 019xy, ktorá mala slúžiť výhradne na podporu a rozvoj interentu na Slovensku. Ak by totiž týmto poskytovateľom išlo v prvom rade o poskytovanie internetových služieb, na ktoré je toto prístupové číslo určené, s presmerovaním by nemali žiadne problémy. Naopak uvítali by zmeny, ktoré im prináša prístupová služba ISP DialUp Access. Výhodnosť produktu ISP DialUp Access potvrdzuje aj fakt, že 18 z 24 poskytovateľov, ktorý generujú takmer 98% prevádzky na skrátených číslach 019xy už premigrovali na nový produkt ISP DialUp Access,“ povedal Miroslav Majoroš, prezident spoločnosti Slovak Telecom. „Zneužívanie čísel 019xy na posyktovanie hlasových služieb je zároveň jedným z hlavných príčin absencie zavedenie toľko žiadaných paušálnych taríf (flate rate) pri volaniach do internetu,“ dodal M. Majoroš.

Hlavným pozitívom prístupovej služby ISP DialUp Access je, že jasne oddeľuje maloobchodné produkty od veľkoobchodných. Tým bol vytvorený priestor aj pre nádstavbovú službu pre poskytovateľov internetu ISP DialUp Plus prinášajúcu výhody pre koncových užívateľov. Provideri získavajú možnosť flexibilne reagovať na potreby svojich zákazníkov a pripravovať atraktívne balíky služieb v rôznych cenových hladinách, takže niektoré z nich budú cenovo výhodnejšie ako v súčasnosti. Navyše koncoví užívatelia ISPs využívajúcich službu ISP DialUp Plus budú platiť už len jednu faktúru a to svojmu poskytovateľovi internetu.

Pokiaľ majú poskytovatelia internetových služieb záujem poskytovať hlasové služby môžu sa na základe zmluvy o prepojení prepojiť so sieťou Slovak Telecom. V blízkej dobe Slovak Telecom zároveň pripravuje nový produkt pre tých poskytovateľov internetu, ktorí by chceli poskytovať hlas prostredníctvom internetu (VoIP), pričom nový produkt bude plne v súlade s platným regulačným rámcom.

Podrobné informácie o problematike zmeny smerovania z ISDN prístupov na ISP DialUp Access a o produkte ISP DialUp Plus môžu záujemcovia nájsť na web stránke www.telecom.sk, v časti Najčastejšie Otázky.

Neprehliadnite: