Programujeme v jazyku C (piaty diel / 3) - Ďalšie príkazy vetvenia

Michal Čižmár  /  16. 03. 2004, 00:00

Často potrebujeme vyhodnotiť viacero podmienok za sebou a podľa toho určiť nasledujúcu činnosť programu.

Príklad 11.) – nefunkčný ale názorný

#include
#include

int main()
{
int volba;
char *meno="test.txt";

printf("----Menu---\n");
printf(" Uloz [1]\n");
printf(" Otvor [2]\n");
printf(" Nove [3]\n");
printf(" Koniec [4]\n");

printf(" Zadajte vasu volbu 1..4 : ");
scanf("%d",&volba);

if (volba==1) ulozit_subor(meno);
if (volba==2) otvorit_subor(meno);
if (volba==3) novy_subor();
if (volba==4) ukoncit();

/* tu by sme este osetrili chybu ak by sa nesplnila ani jedna podmienka */

}

A tých podmienok býva často oveľa viacej. Vtedy je prehľadnejšie použiť
PRÍKAZ SWITCH.

Takže IF-y v predchádzajúcom príklade nahradíme takto :

Príklad 12.)

switch(volba)
{
case 1 : ulozit_subor(meno);
case 2 : otvorit_subor(meno);
case 3 : novy_subor();
case 4 : ukoncit();
default : chyba() ;
}

To čo je za default sa vykoná automaticky ak nebola splnená žiadna podmienka alebo ak sme nepoužili PRÍKAZ BREAK.

V predchádzajúcom príklade, ak by premenná voľba bola rovná 1 , tak sa vykoná funkcia ulozit_subor() , ale potom by sa vykonávanie vrátilo do tela switch (ak by sa program neukončoval vo vnútri funkcii ) a testovali by sa všetky ďalšie možnosti, až nakoniec by sa spustila funkcia chyba() za možnosťou default.
Aby sme tomu zabránili , použijeme break .

Príklad 13.)

switch(volba)
{
case 1 : ulozit_subor(meno); break;
case 2 : otvorit_subor(meno); break;
case 3 : novy_subor(); break;
case 4 : ukoncit(); break;
default : chyba() break;
}

POZOR!!! Aj keď za sebou nasledujú dva príkazy : volanie funkcie a break , nemusíme ich v tomto jedinom prípade dávať do zložených zátvoriek, ale ak chceme tak môžeme.


Ak potrebujeme aby sa určitý, jeden príkaz vykonal po splnení viacerých podmienok, príkaz switch bude takýto :


Príklad 14.)

switch(volba)
{
case 1 :
case 2 :
case 3 : vyhodnot_volbu(volba); break ;
case 4 : ukoncit(); break;
default : chyba(); break ;
}

Tu sa funkcia vyhodnot_volbu() vykoná ak volba=1,2 alebo 3 .

Ak ste dobre pochopili príkaz switch , tak teraz určite namietate , že break nie je potrebný za časťou default a máte pravdu. Zvykne sa tam ale dávať kvôli prehľadnosti, ale to je otázka zvyku.

Neprehliadnite: