Aj telefónne čísla mobilov sa budú dať preniesť k inému operátorovi

Matúš Serdula  /  27. 02. 2004, 00:00

Už v tomto roku by malo byť možné ponechať si svoje telefónne číslo na mobil aj v prípade, ak meníme svojho operátora. O tejto možnosti už spolu rokujú Eurotel a Orange. Podľa pána Petra Tótha z Orangeu však táto služba "nebude mať zásadnejší vplyv na migráciu užívateľov medzi operátormi". Prechod ku konkurencii bude ale jednoduchší a tak možno očakávať väčšiu snahu udržať si starých zákazníkov.

Orange

Pracujete už vo vašej firme na prenositeľnosti čísla?

Napriek tomu, že regulátor ešte príslušný vykonávací predpis podrobne upravujuci postup zavedenia tejto sluzby nevydal, rokovania so spoločnosťou EuroTel o príprave tejto služby už začali.

Stihnete ukončiť všetky prípravy do 1.1.2005? Alebo by ste túto službu mohli poskytovať už teraz?

Predpokladáme, že sa nám službu podarí sprístupniť ešte v roku 2004. Všetko však závisí od termínu, dokedy regulátor príslušný vykonávací predpis zverejní ako aj od technickej a časovej náročnosti zavedenia prenositeľnosti v súlade s týmto vykonávacím predpisom.

Je podľa vás táto služba potrebná? Aké výhody môžu očakávať zákazníci po zavedení prenositeľnosti čísla?

Uvedomujeme si, že existujú skupiny zákazníkov, či už fixného alebo mobilných operátorov, ktoré uvažujú o zmene svojho operátora, prekážkou tejto zmeny však môže byť nutnosť zmeny telefónneho čísla. Po zavedení prenositeľnosti čísla by táto prekážka mala odpadnúť, čo sa týka zmeny medzi mobilnými operátormi. Budeme sa snažiť presvedčiť našich zákazníkov našou ponukou a službami, pretože veríme, že spokojný zákazník nemá dôvod svojho operátora zmeniť. Podľa skúseností z iných trhov, kde prenositeľnosť už funguje, sa však domnievame, že táto služba nebude mať zásadnejší vplyv na migráciu užívateľov medzi operátormi.

Bude prenášanie čísla náročné? Žiaden operátor asi nebude zákazníkovi prechod ku konkurencii uľahčovať. Ako to asi bude vyzerať v praxi vo vašej firme?

Zatiaľ sme sa touto otázkou detailnejšie nezaoberali, pretože nevieme, ako bude vyzerať vykonávací predpis, ktorý stanoví postup, podľa ktorého budú telekomunikační operátori túto službu zabezpečovať.

Otázky za spoločnosť Orange zodpovedal pán Peter Tóth.


Eurotel

Rovnaké otázky sme položili aj spoločnosti Eurotel, ktorá k prenositeľnosti čísla poskytla nasledujúce stanovisko:

Postup zavedenia prenositeľnosti telefónnych čísel bude určený záväzným právnym predpisom, ktorý v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách vydá Telekomunikačný úrad SR.

Pre úplnosť treba dodať, že existujú dve zákonné podmienky pre realizovateľnosť MNP (mobile number portability):
- kde je to technicky možné (§ 48 ods.1),
- ak úrad vydá všeobecne záväzný predpis o podrobnostiach MNP (§ 48 ods4)

O pripadných problémoch a finančných nárokoch je v súčasnosti predčasné hovoriť, nakoľko závisia od určenia postupu zavedenia a koordinácie realizácie Telekomunikačným úradom.

Stanovisko Eurotelu poskytol pán Milan Hric.

Neprehliadnite: