Programujeme v jazyku C (piaty diel / 2) - Zložené podmienky

Michal Čižmár  /  02. 03. 2004, 00:00

Veľmi často potrebujeme aby sa určitá časť programu vykonala, až keď sú splnené viaceré podmienky. V článku nájdete aj dva ďaľšie diely seriálu - Ďalšie príkazy vetvenia a Ternárny operátor.

Takže príklad 4 ) z predchádzajúcej časti.

if (a==5)
{
if (b==7) printf(" Nastala zhoda\n");
}

testuje až dve podmienky. Môžeme ho preložiť takto : Vypíš text „nastala zhoda“ ak premenná (a==5) a súčasne (b==7) . V programovacom jazyku C môžeme text „a súčasne“ nahradiť symbolom && . Príklad 4 môžeme teda napísať takto :

Príklad 7)

int a=5, b=7;

if ( (a==5) && ( b==7) ) printf(" Nastala zhoda\n");

Niekedy nám stačí ak je splnená aspoň jedna podmienka( v našom prípade jedna alebo obidve ) . Ide o logický výraz „alebo“ . Vtedy by bol príklad takto:

Príklad 8)

int a=5, b=65;

if ( (a==5) || ( b==7) ) printf(" Bola splnena aspon jedna podmienka \n");
else printf(" Nebola splnena ani jedna podmienka \n");

Symbol vertikálnej čiary( je nakreslená s prerušením v strede) sa nachádza určite na anglickej klávesnici, možno ste o tom doteraz ani nevedeli. :-)


!!! Poznámka !!!
Logické výrazy zo zdvojenými symbolmi & a | sa vyhodnocujú skrátene. To znamená ak máme napríklad výraz:

if ( (a==5) && (b==7) && ( c==8) && (d==9) )

a premenná a sa nerovná číslu 5 , tak vyhodnocovanie hneď skončí a tak sa vyhodnocovanie urýchľuje.


Nasleduje „trochu“ nelogicky príklad, ale účel splní.
Príklad 9.)

#include
#include

int main()
{
int c1=5,c2=0;

if ( ((c1%2)==0) && ((c1/c2)!=2) ) printf("podmienka splnena\n");
else printf("podmienka nie je splnena\n");

getch();
}

V tom to prípade nenastane chyba delenia nulou ( c2=0 ) , v druhej časti výrazu, pretože prvá podmienka nie je splnená a tak sa ďalej nič nevyhodnocuje.


Samozrejme, že sú možné kombinácie operátorov && a || . Vtedy treba dávať pozor na zátvorky pretože tie majú najvyššiu prioritu.

Príklad 10.)

if ( (a==5) || ( (b==8) && (c==10) && (d!=9) ) ) printf(“ Ahoj\n”);

Ide o umelý príklad a slúži len ilustračne, akoby by mohla vyzerať nejaká zložená podmienka.

!!RADA!!
Veľa podmienok za sebou zneprehladňuje čitateľnosť zdrojového textu. Vtedy je vhodné rozumne rozdeliť výraz na viac podmienok.


Programujeme v jazyku C (piaty diel / 3) - Ďalšie príkazy vetvenia

Často potrebujeme vyhodnotiť viacero podmienok za sebou a podľa toho určiť nasledujúcu činnosť programu.

Príklad 11.) – nefunkčný ale názorný

#include
#include

int main()
{
int volba;
char *meno="test.txt";

printf("----Menu---\n");
printf(" Uloz [1]\n");
printf(" Otvor [2]\n");
printf(" Nove [3]\n");
printf(" Koniec [4]\n");

printf(" Zadajte vasu volbu 1..4 : ");
scanf("%d",&volba);

if (volba==1) ulozit_subor(meno);
if (volba==2) otvorit_subor(meno);
if (volba==3) novy_subor();
if (volba==4) ukoncit();

/* tu by sme este osetrili chybu ak by sa nesplnila ani jedna podmienka */

}

A tých podmienok býva často oveľa viacej. Vtedy je prehľadnejšie použiť
PRÍKAZ SWITCH.

Takže IF-y v predchádzajúcom príklade nahradíme takto :

Príklad 12.)

switch(volba)
{
case 1 : ulozit_subor(meno);
case 2 : otvorit_subor(meno);
case 3 : novy_subor();
case 4 : ukoncit();
default : chyba() ;
}

To čo je za default sa vykoná automaticky ak nebola splnená žiadna podmienka alebo ak sme nepoužili PRÍKAZ BREAK.

V predchádzajúcom príklade, ak by premenná voľba bola rovná 1 , tak sa vykoná funkcia ulozit_subor() , ale potom by sa vykonávanie vrátilo do tela switch (ak by sa program neukončoval vo vnútri funkcii ) a testovali by sa všetky ďalšie možnosti, až nakoniec by sa spustila funkcia chyba() za možnosťou default.
Aby sme tomu zabránili , použijeme break .

Príklad 13.)

switch(volba)
{
case 1 : ulozit_subor(meno); break;
case 2 : otvorit_subor(meno); break;
case 3 : novy_subor(); break;
case 4 : ukoncit(); break;
default : chyba() break;
}

POZOR!!! Aj keď za sebou nasledujú dva príkazy : volanie funkcie a break , nemusíme ich v tomto jedinom prípade dávať do zložených zátvoriek, ale ak chceme tak môžeme.


Ak potrebujeme aby sa určitý, jeden príkaz vykonal po splnení viacerých podmienok, príkaz switch bude takýto :


Príklad 14.)

switch(volba)
{
case 1 :
case 2 :
case 3 : vyhodnot_volbu(volba); break ;
case 4 : ukoncit(); break;
default : chyba(); break ;
}

Tu sa funkcia vyhodnot_volbu() vykoná ak volba=1,2 alebo 3 .

Ak ste dobre pochopili príkaz switch , tak teraz určite namietate , že break nie je potrebný za časťou default a máte pravdu. Zvykne sa tam ale dávať kvôli prehľadnosti, ale to je otázka zvyku.

Programujeme v jazyku C (piaty diel / 4) - Ternárny operátor

Je to veľmi zaujímavá konštrukcia a dá sa nahradiť príkazmi if-else , ale v niektorých prípadoch môže sprehľadniť text.

Vysvetľovať veľa netreba, všetko pochopíte hneď na príklade. Ide o kratučký program s jednou funkciou ( teda okrem main() ) .

#include
#include

int max(int c1, int c2)
{
int vysledok;

vysledok = (( c1>c2) ? c1 : c2) ; /* pouzite ternarneho operatora */

return vysledok;
}

int main()
{
int cislo1,cislo2;

printf(" Zadajte prve cislo : ");
scanf("%d",&cislo1);
printf(" Zadajte druhe cislo : ");
scanf("%d",&cislo2);

printf("Hodnota vecsieho cisla je %d",max(cislo1,cislo2) );

getch();

}


Tak ako by sme vysledok = (( c1>c2) ? c1 : c2) ; preložili do slovenčiny ?

Porovnaj čísla c1, c2 a ak je podmienka splnená , teda c1>c2 , tak výsledkom je c1 a jeho hodnota sa uloží do premennej vysledok.

Funkciu max by sme mohli dokonca skrátit len na jeden riadok a skrátiť jej čas vykonávanie tým, že sa nealokuje premenná vysledok takto:

int max(int c1, int c2)
{
return (( c1>c2) ? c1 : c2) ; /* pouzite ternarneho operatora */
}

Ukážeme si ešte jedno použite ternárneho operátora :

#include
#include

void vypis(void)
{
printf(" Vypisujem \n");
/* vypisuje napr. priebezne informacie */

}
/*-------------------------------------------------------------------*/
void koniec(void)
{
printf(" Koniec \n");
}
/*---------------------------------------------------------------------*/
int main()
{
int krokov=5; /* rucne zmente hodnotu aby ste videli
ako funguje ternarny operator */

(krokov==5) ? vypis() : koniec() ;

getch();
return 0;
}

Tento príklad je len ilustračný a určite by bolo lepšie použiť konštrukciu IF-ELSE, takýto spôsob sa skôr používa na vrátenie pointra na funkciu ,ale tým sa nemusíte trápiť. K tomu čo je to pointer na funkciu sa dostaneme oveľa, oveľa neskôr a určite budete môcť bez toho kľudne spávať :-)

Musím sa tu priznať, že ternárny operátor využívam veľmi málo, takmer vôbec . Ak nájdete nejaké jeho vynikajúce použite tak mi určite napíšte.

Ak ste sa dostali až sem, znamená to že písanie tohto seriálu nie je zabitý čas a uvítal by som Vašu konštruktívnu kritiku, aby som mohol stále zvyšovať kvalitu seriálu o zaujímavom programovacom jazyku C.


See You
micitn@orangemail.sk

Neprehliadnite: