Ministerstvo hospodárstva má novú webstránku. Koľko stála a v čom je iná?

Matúš Serdula  /  26. 02. 2004, 00:00

O tom, že je dobré mať internetovú prezentáciu, sa presvedčíte v tomto článku. Ministerstvo hospodárstva vyberalo dodávateľa svojej novej webstránky práve cez internet bez výberového konania. Spustenie webstránky, ktorej úlohou je zlepšiť prístup občanov k informáciám, je podporené aj televíznou reklamou za viac ako milión korún.

Odkedy funguje nová webstránka Ministerstva hospodárstva?

Nová webová stránka bola spustená 2. 2. 2004.

Realizovaná bola externou firmou alebo zamestnancami ministerstva? Komu a koľko Ministerstvo hospodárstva za novú webstránku zaplatí?

Grafický návrh webovej stránky realizovala firma Rubrica creative s. r. o. Bratislava, cena 150.000 Sk vrátane DPH, redakčný systém dodala firma TEMPEST s. r. o. za 235.200 Sk vrátane DPH.
Vzhľadom na výšku predpokladaných nákladov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní išlo o podlimitné obstarávanie, na ktoré nie je potrebné vypisovať verejnú súťaž. Výber dodávateľov sa realizoval na základe prieskumu trhu. Oslovili sme niekoľko firiem, ktoré sme vyhľadali prostredníctvom internetových vyhľadávačov. Tri z nich nám predložili návrh, z nich sme vybrali od jednej grafický návrh a od druhej redakčný systém.

www.hospodarstvo.gov.sk
Nová webstránka Ministerstva hospodárstva.

Kto pripravoval obsah webstránky?

Na tvorbe obsahovej štruktúry stránky spolupracoval trojčlenný odborný tím zamestnancov ministerstva - redakčná rada webovej stránky, na samotnom napĺňaní spolupracovali v prvej fáze 5 zamestnanci ministerstva, z toho jeden z odboru informatiky a štyria zaškolení zamestnanci z odborných útvarov popri plnení svojich bežných povinností.

Máte pracovníkov ktorí sa starajú výlučne o fungovanie webstránky?

Obstaranie redakčného systému umožnilo delegovať určité právomoci na odborné útvary. Postupne sa zaškolilo 14 zamestnacov z odborných útvarov, ktorí sa budú popri plnení svojich odborných pracovných povinností priebežne starať o aktualizáciu zverených rubrík. Na odbore informatiky je určený jeden zamestnanec, ktorý časťou svojej náplne zabepečuje technickú podporu a odstraňovanie technických problémov stránky.

Koľko ste investovali do reklamnej kampane na novú webstránku a z čoho reklamná kampaň pozostáva?

Na reklamnú kampaň vyčlenilo ministerstvo 1,2 mil. Sk vrátane výroby TV spotu. TV spot upozorňuje na nové stránky a informuje o tom, aká je štruktúra informácií na stránke. Jeho zámerom je predovšetkým upriamiť pozornosť verejnosti na využívanie internetu ako zdroja informácií a najaktuálnejšieho prostriedku informatizácie spoločnosti.

Čo ministerstvo od webstránky očakáva? Aké úlohy má vaša webstránka plniť?

Nová stránka podľa nášho názoru má neporovnateľne lepší dizajn, je prehľadnejšia a redakčný systém zabezpečuje pružnejsie dopĺňanie a aktualizáciu informácií. Ešte to však nie je 100 %-né, tak ako by sme si to predstavovali. Je tam veľa starších dokumentov, prevzatých zo starej stránky, ktoré si vyžiadajú preformátovanie a aktualizáciu. Preklápali sme okolo tisíc dokumentov. Predpokladáme, že v priebehu 2-3 týždňov by to malo byť v poriadku. Očakávame, že sa zlepší prístup občanov k informáciam. Najmä v súvislosti so vstupom do EU vzniká potreba poskytovať pomerne široký rozsah informácií. Ich zverejňovanie na webovej stránke eliminuje počet priamych žiadateľov o písomné alebo ústné informácie a udržiava administratívu v tejto oblasti v únosnej miere.

Na otázky odpovedala Mgr. Dagmar Hlavatá z kancelárie ministra hospodárstva SR.

 http://www.hospodarstvo.gov.sk

Stara stranka Ministerstva hospodarstva
Stará webstránka.

Neprehliadnite: