Programujeme v jazyku C (piaty diel / 4) - Ternárny operátor

Michal Čižmár  /  16. 03. 2004, 00:00

Je to veľmi zaujímavá konštrukcia a dá sa nahradiť príkazmi if-else , ale v niektorých prípadoch môže sprehľadniť text.

Vysvetľovať veľa netreba, všetko pochopíte hneď na príklade. Ide o kratučký program s jednou funkciou ( teda okrem main() ) .

#include
#include

int max(int c1, int c2)
{
int vysledok;

vysledok = (( c1>c2) ? c1 : c2) ; /* pouzite ternarneho operatora */

return vysledok;
}

int main()
{
int cislo1,cislo2;

printf(" Zadajte prve cislo : ");
scanf("%d",&cislo1);
printf(" Zadajte druhe cislo : ");
scanf("%d",&cislo2);

printf("Hodnota vecsieho cisla je %d",max(cislo1,cislo2) );

getch();

}


Tak ako by sme vysledok = (( c1>c2) ? c1 : c2) ; preložili do slovenčiny ?

Porovnaj čísla c1, c2 a ak je podmienka splnená , teda c1>c2 , tak výsledkom je c1 a jeho hodnota sa uloží do premennej vysledok.

Funkciu max by sme mohli dokonca skrátit len na jeden riadok a skrátiť jej čas vykonávanie tým, že sa nealokuje premenná vysledok takto:

int max(int c1, int c2)
{
return (( c1>c2) ? c1 : c2) ; /* pouzite ternarneho operatora */
}

Ukážeme si ešte jedno použite ternárneho operátora :

#include
#include

void vypis(void)
{
printf(" Vypisujem \n");
/* vypisuje napr. priebezne informacie */

}
/*-------------------------------------------------------------------*/
void koniec(void)
{
printf(" Koniec \n");
}
/*---------------------------------------------------------------------*/
int main()
{
int krokov=5; /* rucne zmente hodnotu aby ste videli
ako funguje ternarny operator */

(krokov==5) ? vypis() : koniec() ;

getch();
return 0;
}

Tento príklad je len ilustračný a určite by bolo lepšie použiť konštrukciu IF-ELSE, takýto spôsob sa skôr používa na vrátenie pointra na funkciu ,ale tým sa nemusíte trápiť. K tomu čo je to pointer na funkciu sa dostaneme oveľa, oveľa neskôr a určite budete môcť bez toho kľudne spávať :-)

Musím sa tu priznať, že ternárny operátor využívam veľmi málo, takmer vôbec . Ak nájdete nejaké jeho vynikajúce použite tak mi určite napíšte.

Ak ste sa dostali až sem, znamená to že písanie tohto seriálu nie je zabitý čas a uvítal by som Vašu konštruktívnu kritiku, aby som mohol stále zvyšovať kvalitu seriálu o zaujímavom programovacom jazyku C.


See You
micitn@orangemail.sk

Neprehliadnite: